ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม (Sinopharm) สำหรับประชาชนทั่วไป ใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม


จองฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม (Sinopharm) มีขั้นตอนอย่างไร? 10 จังหวัดสีแดงเข้ม มีอะไรบ้าง? เงื่อนไขเป็นอย่างไร? ราคาเท่าไร? รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วม มีที่ไหนบ้าง?

HDmall สรุปให้

ขยาย

ปิด

 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม (Sinopharm) สำหรับประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหา นครนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
 • สามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th 
 • รอบที่ 1 เปิดจองวันที่ 18 กรกฎาคม ในรอบถัดไป สามารถอัปเดตวันและเวลาแบบเรียลไทม์ได้ที่ Facebook Page: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • วัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) หลังการชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ทุกกรณี
 • จองวัคซีนทางเลือก Moderna หรือ Sinopharm หรือแอดไลน์สอบถามแอดมินได้ที่ @hdcoth

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม (Sinopharm) สำหรับประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • สงขลา
 • ยะลา
 • ปัตตานี
 • นราธิวาส

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มรอบแรกไม่ทันนั้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆ นี้ โดยท่านสามารถอัปเดตข้อมูลวันและเวลาการลงทะเบียนรอบที่ 2 ได้ที่ Facebook Page: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม HDmall.co.th ได้สรุปข้อมูลมาให้แล้ว ดังนี้

เงื่อนไขการลงเบียนฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม

1.อัตราการจอง 1,554 บาท รวมค่าประกันผลข้างเคียงแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดและค่าบริการทางการแพทย์ที่ผู้ฉีดจะต้องชำระ ณ โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการโดยตรง

2.การจองวัคซีน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานที่ระบุตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ผู้จองสิทธิ์จะไม่สามารถโอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้กับบุคคลอื่นได้ทุกกรณี

3.ผู้จองสิทธิ์รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ยินดีและเต็มใจสละสิทธิ์การรับวัคซีนหลักพื้นฐานในภาวะฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และเป็นบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน

กรณีปกปิดข้อมูลการรับวัคซีนเพื่อให้ได้รับวัคซีนต่างชนิด หรือใช้วัคซีนเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

และการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน

4.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนวัคซีนทุกกรณี ภายหลังจากที่ผู้จองสิทธิ์ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ราคาตรวจโควิด RT-PCR

ขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม

1.ลงทะเบียนการจองผ่านเว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th

 • หากเป็นผู้ถือสัญชาติไทย จะต้องใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 • หากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคน
 • สามารถลงทะเบียนแทนบุคคลอื่นได้ โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะรับสิทธิ์เท่านั้น เมื่อลงทะเบียนและโอนเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ทุกกรณี

2.จองวัคซีนและบริจาค

หลังจากลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องเข้าระบบเพื่อทำการจองวัคซีน โดย 1 สิทธิ์การจอง เท่ากับการจองวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม 2 โดส ราคา 1,554 บาท หรือโดสละ 777 บาท

นอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังร่วมบริจาคสมทบอีกครึ่งโดสต่อการจอง 2 โดส ให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยให้ผู้ที่ทำการจองระบุข้อมูลการจองตามขั้นตอน ดังนี้

 • เลือกกลุ่มที่ประสงค์จะให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริจาควัคซีน
 • เลือกโรงพยาบาลและวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน ดูรายชื่อโรงพยาบาลและอัตราค่าบริการการฉีดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1535
 • บริจาคเพิ่มเติมสมทบทุนเพื่อการป้องกันและรักษาโควิด-19 ตามจิตศรัทธา (ไม่สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้)
 • ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนจองวัคซีน
 • กดยืนยันชำระเงิน เพื่อรับ QR Code แจ้งยอดชำระทั้งหมด
จองฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม (Sinopharm) มีขั้นตอนอย่างไร? 10 จังหวัดสีแดงเข้ม มีอะไรบ้าง? เงื่อนไขเป็นอย่างไร? ราคาเท่าไร? รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วม มีที่ไหนบ้าง?

3.ชำระเงินการจองวัคซีน

บันทึกคิวอาร์โค้ด และนำไปสแกนชำระผ่านแอปพลิเคชั่นทุกธนาคาร ชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง กรณีเกินกำหนดชำระเงิน ผู้จองสิทธิ์จะไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบนี้

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอยืนยันสถานะการชำระเงินในระบบภายใน 2 วันทำการ

หมายเหตุ:

ผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนในรอบแรกได้สำเร็จ แต่ยังไม่สามารถเข้าไปบันทึก QR Code เพื่อชำระเงินได้ เกิดจากระบบมีข้อมูลในส่วนของที่อยู่ไม่ครบถ้วน

ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้ทำการแก้ไขในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่ลงทะเบียนรอบแรกแล้วยังไม่ได้รับ QR Code จะต้องเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จึงจะสามารถบันทึก QR Code เพื่อนำไปชำระเงินได้

4.ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน

หลังจากได้รับการยืนยันชำระเงิน ให้ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมให้เรียบร้อย ผู้ลงทะเบียนท่านจะได้รับ QR Code ให้บันทึกเก็บไว้เพื่อนำไปติดต่อโรงพยาบาลที่เลือกเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันที่นัดหมาย

5.เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 ตามนัด

การฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนทั่วไป เริ่มเข้ารับวัคซีนเข็มแรกในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป รอบ 2 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดสิทธิ์จองวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย มีรายละเอียดดังนี้

 • เปิดจองในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. จนถึง 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. 
 • ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th และแอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android
 • เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564
 • หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการจองวัคซีนและโอนเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนอัตโนมัติ หากต้องการจองในภายหลัง จะต้องลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป

การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มช่องทางอื่นๆ

นอกจากการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มด้วยตนเองแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังจัดสรรวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มให้กับจังหวัดต่างๆ ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนขอเข้ารับการฉีดวัคซีนฟรีได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • จังหวัดสมุทรปราการ (จำนวน 99,000 คน)
  - สามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 20-23 กรกฎาคม เวลา 09.00 -16.00 น.
  - จองผ่านเว็บไซต์ www.วัคซีนสมุทรปราการ.co หรือ www.samutprakanvaccines.com
 • จังหวัดนนทบุรี เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564 ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้
  - จองออนไลน์ที่ https://forms.gle/qLN13GrxgGYwvGRc7
  - จุดบริการลงทะเบียนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรี ทั้ง 6 แห่ง
 • จังหวัดปทุมธานี สำหรับบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลงเท่านั้น
  - จองออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC9BYinurM3uhLhDgx3j6qvW53i6mnTmYUTH7fCp-_soMEtA/viewform

วัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม เป็นหนึ่งในวัคซีนโควิดทางเลือกที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในขณะนี้ ผู้ที่สนใจฉีด สามารถติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ที่ Facebook Page: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้ทำการจองเป็นรอบๆ ไป

หากสนใจเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สามารถ เปรียบเทียบราคาล่าสุดและแพ็กเกจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่นี่เลย หรือติดตามข่าวสารวัคซีนโควิดในไทยที่ไลน์ @hdmall.support มีแอดมินใจดีคอยให้บริการข้อมูล สั่งซื้อแพ็กเกจ และจองคิวนัดหมายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึงตีหนึ่ง! แอดเลยไม่ต้องรอ

ราคาตรวจโควิด Swab

รวมบทความที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด

ที่มาของข้อมูล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, ขั้นตอนการจองวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน (https://sinopharm.cra.ac.th/Sinopharm/content/home), 20 กรกฎาคม 2564.

@‌hdcoth line chat