ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 2 ชิ้น ฟันบนและล่าง ที่ Zenitoni Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 2 ชิ้น ฟันบนและล่าง ที่ Dentistry Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น ฟันบนหรือล่าง ที่ Bangkok Grand Dental
เคลือบผิวฟันและแปะฟันขาว ด้วยวีเนียร์เซรามิกหรือพอร์ซเลน eMax 1 ซี่ ที่ Smile Signature (คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์)
รักษารากฟันกรามน้อย 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
รักษารากฟันหน้า 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Pola จากออสเตรเลีย ที่ About Tooth Dental Clinic
ฟอกสีฟันที่คลินิกด้วยระบบ Cool Light ที่ Smart Dental Clinic
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุด ที่ K-Smile Dental Clinic คลินิกทันตกรรม เค สไมล์
ทำรีเทนเนอร์ แบบใส 2 ชิ้น (บนและล่าง) ที่ About Tooth Dental Clinic
ทำฟันปลอมโครงพลาสติก ชนิดถอดได้บางส่วน 1 ชิ้น รวมฟัน 1 ซี่ ที่ Zenitoni Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 2 ชิ้น ฟันบนและล่าง พร้อมตรวจสุขภาพช่องปาก ที่ Teeth Solution Clinic
ทำวีเนียร์แบบเรซินคอมโพสิต 1 ซี่ ที่ Dentalista Clinic
ฟอกสีฟัน ด้วยระบบ Cool Light ที่ Teeth Solution Clinic
ขูดหินปูน ตรวจสุขภาพช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์ เอกซเรย์ และขัดฟันด้วยระบบแอร์โฟลว์ ที่ Smile & Shine Dental (คลินิกทันตกรรมสไมล์แอนด์ชายน์)
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน ที่ Smile Plus Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 2 ชิ้น ฟันบนและล่าง ที่ Dentalme Clinic (Chiangmai)
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน ที่ The Smile Studio Dental คลินิกทันตกรรมเดอะสไมล์สตูดิโอ
เคลือบผิวฟันและแปะฟันขาว ด้วยวีเนียร์คอมโพสิต 1 ซี่ ที่ Smile Seasons Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมสไมล์ซีซันส์)
ฟอกสีฟันที่คลินิกด้วยระบบ Cool Light น้ำยาฟอกสีนำเข้าจากออสเตรเลีย ที่ House of Smiles Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 2 ชิ้น ฟันบนและล่าง ที่ Smile Plus Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 2 ชิ้น ฟันบนและล่าง ที่ Bangkok Dental Care
ทำเดือยฟัน (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ ศูนย์จัดฟัน รากเทียม บูทีคเด็นทัล
เคลือบผิวฟันและแปะฟันขาว ด้วยวีเนียร์คอมโพสิต 1 ซี่ ที่ CSDC
อุดฟัน เพื่อปิดช่องว่างฟันห่าง 1 ช่อง ที่ BG Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมบีจี)
ฟอกสีฟัน ด้วยน้ำยาจากอเมริกา ที่ Deezy Dental Home
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 คู่ ฟันบนและล่าง ที่ My Dent Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมมายเดนท์)
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 2 ชิ้น (บนและล่าง) ที่ Smile & Shine Dental (คลินิกทันตกรรมสไมล์แอนด์ชายน์)
ขูดหินปูน พร้อมตรวจสุขภาพฟันและเอกซเรย์ฟันทั้งปาก (OPG) ใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่ Asoke Montri Dental Clinic (อโศกมนตรีเด็นทัลคลินิก)
ทำฟันปลอมโครงพลาสติก ชนิดถอดได้บางส่วน 1 ชิ้น รวมฟัน 1 ซี่ สำหรับฟันบนหรือล่าง ที่ Lets Smile Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 2 ชิ้น ฟันบนและล่าง ที่ Dentalme Clinic (Chiangmai)
ขูดหินปูน ที่ คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟันโกสุม
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) พร้อมตรวจสุขภาพช่องปาก ที่ All Day Smile Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมออลเดย์สไมล์)
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) ที่ Smile & Shine Dental (คลินิกทันตกรรมสไมล์แอนด์ชายน์)
ขูดหินปูนและขัดฟันระบบแอร์โฟลว์ ที่ Smile & Shine Dental (คลินิกทันตกรรมสไมล์แอนด์ชายน์)
ขูดหินปูน ขจัดคราบผิวฟันด้วยนวัตกรรมแอร์โฟลว์ พร้อมเอกซเรย์ตรวจสุขภาพฟัน ที่ BFC Dental (บ้านฟันสวย)
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น ฟันบนหรือล่าง ที่ Smile Plus Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 2 ชิ้น ฟันบนและล่าง ที่ Zense Smile
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น ฟันบนหรือล่าง ที่ Zenitoni Dental Clinic
ขูดหินปูน พร้อมตรวจสุขภาพช่องปาก ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น (บนหรือล่าง) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
ขูดหินปูน ตรวจฟัน และเอกซเรย์เช็กฟันผุ ที่ Smart Dental Clinic
ขูดหินปูน ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ พร้อมเอกซเรย์ ใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่ NextStep Dental
ขูดหินปูน พร้อมเคลือบฟลูออไรด์ ที่ Tooth Box Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมทูธบอกซ์)
ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และเอกซเรย์ฟัน (OPG) ที่ We Smile Dental Clinic
ขูดหินปูน พร้อมขัดฟัน ที่ Teeth Solution Clinic
อุดฟัน ด้วยวัสดุอะมัลกัม 1 ด้าน ที่ บ้าน ฟ. ฟัน คลินิกทันตกรรม (Baanforfun Dentistry)
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น ฟันบนหรือล่าง ที่ Zenitoni Dental Clinic
ฟอกสีฟันที่คลินิก ด้วยระบบ Zoom ที่ ฟันดี คลินิกทันตกรรม
เคลือบผิวฟันและแปะฟันขาว ด้วยวีเนียร์เซรามิกหรือพอร์ซเลน EMax 1 ซี่ ที่ Happy Nana
เคลือบผิวฟันและแปะฟันขาว ด้วยวีเนียร์คอมโพสิต 1 ซี่ ที่ Zense Smile
รักษารากฟันหน้า 1 ซี่ ที่ Zense Smile
ขูดหินปูน ตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมเอกซเรย์ตรวจฟันผุ ที่ Iconic Dental Clinic
เคลือบผิวฟันและแปะฟันขาว ด้วยวีเนียร์เซรามิกหรือพอร์ซเลน EMax 1 ซี่ ที่ ฟันดี คลินิกทันตกรรม
ขูดหินปูน พร้อมขัดฟันด้วยเครื่อง Air Flow ที่ ฟันดี คลินิกทันตกรรม
ขูดหินปูน พร้อมขัดฟันด้วยเครื่อง Air Flow ที่ The Crystal Dental Clinic
ฟอกสีฟันที่คลินิกด้วยระบบ Cool Light ฟรี! เคลือบฟลูออไรด์ ที่ Lovely Smile Dental Clinic
ผ่าฟันคุดระดับง่าย 1 ซี่ ที่ Denta Kids
เคลือบผิวฟันและแปะฟันขาว ด้วยวีเนียร์คอมโพสิต 1 ซี่ ที่ Denta Kids
เคลือบผิวฟันและแปะฟันขาว ด้วยวีเนียร์เซรามิกหรือพอร์ซเลน EMax 1 ซี่ ที่ Denta Kids
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน ที่ The Crystal Dental Clinic
ฟอกสีฟันที่คลินิก ด้วยระบบ Zoom พร้อมขูดหินปูน ขัดฟันด้วยเครื่อง Air Flow ที่ The Crystal Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น ฟันบนหรือล่าง ที่ คลินิกทันตกรรมอรุณโรจน์
รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่ ที่ Bangkok Smile Dental
เคลือบผิวฟันและแปะฟันขาว ด้วยวีเนียร์คอมโพสิต 1 ซี่ ที่ KoKo smile Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น ฟันบนหรือล่าง ที่ Kitcha Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น ฟันบนหรือล่าง พร้อมตรวจสุขภาพช่องปาก ที่ Teeth Solution Clinic
ถอนฟันคุด ฟันล่าง 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ บ้าน ฟ. ฟัน คลินิกทันตกรรม (Baanforfun Dentistry)
ถอนฟันกรามน้อย 1 ซี่ ที่ บ้าน ฟ. ฟัน คลินิกทันตกรรม (Baanforfun Dentistry)
รักษารากฟันหน้า 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ Smart Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 2 ชิ้น ฟันบนและล่าง ที่ Orthosmile Dental Clinic Pattaya
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น ฟันบนหรือล่าง ที่ Orthosmile Dental Clinic Pattaya
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น ฟันบนหรือล่าง ที่ Orthosmile Dental Clinic Pattaya
ทำรากฟันเทียม ยี่ห้อ Straumann Noble Biocare หรือ AstraTech (ตามแพทย์ประเมิน) รวมครอบฟัน 1 ซี่ ที่ APEX Medical Center
ทำรากฟันเทียม ยี่ห้อ Osstem รวมครอบฟัน 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 1 ชิ้น ฟันบนหรือล่าง ที่ Dental Design Center
ทำสะพานฟัน (ครอบฟัน 3 ซี่) ที่ Deezy Dental Home
ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เอกซเรย์เช็กฟันผุ และตรวจสภาพฟัน ที่ จอมพลทันตกรรมคลินิก ขอนแก่น
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 2 ชิ้น ฟันบนและล่าง ที่ คลินิก กลางเมืองทันตกรรม
ฟอกสีฟันที่คลินิก ด้วยระบบ Cool Light น้ำยานำเข้าจากเกาหลี ที่ คลินิก กลางเมืองทันตกรรม
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 2 ชิ้น ฟันบนและล่าง ที่ Hollywood Smile Dental Clinic
ฟอกสีฟันที่คลินิกด้วยระบบ Cool Light ที่ Rainbow Dental Clinic
คอร์สจัดฟันแบบใส Clear Aligner 2 เซ็ต บนและล่าง (แล็บไทย) ที่ บ้าน ฟ. ฟัน คลินิกทันตกรรม (Baanforfun Dentistry)
ฟอกสีฟันที่คลินิก ด้วยระบบ Cool Light พร้อมขูดหินปูนและขัดฟัน ที่ บ้าน ฟ. ฟัน คลินิกทันตกรรม (Baanforfun Dentistry)
ขูดหินปูน ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ พร้อมตรวจสุขภาพฟัน ที่ House of Smiles Dental Clinic
ขูดหินปูน ขัดฟัน พร้อมตรวจสุขภาพฟัน ใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่ About Tooth Dental Clinic
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น ฟันบน หรือ ล่าง ที่ คลินิกทันตกรรมสไมล์ดีไลท์ (Smile Delight Dental Clinic)
ขูดหินปูนและขจัดคราบ ด้วยระบบ AIR-N-GO ที่ คลินิกทันตกรรมสไมล์ดีไลท์ (Smile Delight Dental Clinic)
โปรแกรมศัลยกรรมขากรรไกรล่าง (BSSRO) ที่ โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ (B.Care medical center)
ขูดหินปูน ใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่ Smile Society Dental (คลินิกทันตกรรมสไมล์โซไซตี้)
ขูดหินปูนและขัดฟัน ใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่ Smile & Shine Dental (คลินิกทันตกรรมสไมล์แอนด์ชายน์)
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น ฟันบนหรือล่าง ที่ Dental Design Center
ขูดหินปูน ขัดฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ ที่ บ้าน ฟ. ฟัน คลินิกทันกรรม (Baanforfun Dentistry)
ขูดหินปูน พร้อมเคลือบฟลูออไรด์ ที่ Bangkok Smile Dental
ทำรีเทนเนอร์แบบลวด 1 ชิ้น บนหรือล่าง ที่ My Dent Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมมายเดนท์)
ทำรีเทนเนอร์แบบใส 2 ชิ้น บนและล่าง ที่ Dentalista Clinic
ขูดหินปูน ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ที่ ศูนย์จัดฟัน รากเทียม บูทีคเด็นทัล
(Review) คอร์สจัดฟันแบบใส Invisalign Moderate ฟันบนและล่าง ที่ BG Dental Clinic (คลินิกทันตกรรมบีจี)
ทำฟันปลอมอะคริลิกแบบถอดได้ บนหรือล่าง 1 ชิ้น ที่ About Tooth Dental Clinic
12.12 Campaign! ทำรีเทนเนอร์แบบลวดหรือแบบใส 1 คู่ (บนและล่าง) ที่ The Smile Studio Dental (คลินิกทันตกรรมเดอะสไมล์สตูดิโอ)