ลงทะเบียนวัคซีนโควิด (COVID-19) นอกจากหมอพร้อม มีที่ไหนบ้าง?


HDmall.co.th สรุปให้!

ขยาย

ปิด

 • 26 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลขอชะลอการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดผ่านแอปฯ หรือ LINE OA "หมอพร้อม" เวอร์ชั่น 2 ไปก่อน แต่ฟังก์ชั่นการติดตามผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 รวมทั้งการออกใบรับรองการฉีดวัคซีน ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • ปัจจุบันรัฐบาลจัดให้ฉีดวัคซีน 2ยี่ห้อ คือ แอสตร้าเซนากา (AstraZeneca) กับ ซิโนแวค (Sinovac)
 • 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่ 12.00 น. เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิดฟรีโครงการไทยร่วมใจ "กรุงเทพฯ ปลอดภัย" ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ อายุตั้งแต่ 18-59 ปี ที่ไม่ได้เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com 
 • องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนัดหมายฉีดวัคซีนโควิดแบบกลุ่มได้ โดยไม่เกี่ยวกับ "หมอพร้อม"
 • โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเปิดลงทะเบียน "จองวัคซีนทางเลือก" ผ่านช่องทางของตนเองแล้ว โดยวัคซีนโควิดที่นำเสนอคือ โมเดอร์นา
 • รัฐเตรียมฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติที่อยู่บนแผ่นดินไทย เริ่มจากกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังก่อน โดยเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผ่าน เว็บไซต์ www.ThailandIntervac.com
 • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจตรวจหาเชื้อโควิด-19 วันนี้ หรือแอดไลน์  @hdcoth 

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดระลอกที่ 3 การฉีดวัคซีนโควิด ดูจะเป็น "ความหวังสำคัญ" ที่น่าจะทำให้ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่กลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาลงไปฟื้นตัวกลับได้ไว 

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม  2564 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เปิดได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรีผ่าน LINE OA (LINE Official Account) และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เวอร์ชั่น 2 เป็นหลัก 

รวมถึงยังสามารถไปติดต่อได้ที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาลงทะเบียนไม่สำเร็จ เลือกโรงพยาบาลไม่ได้ รวมถึงความขัดข้องอื่นๆ

ขณะนี้เริ่มมีทางเลือกเพิ่มขึ้น โดยนอกจาก “หมอพร้อม” แล้ว โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้เปิดให้มีการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิดทั้งภาครัฐและเปิดลงทะเบียนจอง "วัคซีนทางเลือกสำหรับภาคเอกชน" ผ่านลิงก์ของตัวเองด้วย

ตอนนี้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรีที่ไหนได้บ้าง เลือกยี่ห้อวัคซีนได้ไหม เริ่มฉีดวัคซีนโควิดฟรีได้เมื่อไหร่ วัคซีนทางเลือกมีที่ไหนเปิดลงทะเบียนแล้วบ้าง HDmall.co.th จะคอยอัปเดตข้อมูลให้คุณ

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ที่ไหนได้บ้าง?

ช่องทางการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 มีด้วยกัน 3 ช่องทางหลักๆ ดังนี้

 • LINE OA หมอพร้อม ถือเป็นช่องทางหลักในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 สามารถกดได้ที่ลิ้งก์ line://ti/p/@475ptmfj หรือแอดไลน์ "หมอพร้อม”
 • โรงพยาบาลที่มีประวัติรักษาอยู่ หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ 
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีน หมอพร้อม

หมอพร้อม ลงทะเบียนได้ทาง LINE OA และแอปพลิเคชัน ตามลิงก์ด้านล่าง

มีบัตรประชาชนใบเดียวก็ลงทะเบียนหมอพร้อมได้ สิ่งที่ต้องกรอก ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหน้าบัตรประชาชน 13 หลัก เลขหลังบัตร วัน-เดือน-ปี เกิด

สามารถลงทะเบียนให้คนในครอบครัวก็ได้

คลิปแนะนำวิธีลงทะเบียน

ระยะเวลาการลงทะเบียนฉีดวัคซีน หมอพร้อม

ล่าสุด 26 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลขอชะลอการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดผ่านแอปฯ หรือ LINE OA "หมอพร้อม" เวอร์ชั่น 2 ไปก่อน แต่ฟังก์ชั่นการติดตามผลการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 รวมทั้งการออกใบรับรองการฉีดวัคซีน ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ลงทะเบียนแล้ว เมื่อไหร่จะได้รับวัคซีน?

การฉีดวัคซีนเข็มแรกสำหรับกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เมื่อระบบตอบรับนัดแล้ว จะเริ่มฉีดได้วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มแรกของผู้ลงทะเบียนรอบสอง จะเริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม 2564

หากไปฉีดวัคซีนก่อนวันที่นัดกับ "หมอพร้อม" สามารถทำได้ และจุดฉีดวัคซีนบันทึกเข้ามาในระบบจะยกเลิกนัดเดิมให้อัตโนมัติ

ทั้งนี้แผนการฉีดวัคซีนจะฉีดเข็มแรกให้ครบ เดือน ก.ย. 64 และฉีด เข็มสองในเดือน ธ.ค.64

จะยกเลิกนัดฉีดวัคซีนที่ลงทะเบียนไปได้อย่างไร? 

กรุณาติดต่อโรงพยาบาลที่จองคิวฉีดวัคซีนไว้

วันฉีดวัคซีนต้องเตรียมอะไรไปบ้าง?

สิ่งที่ต้องนำไปด้วย ได้แก่ บัตรประชาชน และสิ่งยืนยันว่าลงทะเบียนหมอพร้อมเรียบร้อยแล้ว เช่น หน้าแอปพลิเคชัน หน้า LINE OA เอกสารที่ได้รับจาก อสม. หรือโรงพยาบาล

โรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ใดที่เปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิดได้บ้าง?

ขณะนี้ (ข้อมูลวันที่ 5 พฤษภาคม 2564) มีโรงพยาบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด (COVID-19) ได้แก่

 • โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark Hospital) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี จัดสรรโดยรัฐบาล ที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค สำหรับประชาชนไทยที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ลิงก์ลงทะเบียนที่นี่ จะมีให้กรอกข้อมูลและแนบรูปหน้าบัตรประชาชน 
 • โรงพยาบาลวิมุต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีการประชาสัมพันธ์ให้ลงทะเบียนผ่าน หมอพร้อม ก่อน โดยเลือกสถานที่ฉีดวัคซีนเป็นโรงพยาบาลวิมุต จากนั้นค่อยลงทะเบียนในลิงก์โรงพยาบาล ลิงก์นี้ ทางโรงพยาบาลก็จะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบต่อไป

และมีประกาศเพิ่มเติมในเขตกรุงเทพมหานครดังนี้ (ข้อมูลวันที่ 6 พฤษภาคม 2564)

 • คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
 • นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • นวมินทร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
 • บี บี เอช โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังขนาดเล็ก
 • รพ.กรุงเทพ
 • รพ.กรุงเทพคริสเตียน
 • รพ.กล้วยน้ำไท
 • รพ.กลาง
 • รพ.การไฟฟ้านครหลวง
 • รพ.เกษมราษฎร์ บางแค
 • รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง
 • รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 • รพ.คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รพ.ครู
 • รพ.คลองตัน
 • รพ.คลองสามวา
 • รพ.คามิลเลียน
 • รพ.จุฬาภรณ์ กทม.
 • รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
 • รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
 • รพ.เจ้าพระยา
 • รพ.เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งขนาดเล็ก มิลาด้า
 • รพ.เฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุ เณิอสเซอรี่โฮม
 • รพ.ซีจีเอช สายไหม
 • รพ.ซีจีเอช
 • รพ.เซนต์หลุยส์
 • รพ.เดอะซีเนียน สาขารัชดาภิเษก
 • รพ.ตากสิน
 • รพ.ทหารผ่านศึก
 • รพ.ทหารอากาศ (สีกัน)
 • รพ.ทั่วไปขนาดกลางนวเวช
 • รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย
 • รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก เอส วาย เอช
 • รพ.บางขุนเทียน 1
 • รพ.สหวิทยาการมะลิ
 • รพ.พิเอ็มจี
 • รพ.สินแพทย์ ศรีนครินทร์
 • รพ.ธนบุรี
 • รพ.เปาโล เกษตร
 • รพ.มิตรประชา
 • รพ.วิชัยยุทธ
 • รพ.ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 • รพ.เทพธารินทร์
 • รพ.เทียนฟ้ามูลนิธิ
 • รพ.ไทยนครินทร์
 • รพ.ธนบุรี 2
 • รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง
 • รพ.นครธน
 • รพ.นพรัตน์ราชธานี
 • รพ.นมะรักษ์ เฉพาะทางศัลยศาสตร์มะเร็ง
 • รพ.นวุติสมเด็จย่า
 • รพ.บางนา 1
 • รพ.บางนากรุงเทพมหานคร
 • รพ.บางปะกอก 1
 • รพ.บางปะกอก 8
 • รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • รพ.บางไผ่
 • รพ.บางโพ
 • รพ.บางมด
 • รพ.บำรุงราษฎร์
 • รพ.บี เอ็น เอช
 • รพ.บี,แคร์,เมดิคอลเซ็นเตอร์
 • รพ.บุญญาเวช
 • รพ.บุรฉัตรไชยากร (รถไฟ)
 • รพ.ปิยะเวท
 • รพ.เปาโลเมโมเรียล
 • รพ.เปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4
 • รพ.ผิวหนังอโศก
 • รพ.ผู้ป่วยเรื้อรังภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม
 • รพ.ผู้สูงอายุขนาดกลางกล้วยน้ำไท 2
 • รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 • รพ.พญาไท 1
 • รพ.พญาไท 3
 • รพ.พญาไท นวมินทร์
 • รพ.พระมงกุฎเกล้า
 • รพ.พระราม 9
 • รพ.เพชรเวช
 • รพ.ฟันขนาดเล็ก
 • รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 • รพ.มงกุฎวัฒนะ
 • รพ.ฌเวชธานี
 • รพ.มาสเตอร์พิชโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง
 • รพ.มิชชั่น
 • รพ.ยันฮี
 • รพ.ราชพิพัฒน์
 • รพ.ราชวิธี
 • รพ.รามคำแหง
 • รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รพ.ราษฎร์บูรณะ
 • รพ.โรคปอดกรุงเทพ
 • รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 • รพ.ลาดพร้าว
 • รพ.เลิดสิน
 • รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
 • รพ.วิภาราม
 • รพ.วิภาวดี-กรุงเทพมหานคร
 • รพ.เวชการุณย์รัศมิ์
 • รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รพ.ศิรินโรงพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรัง
 • รพ.ศิริราช
 • รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
 • รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • รพ.สมิติเวช
 • รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์
 • รพ.สมิติเวชไชน่าทาวน์
 • รพ.สวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 • รพ.สินแพทย์
 • รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร
 • รพ.สุขุมวิท
 • รพ.เสรีรักษ์
 • รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ
 • รพ.หัวเฉียว
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์
 • สถานพยาบาลเจตนิน
 • สถานพยาบาลนันอา
 • สถานพยาบาลพระราม 3
 • สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย
 • สถาบันประสาทวิทยา
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • สถาบันโรคผิวหนัง
 • สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 • สิรินาถ บึงกุ่ม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
ลงทะเบียนวัคซีนโควิด


ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด เลือกยี่ห้อได้ไหม?

ขณะนี้ยังไม่สามารถเลือกได้ ไม่ว่าจะลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม หรือลงทะเบียนกับโรงพยาบาลดังหัวข้อข้างต้น สำหรับวัคซีนที่รัฐบาลให้บริการประชาชนฟรีในช่วงนี้ ได้แก่ AstraZeneca กับ Sinovac

ฉีดวัคซีนโควิด เสียเงินหรือไม่?

การฉีดวัคซีนที่มาจากการลงทะเบียนฉีดนี้ เป็นวัคซีนฟรีจัดสรรโดยรัฐบาล ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากเป็น "วัคซีนทางเลือก" ที่เอกชนจัดสรรจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ราว 3,000-4,000 บาทโดยประมาณ แต่ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ

"ไทยร่วมใจ" ลงทะเบียนวัคซีนโควิดฟรีช่องทางล่าสุดสำหรับคนกรุงเทพฯ

27 พฤษภาคม 2564 เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิดฟรีในโครงการไทยร่วมใจ "กรุงเทพฯ ปลอดภัย" ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ อายุตั้งแต่ 18-59 ปี ที่ไม่ได้เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทางต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ เช่น เราชนะ คนละครึ่ง มาก่อน

 • ลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
 • รอรับ SMS ยืนยันแจ้งผลการได้รับวัคซีนโควิด-19
 • นัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีน

กลุ่มที่ 2 เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ หรือเคยเข้าร่วมแต่ลบแอปพลิเคชั่น "เป๋าตังค์"

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ www.ไทยร่วมใจ.com
 • รอรับ SMS ยืนยันแจ้งผลการได้รับวัคซีนโควิด-19
 • นัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซด์

กลุ่มที่ 3 ไม่มีสมาร์ทโฟน หรืออินเตอร์เน็ต

 • ลงทะเบียนที่ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  7-11, Top Daily, FamilyMart และ Mini Big C 
 • นำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ไปลงทะเบียน ช่วงเวลา 08.30-18.00 น.

นอกจากนี้ยังสามารถให้บุคคลในครอบครัวลงทะเบียนได้ผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ลงทะเบียนแทน โดยระบบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน 

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดโครงการไทยร่วมใจมีประกาศเลื่อนการฉีดดวัคซีนตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2564 ไปก่อนจนกว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่ม ติดตามข่าวสารการฉีดวัคซีนผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com FB Fanpage ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย  แอปฯ เป๋าตังค์ และสายด่วนวัคซีนโทร. 1516 

สถานที่ฉีดวัคซีนโควิดกรุงเทพ ฯ

รายชื่อจุดบริการฉีดวัคซีนโควิดนอกโรงพยาบาล 25 จุดทั่วกรุงเทพ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 64) ดังนี้

 • PTT Station พระราม 2  
 • SCG บางซื่อ
 • True Digital Park 
 • เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
 • เซ็นทรัลเวิลด์
 • เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 • เซ็นทรัล ลาดพร้าว
 • เดอะมอลล์ บางแค
 • เดอะมอลล์ บางกะปิ
 • โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
 • โรบินสัน ลาดกระบัง
 • โลตัส มีนบุรี
 • โลตัสปิ่นเกล้า
 • โลตัสพระราม 4
 • ดิเอ็มโพเรียม
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
 • ธัญญาพาร์ค
 • บิ๊กซี บางบอน
 • บิ๊กซี ร่มเกล้า
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • สยามพารากอน
 • สามย่านมิตรทาวน์
 • เอเชียทีค
 • ไอคอนสยาม

องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถนัดหมายฉีดวัคซีนโควิดแบบกลุ่มได้แล้ว

ล่าสุด (19 พฤษภาคม 2564) องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยไม่เกี่ยวกับ "หมอพร้อม" ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ช่องทางการนัดหมายแบบกลุ่มมีดังต่อไปนี้

 • นัดหมายในรูปแบบองค์กร/หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ประสานโรงพยาบาลที่รองรับการฉีดวัคซีน
 • ประสานขอรับวัคซีน ดังนี้
  - กรุงเทพมหานคร ติดต่อ “คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร”
  - ต่างจังหวัด ติดต่อ “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด”
  - องค์กรขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากรอยู่หลายจังหวัด/หน่วยงานต่างชาติ/องค์กรระหว่างประเทศ ติดต่อ “กรมควบคุมโรค”

หากมีการขอนัดฉีดวัคซีนเป็นกลุ่ม หน่วยบริการจะมีการบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบ จะปรากฎข้อมูลในหมอพร้อมเช่นเดียว 

วัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" พร้อมเปิดจองสำหรับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนแล้ว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เริ่มเปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" สำหรับองค์กรนิติบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรการกุศลเท่านั้น

โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านทาง https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2464 เวลา 08.00น. เป็นต้นไป วัคซียซิโนฟาร์มราคาเข็มละ 888 บาท 

การจัดสรรวัคซีน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะพิจารณาจากความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนตัวเลือกสำหรับบุคคลทั่วไป ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะกระกาศให้ทราบต่อไป 

วัคซีนทางเลือก วัคซีนโควิดเอกชน เปิดให้ลงทะเบียนจองได้แล้ว

ปัจจุบันโรงพยาบาลภาคเอกชนหลายแห่ง เริ่มมี "แบบสำรวจ ความต้องการวัคซีนทางเลือก Moderna แล้ว" เพื่อสำรวจความต้องการในจองวัคซีน แต่ยังไม่มีการเก็บเงิน หรือค่าวัคซีนในแบบสำรวจนี้แต่อย่างไร และยังไม่ได้นัดหมายวัน-เวลาฉีด 

ภาคเอกชนคาดว่า จะได้รับวัคซีนในเดือนตุลาคม 2564 ราคาเข็มละประมาณ 2,000-3,000 บาท (ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ยังไม่ได้กำหนด) 

ย้ำว่า เป็นการลงทะเบียนเพื่อสำรวจความต้องการจองวัคซีนทางเลือกเท่านั้น โรงพยาบาลแต่ละแห่งยังไม่ได้เรียกชำระค่าวัคซีน และยังไม่ได้นัดหมายวัน-เวลาฉีด แต่อย่างใด

 • โรงพยาบาลธนบุรี และเครือข่าย รวม 17 แห่ง เปิดลงทะเบียนทางแอพพลิเคชั่นไลน์ @thginfo
 • โรงพยาบาลปิยะเวท สอบถามโทร. 02-129-5555
 • โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ เปิดลงทะเบียนทางลิ้งค์ https://t.co/GAcPcLChFp
 • โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก
 • โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ สอบถามโทร.1307
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เปิดลงทะเบียนทางลิ้งค์ http://bit.ly/2NPDYmb
 • โรงพยาบาลบางโพ นนทบุรี สอบถามโทร. 02-587-0144
 • โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี เปิดลงทะเบียนทางแอพพลิเคชั่นไลน์ https://t.co/WxR0Mn2oTl
 • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ สอบถามโทร. 02-363-6000
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ สอบถามโทร. 02-761-5999
 • โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ สอบถามโทร. 02-006-8888
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา สอบถามโทร.033-050-600
 • โรงพยาบาล Mt Intermed สอบถามโทร.053-247-098     
 • โรงพยาบาลเขลางค์นครราม สอบถามโทร.054-019-619
 • โรงพยาบาลพรินซ์ (ศิริเวช) ลำพูน สอบถามโทร.053-582-888
 • โรงพยาบาลแพร่ราม สอบถามโทร.054-522-911
 • โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี สอบถามโทร.045-280-040 ต่อ 55
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม สอบถามโทร.044-614-100 
 • โรงพยาบาลรักษ์สกล สอบถามโทร.042-712-800
 • โรงพยาบาลนครพัฒน์ เปิดลงทะเบียนทางลิ้งค์ https://t.co/ibHlzSK7RD

ชาวต่างชาติฉีดวัคซีนโควิดในไทยได้อย่างไร? 

รัฐบาลมีนโยบาลของรัฐบาลชัดเจนว่า การฉีดวัคซีนโควิดจะฉีดให้กับทุกคนในแผ่นดินไทยโดยความสมัครใจ หมายความว่า บุคคลใดที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าสัญชาติใดก็ตามหากมีความสมัครใจในการรับวัคซีนโควิด 

ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิดซิโนแวคและแอสตราเซเนก้าทั้งหมด

เริ่มจากนักการทูต ข้าราชการ หน่วยงานระหว่างประเทศ จนถึงองค์กรระหว่างประเทศ โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://thailandintervac.com/diplomats 

และจะเปิดให้ชาวต่างชาติกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดล่วงหน้าในวันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.ThailandIntervac.com ตั้งแต่เวลา 06.00น.-18.00น.

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิดฟรีที่จัดสรรโดยรัฐบาล รวมทั้งวัคซีนทางเลือกของภาคเอกชน ยังคงมีการอัปเดต เปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป HDmall.co.th จะติดตามและนำเสนอแบบเข้าใจง่าย


รวมบทความที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19