วัคซีนโควิด Moderna คืออะไร? ความหวังในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดโควิด


วัคซีนโควิด, Moderna, วัคซีน Moderna

HDmall สรุปให้!

ขยาย

ปิด

 • วัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna COVID-19 Vaccine) เป็นวัคซีนที่คิดค้นโดยบริษัทผู้ผลิตยาสัญชาติอเมริกัน ชื่อบริษัทโมเดอร์นา (Moderna)
 • เป็นวัคซีนตัวที่ 2 ที่รับอนุมัติตามมาตรการฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ มีประสิทธิภาพป้องกันโควิด-19 ถึง 94.1%
 • วัคซีนโควิดโมเดอร์นาฉีดทั้งหมด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 28 วัน โดยใช้วิธีฉีดที่กล้ามเนื้อแขนด้านบน
 • เปรียบเทียบราคาตรวจโควิด-19 ได้ที่ HDmall หรือสอบถามแอดมินได้ผ่านทางไลน์ @hdcoth


18 ธันวาคม 63 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาสหรัฐได้อนุมัติวัคซีนโควิดจากผู้ผลิตโมเดอร์นา (Moderna) ทำให้ขีดความสามารถในการกระจายวัคซีนมีมากขึ้น

ดังนั้น ก่อนที่วัคซีนจะมาถึงประเทศไทย HDmall จะพามารู้จักวัคซีนโควิดโมเดอร์นากันก่อน

วัคซีนโควิดโมเดอร์นาคืออะไร?

วัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna COVID-19 Vaccine) หรือชื่อตามที่ CDC ระบุไว้คือ mRNA-1273

เป็นวัคซีนที่คิดค้นโดยบริษัทผู้ผลิตยาสัญชาติอเมริกัน ชื่อบริษัทโมเดอร์นา (Moderna) และถือเป็นวัคซีนตัวที่ 2 ที่รับอนุมัติตามมาตรการฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (Food and drug administration: FDA)

จากการทดลองเชิงคลินิกของบริษัทโมเดอร์นาพบว่า หากฉีดวัคซีนโควิดโมเดอร์นาครบโดสจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ในมนุษย์ถึง 94.1%

โดยหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control: CDC) ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิดไฟเซอร์ (Pfizer)

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิด-19

วัคซีนโควิดโมเดอร์นาฉีดอย่างไร?

วัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna) ฉีดทั้งหมด 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 28 วัน โดยใช้วิธีฉีดที่กล้ามเนื้อแขนด้านบน

วัคซีนโควิดโมเดอร์นาเหมาะกับใคร?

แม้จะยังต้องการการศึกษาและติดตามอย่างต่อเนื่อง แต่จากการทดลองนั้นพอสรุปได้ว่าวัคซีนโควิดโมเดอร์นา อาจเหมาะกับบุคคลต่อไปนี้

 • วัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna) เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • อาจใช้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงได้ (ยังต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณา) จากการทดลองคลินิก มีอาสาสมัคร 22.3% เป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวที่ถือเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ เบาหวาน โรคอ้วน โรคตับ และติดเชื้อ HIV ซึ่งสามารถรับวัคซีนได้

วัคซีนโควิดโมเดอร์นาไม่เหมาะกับใคร?

วัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna) อาจไม่เหมาะกับผู้ที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่มีอาการแพ้ทั้งแบบรุนแรง และไม่รุนแรงต่อส่วนผสม mRNA ในวัคซีนโควิด-19 ไม่ควรรับวัคซีนชนิดนี้
 • ผู้ที่มีพบว่ามีอาการแพ้หลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว ไม่ควรรับวัคซีนชนิดนี้เพิ่มเติม
 • ผู้ที่มีประวัติแพ้สารโพลีเอธิลีน ไกคอล (Polyethylene glycol: PEG) ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาและเครื่องสำอางบางชนิด ซึ่งมีอยู่ในวัคซีนโควิดโมเดอร์นา
 • ผู้ที่มีประวัติแพ้สารพอลิซอร์เบต (Polysorbate) ซึ่งเป็นส่วนผสมในยาและเครื่องสำอางบางชนิด แม้จะไม่มีอยู่ในวัคซีนโควิดโมเดอร์นา แต่คุณสมบัติใกล้เคียงกับ PEG มาก จึงอาจเป็นอันตรายได้

หากไม่แน่ใจในชนิดของสารที่ตนเองแพ้ แต่ทราบว่าเคยมีประวัติแพ้วัคซีนชนิดใดมาก่อนในอดีต สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาว่าควรฉีดวัคซีนชนิดนี้หรือไม่

วัคซีนโควิดโมเดอร์นาปลอดภัยไหม?

ตามการทดลองทางคลินิกของบริษัทโมเดอร์นา (Moderna) วัคซีนโควิดโมเดอร์นามีประสิทธิภาพสูงโดยทดสอบกับผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ อายุ เพศ และโรคประจำตัว

แม้จะมีผู้รับวัคซีนบางรายที่ต้องเข้ารับการรักษาโควิดในโรงพยาบาล แต่หากเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (ฉีดน้ำเกลือ) ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพมาก

ผลข้างเคียงของวัคซีนโควิดโมเดอร์นา

ผลข้างเคียงของวัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna) อาจดูคล้ายกับอาการของไข้หวัดใหญ่ ดังนี้

 • เจ็บ หรือบวมบริเวณที่ฉีด
 • อาจมีอาการหนาวสั่น เป็นไข้
 • อาจมีอาการอ่อนเพลีย
 • อาจมีอาการปวดหัว

ผลข้างเคียงของวัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna) อาจเริ่มแสดงออกภายใน 1-2 วันหลังจากรับวัคซีน โดยอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นใน 2-3 วัน

แม้จะมีการอนุมัติฉีดวัคซีนในหลายประเทศแล้ว และวัคซีนชุดแรกๆ ที่ประเทศไทยใช้ ก็ยังคงต้องให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีโอกาสใกล้ชิดกับเชื้อก่อน

ดังนั้น ทุกคนจึงยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และหลีกเลี่ยงที่ชุมชนที่มีความแออัด

สงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 อาจเข้ารับการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR หรือการ Swab จมูกเก็บตัวอย่างไปหาเชื้อ ดูแพ็กเกจตรวจโควิดได้ที่ HDmall ศูนย์รวมบริการสุขภาพ ทำฟัน และความงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้ที่ไลน์ @hdcoth หรือจะให้แอดมินจองคิวตรวจ ก็สามารถแจ้งได้เลย เรามีแอดมินให้บริการตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง ตี 1 ทุกวัน!

ที่มาของข้อมูล

Centers for disease control and prevention, Information about the Moderna COVID-19 Vaccine, (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html), 1 January 2021.

Xinhua Thai news service, อย. สหรัฐฯ ไฟเขียวใช้วัคซีนโควิด-19 ของ 'โมเดอร์นา', (https://www.xinhuathai.com/inter/161783_20201218), 18 ธันวาคม 2020.

คลังข้อมูลยา มหาวิทยาลัยมหิดล, โพลี เอธิลีน ไกคอล คืออะไรแล้วมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรกับร่างกายถ้ารับประทานเข้าไป, (https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/QA_full.php?id=2234), 16 กันยายน 2553.