รวมโปรทำรีเทนเนอร์
ทำรีเทนเนอร์ใส 2 ชิ้น พร้อมตรวจสุขภาพฟัน
ทำรีเทนเนอร์ใส 1 ชิ้น พร้อมตรวจสุขภาพฟัน
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด ที่ PLUS Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์ลวด คลินิกทันตกรรมสไมล์ซีซันส์
package clear braces 5
รวมโปรจัดฟันใสทั้งหมด
จัดฟันใส Clear Aligner (อุปกรณ์ 3 ชิ้น) Grace Dental Clinic
จัดฟันใส Clear Aligner (อุปกรณ์ 6 ชิ้น) Grace Dental Clinic
จัดฟันใส Crystal Smile กับ Saychic Dental Clinic
ยิ้มเห็นเหงือก
ปวดขากรรไกร
ฟันซ้อน
ฟันเก
ฟันห่าง
ฟันเหยิน
เหงือกอักเสบ
เลือดออกตามไรฟัน
เหงือกร่น
ฟันสึก
ฟันแตก
ฟันคุด
ฟันบิ่น
ฟันหัก
ฟันโยก
ฟันเป็นรู
ฟันผุ
เสียวฟัน
ฟันเหลือง
เหงือกบวม
ปวดฟัน
รักษาเลือดออกตามไรฟัน
รักษาเลือดออกตามไรฟัน
รักษากลิ่นปาก
รักษากลิ่นปาก
จัดฟัน Zenyum
เกลารากฟันเด็ก
เกลารากฟันเด็ก
เกลารากฟันเด็ก
รักษาเหงือกร่น
รักษารากฟันเด็ก
รักษารากฟันเด็ก
ทำฟันปลอมบางส่วน ถอดได้
ทำฟันปลอมบางส่วน ถอดได้
ผ่าตัดขากรรไกรล่าง
ผ่าตัดขากรรไกรบน
ทำฟันปลอมทั้งปาก ถอดได้
ทำฟันปลอมทั้งปาก ถอดได้
ขูดหินปูนเด็ก
ขูดหินปูนเด็ก
ตรวจเพื่อผ่าฟันคุด
ตรวจเพื่อผ่าฟันคุด
โปรแกรมตรวจฟันประจำปี
ตรวจฟันเด็ก
ตรวจฟันเด็ก
ตรวจฟันเด็ก
ตรวจช่องปากเช็กฟันผุ
เคลือบหลุมร่องฟันเด็ก
ผ่าฟันฝัง
ฟอกสีฟันไม่ใช้แสง
จัดฟันเด็ก
จัดฟันเด็ก
ทำครอบฟันเด็ก
ทำครอบฟันเด็ก
ผ่าตัดขากรรไกรทั้งหมด
ทำสะพานฟัน
ทำสะพานฟัน
อุดฟันเด็ก
อุดฟันเด็ก
อุดฟันเด็ก
ถอนฟันเด็ก
ถอนฟันเด็ก
ถอนฟันเด็ก
อุดฟัน อะมัลกัม
ตรวจสุขภาพฟันเด็ก
เคลือบหลุมร่องฟัน
ฟันปลอมโครงโลหะ
ฟันปลอมโครงโลหะ
เคลือบฟลูออไรด์เด็ก
ชุดฟอกสีฟันเองที่บ้าน
ฟันปลอมโครงพลาสติก
ฟันปลอมโครงพลาสติก
ทำรากฟันเทียม + ครอบฟัน
ทำรากฟันเทียม + ครอบฟัน
เตรียมช่องปากก่อนทำฟันปลอม
เตรียมช่องปากก่อนทำฟันปลอม
ฟอกสีฟัน Crystal Smile
ฟันปลอมโครงพลาสติกยืดหยุ่น
ฟันปลอมโครงพลาสติกยืดหยุ่น
ทำรากฟันเทียม
ติดเพชรที่ฟัน
ทำครอบฟัน
ทำครอบฟัน
ซ่อมฟันปลอม
จัดฟัน ClearSmile
ฟอกสีฟัน Zoom
ฟอกสีฟัน Cool Light
Damon Clear
Damon Q
ตรวจ สแกนฟัน ก่อนจัดฟันใส
@‌hdcoth line chat