จัดเก็บสเต็มเซลล์
รักษาเริม
รักษาซิฟิลิส
ตรวจคัดกรองความพิการแต่กำเนิด
อุปกรณ์ตรวจการตั้งครรภ์
ปรึกษาคุณหมอเรื่องการเลี้ยงเด็ก
ปรึกษาแพทย์เรื่อง STD ผ่านวิดีโอคอล
ละลายตัวอ่อน
IMSI
ปรึกษาปัญหามีบุตรยากผ่านวิดีโอคอลล์
ปรึกษาเรื่องคุมกำเนิดที่สถานพยาบาล
แก้หมันชาย
แก้หมันชาย
แพ็กเกจตรวจภาวะมีบุตรยากหญิง-ชาย
แพ็กเกจตรวจภาวะมีบุตรยากหญิง-ชาย
ตรวจภาวะเจริญพันธุ์หญิง
อัลตราซาวด์ทารกในครรภ์
อัลตราซาวด์ทารกในครรภ์
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ เรื่องคุมกำเนิด
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ฝังแท่งคุมกำเนิด
ตรวจภาวะมีบุตรยาก สำหรับผู้ชาย
ตรวจภาวะมีบุตรยาก สำหรับผู้ชาย
ปรึกษาคุณหมอเรื่องการตั้งครรภ์
ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมทารกในครรภ์
ตรวจการตั้งครรภ์ที่สถานพยาบาล
ตรวจภายใน
โปรแกรมตรวจก่อนมีบุตรสำหรับผู้หญิง
ตรวจก่อนแต่ง ผู้หญิง
ตรวจก่อนแต่ง ผู้หญิง
โปรแกรมตรวจก่อนมีบุตรสำหรับผู้ชาย
ตรวจก่อนแต่ง ผู้ชาย
ตรวจก่อนแต่ง ผู้ชาย
ตรวจก่อนมีบุตร สำหรับคู่สมรสอายุเกิน 35
ตรวจก่อนมีบุตร สำหรับคู่สมรสอายุเกิน 35
แพ็กเกจคลอด รวมวัคซีนเด็ก
ฝังยาคุม
คลอดธรรมชาติ
แพ็กเกจคลอด รวมห้องพัก
ฟื้นฟูอุ้งเชิงกรานด้วยเก้าอี้ EMVIC
อยู่ไฟ
รักษาหย่อนสมรรถภาพด้วยการฉีดฮอร์โมน
แพ็กเกจตรวจก่อนแต่ง สำหรับคู่หญิง-ชาย
แพ็กเกจตรวจก่อนแต่ง สำหรับคู่หญิง-ชาย
เก็บอสุจิ เก็บสเปิร์ม
ปรึกษาสุขภาพจิตหลังคลอด
รักษาหนองใน
ปรึกษาเรื่องมีบุตรยากที่สถานพยาบาล
นวดและกายภาพแก้ท่อน้ำนมตัน
ตรวจเริม
ตรวจเริม
โปรแกรมตรวจ STD ผู้หญิง
โปรแกรมตรวจ STD ผู้หญิง
โปรแกรมตรวจ STD ผู้หญิง
โปรแกรมตรวจ STD ผู้ชาย
โปรแกรมตรวจ STD ผู้ชาย
โปรแกรมตรวจ STD ผู้ชาย
ตรวจโครโมโซมตัวอ่อน
ตรวจโครโมโซมตัวอ่อน
รักษาหย่อนสมรรถภาพด้วยแกนองคชาตเทียม
ตรวจภาวะหย่อนสมรรถภาพชาย
แพ็กเกจฝากครรภ์เหมาจ่าย
ทำหมันแห้ง
IVF
ทำหมันเปียก
ผ่าคลอด
ฉีด PRP เข้าโพรงมดลูก
ฝากไข่
ตรวจสเปิร์ม
แก้หมันหญิง
แก้หมันหญิง
ฉีดยากระตุ้นไข่
ย้ายตัวอ่อน
แช่แข็งไข่
ตรวจภาวะมีบุตรยาก สำหรับผู้หญิง
ตรวจภาวะมีบุตรยาก สำหรับผู้หญิง
ICSI
ทำหมันชาย
รักษาหย่อนสมรรถภาพด้วย Shock Wave
ฉีด PRP รักษาหย่อนสมรรถภาพ
นวดและกายภาพคุณแม่หลังคลอด
ฉีดวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์
IUI
แช่แข็งตัวอ่อน
ฉีดวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์
ตรวจหาเชื้อ-ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี
แช่แข็งอสุจิ แช่แข็งสเปิร์ม
ใส่ห่วงคุมกำเนิด
ตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์
ฉีดวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์
ตรวจหนองใน
ตรวจหนองใน
รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด
ตรวจซิฟิลิส
ตรวจซิฟิลิส
ฉีดยาคุมกำเนิด
ตรวจหาเชื้อ-ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจหาเชื้อ-ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
ปรึกษาโรคติดต่อทางที่สถานพยาบาล
@‌hdcoth line chat