กายภาพบำบัดทั้งตัว

กำลังโชว์ 410 แพ็กเกจ

การกายภาพบำบัด คือ การใช้ศาสตร์และเทคนิคทางกายภาพเพื่อรักษาและป้องกันการเจ็บป่วย โดยใช้การฝึกฝนและการปรับปรุงสมรรถภาพของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ หรือปัญหาด้านการหายใจ การกายภาพบำบัดช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้อ... อ่านเพิ่ม

ชื่อแพ็กเกจ
ราคา