คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH, T3 และ T4 ด้วยวิธีเจาะเลือด ที่ ATGenes
ตรวจคัดกรองมะเร็ง Standard Program 9 รายการ สำหรับผู้ชาย ที่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบตรวจที่คลินิก รับผลภายใน 72 ชม. ที่ Chevanon Clinic
ตรวจสุขภาพ Exclusive Stroke สำหรับผู้ชายที่มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 28 รายการ (MRI Stroke) ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด ฟรี! ตรวจสแกนอวัยวะภายในร่างกาย (Bio Body Scan) 8 รายการ และ Shock Wave ลดปวดลดตึง 1 ครั้ง ที่ Bangkok Wellness Medical Clinic
ตรวจความเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 รายการ สำหรับผู้หญิง ที่ มิตรมวลชนคลินิก
ตรวจสุขภาพทั่วไป 15 รายการ โปรแกรม BWM Check Up + Lab 6 Items ที่ Bangkok Wellness Medical Clinic
ตรวจหาเชื้อ HIV ที่ มิตรมวลชนคลินิก ที่ มิตรมวลชนคลินิก
ตรวจสุขภาพ 5 โรค ใช้ยื่นเข้าทำงาน ทำใบขับขี่ หรือสมัครศึกษาต่อ ที่ คลินิกผิวหนังประดิพัทธ์
ผ่าตัดแก้หมันหญิง พักฟื้นที่โรงพยาบาล 3 คืน ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพ Standard Program 20 รายการ ที่ กรุงเทพเมดิคัลแล็บ (Bangkok Medical Laboratory)
ทำ Trans PRK แก้ไขสายตา
ทำเลสิกฝาบาง (SBK)
ทำเลสิกไร้ใบมีด (Femto)
ตรวจสุขภาพตาก่อนทำเลสิก ที่ โรงพยาบาลปิยะเวท
ตรวจสารพิษสะสมในร่างกาย ลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคร้าย (Toxic Metal in Blood) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4 รายการ สำหรับผู้หญิง ที่ รามคลินิกแพทย์คลินิกเวชกรรม
ตรวจดาวน์ซินโดรมพร้อมทราบเพศลูก G-NIPT Premium ตรวจความผิดปกติโครโมโซมครบ 23 คู่ รวมถึง Microdeletions ที่บ้าน ไม่พบแพทย์ ที่ G-NIPT Thailand
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2024 จำนวน 1 เข็ม ที่ MedConsult Bangkok Medical Clinic
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ที่ MedConsult Bangkok Medical Clinic
ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 IgG Antibody Quantitative ด้วยวิธี CMIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 IgG Antibody Quantitative ด้วยวิธี CMIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง ที่ Chrio Clinic
ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน โปรแกรมพิเศษ 10 รายการ สำหรับผู้หญิง ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน โปรแกรมพิเศษ 9 รายการ สำหรับผู้ชาย ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพปอด 7 รายการ ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit แบบบริการถึงบ้าน สำหรับ 10-19 ท่าน (ราคาต่อท่าน) ที่ Phenomed Clinic
ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 IgG Antibody Quantitative ด้วยวิธี CMIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง ที่ Wongkwan Wellness Clinic
ส่องกล้องตรวจความผิดปกติในโพรงมดลูก ด้วยเครื่องมือขนาดเล็ก (Office Hysteroscopy) ที่ โรงพยาบาลนครธน
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้ใหญ่ ที่ Deep & Harmonicare IVF Center
ตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย สำหรับ 2 ท่าน ที่ Deep & Harmonicare IVF Center
ตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยาก สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย ที่ Jetanin Hospital
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังสัมผัสโรค 1 เข็ม ที่ รามคลินิกแพทย์คลินิกเวชกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 1 เข็ม ที่ รามคลินิกแพทย์คลินิกเวชกรรม
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบตรวจที่คลินิก สำหรับ 1 ท่าน [สาขาสุขุมวิท 49/9] ที่ MedConsult Bangkok Medical Clinic
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบบริการถึงบ้าน สำหรับ 2-4 ท่าน (ราคาต่อท่าน) ที่ ReadyCheckGo
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบบริการถึงบ้าน สำหรับ 1 ท่าน ที่ ReadyCheckGo
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยเทคนิค Real Time - PCR แบบบริการถึงบ้าน สำหรับ 5-9 ท่าน (ราคาต่อท่าน) ที่ Healthcare Assistance
ตรวจระดับน้ำตาลและปริมาณไขมันในเลือด 8 รายการ Mini Checkup Program สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 1
ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 IgG/IgM Antibody Quantitative ด้วยวิธี ECLIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง ที่ มิตรไมตรี
ตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit สำหรับ 1 ท่าน ที่ รามคลินิกแพทย์คลินิกเวชกรรม
ตรวจสุขภาพและคัดกรองมะเร็ง 37 รายการ สำหรับผู้ชายอายุ 20 ปีขึ้นไป ฟรี! ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 1 ครั้ง ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง (IgG) 216 ชนิด สำหรับผู้ใหญ่ ที่ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ IPD 23 สายพันธุ์ 1 เข็ม สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยเทคนิค ThinPrep Pap Test ที่ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านม ที่ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
ตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ 3 รายการ ที่ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
ติดหมุดใบหู (Ear Acupressure) ปรับสมดุลร่างกายและลดน้ำหนัก 1 ครั้ง ที่ The Neighbourhood TCM Clinic
รักษาไมเกรนด้วยการฉีดยา Aimovig 1 เข็ม 1 ครั้ง ที่ H8 Clinic
ทำกายภาพบำบัดเหมารวมทุกส่วน 1 ครั้ง ที่ H8 Clinic
ตรวจสุขภาพ 24 รายการ Advance Checkup Program สำหรับผู้ชายอายุ 30-39 ปี ที่ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
ตรวจสุขภาพ 20 รายการ Basic Checkup Program สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายอายุไม่เกิน 30 ปี ที่ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2023 ชนิด 4 สายพันธุ์ 1 ท่าน สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ DermaGlow Clinic
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านม ที่ โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
ตรวจสุขภาพยามบ่าย 17 รายการ ที่ โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบบริการถึงบ้าน สำหรับ 3-10 ท่าน (ราคาต่อท่าน) ที่ GoCheck
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบบริการถึงบ้าน สำหรับ 5-9 ท่าน (ราคาต่อท่าน) ที่ Be Life Clinic
ผ่าตัดพังผืดกดทับเส้นประสาท บริเวณข้อมือ แบบเปิด ที่ PMG Hospital
บริการตรวจเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real-time PCR แบบตรวจที่โรงพยาบาล ที่ PMG Hospital
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2024 ชนิด 4 สายพันธุ์ 1 เข็ม ที่ มิตรไมตรี
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 222 ชนิด ฟรี! ตรวจสแกนอวัยวะภายในร่างกาย (Bio Body Scan) 8 รายการ และ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 28 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจคัดกรองมะเร็ง 28 รายการ สำหรับผู้หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป ฟรี! ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 1 ครั้ง ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจคัดกรองมะเร็ง 28 รายการ สำหรับผู้ชายอายุ 20 ปีขึ้นไป ฟรี! ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 1 ครั้ง ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 3
ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ 1 เข็ม ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ 2 เข็ม สำหรับผู้ที่อายุ 9-14 ปี ที่ Safe Clinic
ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ Safe Clinic
ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ Safe Clinic
ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 11 ชนิด ด้วยเทคนิค PCR Test ที่ Safe Clinic
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (anti-HCV) ทราบผลใน 30 นาที 1 ครั้ง ที่ Safe Clinic
ตรวจเลือด 9 รายการ พร้อมรับยาต้านไวรัส PEP สำหรับผู้ชายที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อ HIV ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (30 เม็ด) ที่ Safe Clinic
ตรวจปริมาณ CD-4 สำหรับผู้ที่มีผล Positive ที่ Safe Clinic
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร 9 รายการ สำหรับผู้ชาย ที่ Wellmed Bangkok Clinic
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง (IgG) 216 ชนิด ด้วยวิธีเจาะเลือด ฟรี! คุณหมออ่านผลผ่าน VDO Call ที่ BRIA Health Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 108 ชนิด ด้วยวิธีตรวจเลือด ฟรี! คุณหมออ่านผลผ่านวิดีโอคอล ที่ BRIA Health Center
NICE Test ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ตรวจจากเลือดมารดา ที่ BRIA Health Center
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง (IgG) 216 ชนิด ด้วยวิธีเจาะเลือด ที่ Life Balance Methodology
Pre-Chelation เตรียมความพร้อมตับ ขับสารพิษก่อนทำคีเลชั่น (Chelation) 1 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ฝังเข็มลดกรดไหลย้อน 1 ครั้ง ที่ สวนกวางตุ้งคลินิก
ฝังเข็มบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม 1 ครั้ง ที่ สวนกวางตุ้งคลินิก
ฝังเข็มลดเครียด 1 ครั้ง ที่ สวนกวางตุ้งคลินิก
ตรวจสุขภาพตา Gold 11 รายการ ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจร่างกายก่อนมีบุตรครั้งแรก สำหรับผู้หญิง ที่ iBaby Fertility & Genetic Center
ฉีดวัคซีน DTP ป้องกันบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน 1 เข็ม สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ที่ Wellmed Bangkok Clinic
ตรวจสุขภาพตา Silver 7 รายการ ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2024 4 สายพันธ์ุ 1 เข็ม กรณีซื้อ 2 ท่านขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพ 31 รายการ Mali Check Up Medium สำหรับผู้หญิง ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพ 29 รายการ Mali Check Up Medium สำหรับผู้ชาย ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพ 24 รายการ Mali Check Up Standard สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ตรวจสุขภาพ 16 รายการ Mali Check Up Basic สำหรับผู้ชายหรือผู้หญิง ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
ครอบแก้วน้ำมัน 1 ครั้ง ที่ ศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง รพ. เกษมราษฎร์ประชาชื่น
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบตรวจที่คลินิก + ใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly สำหรับ 1 ท่าน ที่ ATGenes
อัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2
ตัดหน้าอก แผลใต้ราวนม สำหรับแปลงเพศ นอนรพ. 2 คืน ที่ โรงพยาบาลยันฮี
แก้ไขเสียงแหบ นอนรพ. 1 คืน ที่ โรงพยาบาลยันฮี
แก้ไขกล้ามเนื้อตาพิการ 2 ข้าง แบบเป็นน้อย (Levator op.) ที่ โรงพยาบาลยันฮี
@‌hdcoth line chat