รวม 7 เรื่องควรรู้ก่อนตรวจภูมิโควิด


ตรวจภูมิโควิด-ตรวจภูมิสนองโควิด-โควิด 19

HDmall สรุปให้

ขยาย

ปิด

 • การตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิด-19 (Covid19 Antibody Level Test) เป็นการตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิดที่มี ในร่างกาย สามารถตรวจได้หลังการติดเชื้อ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด และหลังฉีดวัคซีนโควิด
 • การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองที่มีต่อโปรตีนหนาม (Spike protein) ที่ไวรัสใช้จับกับตัวรับบนเซลล์ของร่างกาย (ฺBlinding Antibody) คือ IgM (IgM antibody) และ IgG (IgG antibody) สามารถตรวจได้ตามโรงพยาบาล คลินิก ห้องแล็ปเอกชนทั่วไ
 • ตรวจภูมิต้านทาน (Neutralization Antibody) ที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) ได้ จำเป็นต้องตรวจในโรงพยาบาลที่มีห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 เท่านั้น เพราะต้องมีการทดสอบปริมาณแอนติบอดีในร่างกายว่า สามารถทำลายเชื้อโคโรน่าไวรัส หรือไวรัสจำลองคล้ายไวรัสโคโรน่า (pVNT) ได้มากน้อยแค่ไหน
 • การตรวจภูมิคุ้มกันโควิดไม่ใช่การตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ เป็นเพียงการวัดระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในร่างกายหลังติดเชื้อ หรือหลังฉีดวัคซีนเท่านั้น ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายแต่อย่างใด
 • เปรียบเทียบราคาล่าสุดและแพ็กเกจตรวจภูมิโควิด หรือแอดไลน์ @hdmall.support

ช่วงนี้นอกจากจะเป็นการระดมฉีดวัคซีนทั่วประเทศแล้ว บางคนก็ยังสนใจตรวจภูมิโควิด หรือตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิด-19 หลังฉีดวีคซีนโควิดด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนที่ตนเองได้รับ รวมทั้งวางแผนในการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 หรือ 3 ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนตัดสินใจเข้ารับการตรวจภูมิโควิด หรือตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิด-19 หลังฉีดวีคซีนนั้น มีเรื่องควรรู้หลายอย่าง HDmall จะเล่าให้ฟัง


เลือกหัวข้อที่สนใจได้ที่นี่

 • เรื่องที่ 1 ตรวจระดับภูมิโควิดคืออะไร?
 • เรื่องที่ 2 การตรวจระดับภูมิโควิด มีกี่แบบ?
 • เรื่องที่ 3 การแปลผลภูมิตอบสนองคืออะไร?
 • เรื่องที่ 4 ช่วงไหนที่เหมาะสมในการตรวจระดับภูมิโควิด?
 • เรื่องที่ 5 เราควรเลือกตรวจภูมิโควิดแบบไหนดี?
 • เรื่องที่ 6 ตรวจระดับภูมิโควิดได้ที่ไหน ราคาเท่าไหร่?
 • เรื่องที่ 7 อย่าเข้าใจผิด ตรวจภูมิโควิดไม่ใช่การสร้างภูมิคุ้มกัน?

 • เรื่องที่ 1 ตรวจระดับภูมิโควิดคืออะไร?

  การตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิด-19 (Covid19 Antibody Level Test) เป็นการตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิดที่มี ในร่างกาย สามารถตรวจได้หลังการติดเชื้อ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด และหลังฉีดวัคซีนโควิด

  ในส่วนประเภทของการตรวจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

  • การตรวจวัดระดับภูมิตอบสนองที่มีต่อโปรตีนหนาม (Spike protein) ที่ไวรัสใช้จับกับตัวรับบนเซลล์ของร่างกาย (ฺBlinding Antibody) คือ IgM (IgM antibody) และ IgG (IgG antibody) สามารถตรวจได้ตามโรงพยาบาล คลินิก ห้องแล็ปเอกชนทั่วไป
  • การตรวจภูมิต้านทาน (Neutralization Antibody) ที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) ได้ จำเป็นต้องตรวจในโรงพยาบาลที่มีห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 เท่านั้น เพราะต้องมีการทดสอบปริมาณแอนติบอดีในร่างกายว่า สามารถทำลายเชื้อโคโรน่าไวรัส หรือไวรัสจำลองคล้ายไวรัสโคโรน่า (pVNT) ได้มากน้อยแค่ไหน

  เรื่องที่ 2 การตรวจระดับภูมิโควิด มีกี่แบบ?

  แบบที่ 1 การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสหลังฉีดวัคซีนแบบ Rapid Antibody Level Test เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชิงคุณภาพชนิด IgM และ IgG รายงานผลเป็น Positive - พบภูมิคุ้มกัน และ Negative - ไม่พบภูมิคุ้มกัน
  ระยะเวลารอผล: แปลผลได้รวดเร็ว ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

  แบบที่ 2 การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสหลังฉีดวัคซีนด้วยวิธี CMIA เป็นการตรวจหาเชิงปริมาณ (Quantitative) ของภูมิคุ้มกันชนิด IgG ต่อ RBD บนโปรตีนหนามของไวรัส ด้วยหลัd Chemiluminescent Microparticle immunoassay (CMIA) รายงานผลว่า ร่างกายมีปริมาณภูมิคุ้มกันเท่าไร
  ระยะเวลารอผล: ใช้เวลาประมาณ 60 นาที

  แบบที่ 3 การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสหลังฉีดวัคซีนด้วยวิธี ELISA เป็นการตรวจระดับภูมิคุ้มกันในเชิงคุณภาพด้วยหลักการ Enzyme Link Immunosorbent Assay (ELISA) เพื่อดูว่า มี หรือไม่มีแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ RBD (Anti-RBD) ของเชื้อไวรัสโคโรนา รายงานผลเป็น 2 ค่า ว่า ในร่างกายของเรามีภูมิชนิด Anti-RBD หรือไม่มีภูมิชนิด Anti-RBD
  ระยะเวลารอผล: ประมาณ 24-36 ชั่วโมง

  แบบที่ 4 การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสหลังฉีดวัคซีนแบบ Plaque Reduction Neutralizing Test (PRNT) เป็นการนำเลือดไปตรวจในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 เนื่องจากวิธี PRNT ต้องนำเลือดมาปั่นแยกซีรั่มออกแล้วทำการเพาะเชื้อทดสอบกับเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไวรัสที่จำลองขึ้นมาให้คล้ายกับไวรัสโควิด (pVNT) เพื่อดูว่า ภูมิคุ้มกันที่มีสามารถทำลาย หรือยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาได้สูงสุดเท่าไหร่ เมื่อเทียบจำนวนกับไวรัสควบคุม
  ระยะเวลารอผล: ประมาณ 7 วัน

  เรื่องที่ 3 การแปลผลภูมิตอบสนองคืออะไร?

  กรณีที่ 1 ตรวจพบภูมิคุ้มกัน COVID-19 “ตอบสนอง” ได้แก่ ≥ 0.8 U/ml ไม่ได้หมายความว่า จะไม่ติดเชื้อหรือไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น ควรปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

  กรณีที่ 2 ตรวจพบภูมิคุ้มกันCOVID-19 “ไม่ตอบสนอง” ได้แก่<0.8 U/ml

  แม้รับวัคซีนครบโดสแล้วก็ตาม สาเหตุอาจเกิดจากเก็บตัวอย่างเร็วเกินไป ก่อนที่ร่างกายจะสร้างภูมิ มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ชนิดของวัคซีนและการตอบสนองของร่างกายในแต่ละบุคคล

  อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะตรวจด้วยหน่วยวัดแบบไหน ปัจจุบันยังไม่ทราบระดับภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับการป้องกันการติดเชื้อได้ 100%

  เรื่องที่ 4 ช่วงไหนที่เหมาะสมในการตรวจระดับภูมิโควิด?

  ดังได้กล่าวมาในข้อแรกว่า การตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิดที่มีในร่างกายสามารถตรวจได้หลังการติดเชื้อ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด และหลังฉีดวัคซีนโควิด โดยมีช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไปนี้

  หลังการติดเชื้อโควิด
  ผู้ป่วยส่วนใหญ่เริ่มมีภูมิคุ้มกันที่ตรวจวัดได้ตั้งแต่ 10-21 วัน นับจากวันที่แสดงอาการ
  ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย อาจตรวจพบได้หลังจากติดเชื้อประมาณ 3-4 สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อวางแผนในการฉีดวัคซีนโควิดต่อไป

  ก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 14-28 วัน แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน ทั้งนี้เพื่อวางแผนการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 เพื่อเป็นบูสเตอร์ โดส (Booster dose) ต่อไป

  เรื่องที่ 5 เราควรเลือกตรวจภูมิโควิดแบบไหนดี?

  ปัจจุบันวิธีตรวจภูมิโควิดแยกเป็นการตรวจระดับแอนติเจนทั้งเชิงคุณภาพ (พบ/ไม่พบ) หรือการตรวจวัดในเชิงปริมาณ ซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีหน่วยวัดไม่เหมือนกัน เช่น AU หรือ U/mL หรือ IU/mL แม้กระทั่งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็มีเช่นกัน

  รวมทั้งการทดสอบความสามารถของแอนติบอดีในการยับยั้งไวรัสไม่ให้เข้าสู่เซลล์ ซึ่งวัดด้วยค่าเจือจางเลือด เช่น 1:20 1:40 1:80

  แต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่วิธีการตรวจของระบบภูมิคุ้มกันที่มีทั้งหมด ยังคงมีวิธีอื่นๆ อีก เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายยังมีการตอบสนองด้วยรูปแบบอื่น เช่น เซลล์เม็ดเลือดขาว (CMIR)

  อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะตรวจในเชิงคุณภาพ หรือปริมาณ เท่าที่มีเปิดบริการในท้องตลาด มีการใช้น้ำยาที่แตกต่างกัน ยังไม่มีค่ามาตรฐานกลางที่แน่นอน และที่สำคัญยังไม่มีวิธีใดที่สามารถแยกแยะระดับความสามารถของภูมิคุ้มกันโควิดที่มีต่อการป้องกันไวรัสแต่ละสายพันธุ์ได้

  ด้วยเหตุนี้แพทย์ส่วนใหญ่จึงให้ความเห็นว่า การตรวจภูมิโควิดลักษณะนี้เพื่อทราบว่า หลังฉีดวัคซีนโควิดแล้ว ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันในร่างกายระดับใดเท่านั้นเอง

  ดังนั้นหากมีความจำเป็นต้องตรวจภูมิโควิดจริงๆ จึงควรศึกษาหาข้อมูลวิธีการตรวจที่เหมาะสมกับตนเองทั้งระยะเวลารอคอยผล รวมทั้งราคา

  เรื่องที่ 6 ตรวจระดับภูมิโควิดได้ที่ไหน ราคาเท่าไหร่?

  ปัจจุบันมีโรงพยาบาล คลินิกให้บริการตรวจระดับภูมิคุ้มกันโควิดหลายแห่ง แต่ละแห่งมีราคา ค่าบริการแตกต่างกันไป ที่น่าสนใจมีดังนี้

  • ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส Covid-19 IgG Antibody Quantitative ด้วยหลักการ CMIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ที่ โรงพยาบาลพระรามเก้า ราคาพิเศษ 930 บาท สนใจกดที่นี่
  • ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 IgG/IgM Antibody Quantitative ด้วยวิธี ECLIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อ 1 ท่าน 1 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ราคาพิเศษ 930 บาท สนใจกดที่นี่
  • ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส Covid-19 IgG Antibody Quantitative ด้วยหลักการ CMIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลยันฮี ราคาพิเศษ 1,045 บาท สนใจกดที่นี่
  • ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส Covid-19 IgG Antibody Quantitative ด้วยหลักการ ECLIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 ราคาพิเศษ 1,070 บาท สนใจกดที่นี่
  • ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 IgG/IgM Antibody Quantitative ด้วยวิธี ECLIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ราคาพิเศษ 1,116 บาท สนใจกดที่นี่
  • ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 IgG/IgM Antibody Quantitative ด้วยวิธี ECLIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ราคาพิเศษ 1,116 บาท สนใจกดที่นี่
  • ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส Covid-19 IgG Antibody Quantitative ด้วยหลักการ ECLIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ราคาพิเศษ 1,302 บาท สนใจกดที่นี่
  • ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 IgG/IgM Antibody Quantitative ด้วยวิธี ECLIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ (B.Care Medical Center) ราคาพิเศษ 1,386 บาท สนใจกดที่นี่
  • ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (Anti-Spike) สำหรับผู้ที่เคยฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว แบบบริการถึงบ้าน สำหรับ 1-2 ท่าน (ราคาต่อท่าน) ที่ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 ราคาพิเศษ 4,641บาท สนใจกดที่นี่
  • ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 IgG Antibody Quantitative ด้วยวิธี CMIA สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง พร้อมเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วย IV Drip สูตร Immune Booster 1 ครั้ง ที่ Accolade Life Center ราคาพิเศษ 3,799 บาท สนใจกดที่นี่
  • ตรวจหาปริมาณภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 IgG Antibody Quantitative ด้วยวิธี CMIA และตรวจความสามารถของภูมิคุ้มกันในการยับยั้งไวรัส COVID-19 เข้าสู่เซลล์ ด้วยวิธี Neutralizing Antibody (NT) สำหรับผู้ที่เคยได้รับเชื้อหรือฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 1 ท่าน 1 ครั้ง ที่ Minanta Anti Aging Medical Center ราคาพิเศษ 3,060 บาท สนใจกดที่นี่
  • ตรวจเลือดหาระดับภูมิตอบสนองต่อเชื้อก่อโรค COVID-19 ที่ N Health (เอ็นเฮลท์) ราคาพิเศษ 558 บาท สนใจกดที่นี่

  เรื่องที่ 7 อย่าเข้าใจผิด ตรวจภูมิโควิดไม่ใช่การสร้างภูมิคุ้มกัน?

  การตรวจภูมิคุ้มกันโควิดไม่ใช่การตรวจหาเชื้อเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ เป็นเพียงการวัดระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในร่างกายหลังติดเชื้อ หรือหลังฉีดวัคซีนเท่านั้น ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายแต่อย่างใด

  วิธีเดียวที่สามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายคือ การได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสตามระยะเวลาที่ได้รับการนัดหมายไว้ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 4 สัปดาห์หลังฉีด ร่วมกับการดูแลสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ

  นอกจากนี้ถึงแม้จะมีภูมิคุ้มกันโควิดแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้เช่นกัน เพราะเชื้อไวรัสยังมีการการกลายพันธุ์ตลอดเวลาเกิดสายพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นได้ หากติดเชื้อเข้าการมีภูมิคุ้มกันจะช่วยลดความรุนแรงของโรค อัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตได้มากกว่าผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด

  ดังนั้นแม้จะมีภูมิคุ้มกันโควิดแล้ว แต่ยังจำเป็นต้องดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโควิดที่หน่วยงานสาธารณสุขแนะนำ

  หากสนใจเข้ารับการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 สามารถ เปรียบเทียบราคาล่าสุดและแพ็กเกจตรวจภูมิโควิดหลังฉีดวัคซีน ได้ที่นี่เลย หรือติดตามข่าวสารวัคซีนโควิดในไทยที่ไลน์ @hdmall.support มีแอดมินใจดีคอยให้บริการข้อมูล สั่งซื้อแพ็กเกจ และจองคิวนัดหมายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึงตีหนึ่ง! แอดเลยไม่ต้องรอ

  รวมบทความที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด

  ที่มาของข้อมูล

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, การตรวจวัดภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 (https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/การตรวจวัดภูมิต้านทานห/), 11 ตุลาคม 2564.

  CDC, Antibody Testing Interim Guidelines Interim Guidelines for COVID-19 Antibody Testing in Clinical and Public Health Settings (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html), 11 October 2021.

  FDA, Antibody (Serology) Testing for COVID-19: Information for Patients and Consumers (https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/antibody-serology-testing-covid-19-information-patients-and-consumers), 11 October 2021..

  Mayo Clinic, COVID-19 antibody testing (https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/covid-19-antibody-testing/about/pac-20489696), 11 October 2021.

  @‌hdcoth line chat