ผ่าฟันคุด
รีเทนเนอร์โลหะ
ฟอกสีฟัน LED
ฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์
จัดฟัน ClearAligner
ฟอกสีฟัน Home Bleaching
ทำเดือยฟัน
ทำเดือยฟัน
ทำเขี้ยว
ฟอกสีฟัน Pola
รักษารากฟันกราม
รักษารากฟันหน้า
รักษารากฟันทั้งหมด
ฟันยางกันกระแทก
ฟันยางกันกระแทก
ตรวจ เอกซเรย์ฟัน ก่อนจัดฟันแบบโลหะ
ตรวจ เอกซเรย์ฟัน ก่อนจัดฟันแบบโลหะ
ตรวจช่องปากเพื่อจัดฟัน
จัดฟันลวด
อุดฟัน วัสดุสีเหมือนฟัน
อุดฟันทั้งหมด
จัดฟัน Invisalign
ปรึกษาทันตแพทย์ผ่านวิดีโอคอลล์
ปรึกษาทันตแพทย์ผ่านวิดีโอคอลล์
ปรึกษาทันตแพทย์ผ่านวิดีโอคอลล์
ปรึกษาทันตแพทย์ผ่านวิดีโอคอลล์
ปรึกษาทันตแพทย์ผ่านวิดีโอคอลล์
ทำวีเนียร์เซรามิก
ทำวีเนียร์เซรามิก
ทำวีเนียร์คอมโพสิต
ทำวีเนียร์คอมโพสิต
จัดฟันใส
จัดฟันใส
เกลารากฟันอย่างเดียว
ขูดหินปูน มีเกลารากฟัน
ขูดหินปูน มีเกลารากฟัน
ขูดหินปูน มีเกลารากฟัน
ขูดหินปูน มีขัดฟัน
ขูดหินปูน มีขัดฟัน
รีเทนเนอร์ลวด
รีเทนเนอร์ใส
ถอนฟัน
เคลือบฟลูออไรด์ร่วมกับขูดหินปูน
ขูดหินปูนสิทธิประกันสังคม
ขูดหินปูนสิทธิประกันสังคม
ขูดหินปูนทั้งหมด
ขูดหินปูนทั้งหมด
เคลือบฟลูออไรด์ทั้งหมด
ตัดเหงือก
@‌hdcoth line chat