ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center
ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ดี 4.7
โอนจ่ายลดเพิ่ม 500 บ.
ราคาพิเศษเฉพาะ HDmall

ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 221 รายการ และตรวจสุขภาพ 26 รายการ สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชาย รวมพบแพทย์ ที่ Bangkok Anti-Aging Center

logo
ราคาจองกับ HDmall
12,999 บาท
45,100 บาท
ประหยัด 71%
สอบถามข้อมูล
รายละเอียดราคา
ราคาปกติ
45,100 บาท
ประหยัด
- 32,201 บาท
ค่าบริการ
+ 100 บาท
ราคาจองกับ HDmall
12,999 บาท
รายละเอียดผ่อนชำระ 0%
3 เดือน
4,333.00 บาท/เดือน
4 เดือน
3,249.75 บาท/เดือน
6 เดือน
2,166.50 บาท/เดือน
banks
icon
Bangkok Anti-Aging Center
ดี 4.7
ดูโปรไฟล์
icon
บางนา, ปทุมวัน, ห้วยขวาง
1
💵 ลดเพิ่ม 500 บาท เมื่อชำระค่าแพ็กเกจผ่านแอดมินทางไลน์ ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของ HDmall เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้)

รีวิวของแพ็กเกจ

ดี 4.7
คะแนนเฉลี่ย
พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
รีวิวสำหรับแพ็กเกจ ⭐
ซื้อที่นี่เพราะราคาคุ้มสุด ซื้อผ่านจิ๊บเพราะว่าซื้อง่าย
รู้จักผ่าน google ซื้อที่นี่เพราะราคาคุ้มสุด ซื้อผ่านจิ๊บเพราะว่าซื้อง่าย สะดวก มีราคาและรายการตรวจเปรียบเทียบ ควรปรับปรุง UI ของ Application ให้ใช้งานง่ายกว่านี้
ดี ดี ดี ดี ดี
รีวิวสำหรับแพ็กเกจ ⭐
คุ้มค่ากับราคา
รู้จักทางgoogleโดยบังเอิญค่า แพ็กเกจนี้คุ้มค่า กับราคามากกว่าแพ็กเกจอื่นๆที่มีรายการตรวจเดียวกัน มีโปรถูกกว่าที่อื่น จิ๊บทุกคนบริการดีมาก พูดคุยสุภาพ
ดี ดี ดี ดี ดี
รีวิวสำหรับแพ็กเกจ ⭐
ราคาเหมาะสม
รู้จัก HDmallเพราะ เป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วค่ะ ราคาเหมาะสมมีตรวจเพิ่มด้วย ขอบคุณที่มีโปรดีๆค่ะ
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
รีวิวสำหรับแพ็กเกจ ⭐
มีบริการติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ดีเลยคะ
search google แพ็คเกจราคาโอเค+ใกล้บ้าน มีบริการติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ดีเลยคะ เผื่อบางคนไม่กล้าซื้อ จะได้ถามรายละเอียดก่อนได้

รายละเอียด

ถาม

โปรแกรมนี้ช่วยตอบเรื่องอาหารประเภทที่ทำให้เราอ้วนง่ายหรือเปล่าคะ

มิ.ย. 06 2022, 00:00
ตอบ
ใช่ค่ะ เช่นชนิดอาหารที่ทานเข้าไปแล้วเกิดผื่นแพ้ที่ผิวหนัง หรือแม้กระทั้งอาการที่ทำให้เราท้องอืด ร่างการไม่ย่อยอาหารชนิดนั้นๆ มีผลเกี่ยวเนื่องทำให้เราอ้วนได้ค่ะ
ตอบโดยทีมงาน HD
ถาม

หากต้องการเล่มผลตรวจ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยังไงบ้างคะ

ม.ค. 20 2022, 00:00
ตอบ
จะได้รับผลการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงเป็นเล่มรายงานผล หากผลออกมาแพ้อาหารตั้งแต่ Class 2-4 จะได้รับการ์ดเล็กๆที่สามารถพกติดตัวได้ค่ะ
ตอบโดยทีมงาน HD
ถาม

เครื่อง EIS คืออะไร ตรวจยังไงเหรอครับ

ม.ค. 11 2022, 00:00
ตอบ
เครื่อง EIS เป็นการสแกนร่างกายเบื้องต้นเผื่อดูความเสื่อมของอวัยวะนั้นๆควบคู่กับผลเลือดค่ะ มีมาตรฐานรับรองเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปเลยค่ะ แตกต่างตรงคนละระบบเทคโนโลยีค่ะ
ตอบโดยทีมงาน HD
ถาม

ถ้าใกล้จะมีประจำเดือนสามารถตรวจได้ตามปกติไหมคะ

ธ.ค. 09 2021, 00:00
ตอบ
ตรวจได้ตามปกติค่ะ เพราะไม่ได้ตรวจดูพวกฮอร์โมนซึ่งไม่มีผลต่อการเป็นประจำเดือนนะคะ
ตอบโดยทีมงาน HD
แสดงคำถามเพิ่ม

แพ็กเกจอื่นใน ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

แพ็กเกจอื่นใน Bangkok Anti-Aging Center

แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับแอดมิน ฟรี!
logo
ราคาจองกับ HDmall
12,999 บาท
45,100 บาท
ประหยัด 71%
สอบถามข้อมูล
13838