เพิ่มสมรรถภาพ
ตรวจสมรรถภาพ
เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย
ผ่าตัดต่อมลูกหมาก
รักษาซิฟิลิส
แก้หมันชาย
ตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 61-80 ชาย
ตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 46-60 ชาย
ตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 31-45 ชาย
ตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 16-30 ชาย
ผ่าตัดเสริมขนาดอวัยวะเพศชาย
ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
ตรวจภายใน
ฉีดไขมันอวัยวะเพศชาย
ขริบด้วยเครื่องมือไทเทเนียม
รักษาหนองใน
ตรวจเริม
ตรวจสเปิร์ม
ขริบเด็กอายุ 5-14 ปี
ขริบด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติไร้เลือด
ทำหมันชาย
ขริบเด็กแรกเกิด
ตรวจหาเชื้อ-ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
ตรวจหาเชื้อ-ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ
ขริบผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป
ตรวจหนองใน
รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด
ตรวจซิฟิลิส
ตรวจหาเชื้อ-ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับผู้ชาย
ปรึกษาโรคติดต่อทางที่สถานพยาบาล
ตรวจหาเชื้อเอดส์ HIV
@‌hdcoth line chat