สาขาของ N Health (เอ็นเฮลท์)

มีให้บริการทั้งหมด 28 สาขา

map
1
N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาจันทบุรี
จันทบุรี
2
N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาพัทยา
ชลบุรี
3
N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาชลบุรี
ชลบุรี
4
N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาชุมพร
ชุมพร
5
N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาเชียงราย
เชียงราย
รูปและวีดิโอ
N Health (เอ็นเฮลท์) photo main
เอกสาร
N Health (เอ็นเฮลท์) certificate 0
N Health (เอ็นเฮลท์) certificate 1
หน้าแรก > N Health (เอ็นเฮลท์)

N Health

เอ็นเฮลท์ ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมทุกความต้องการ เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจคัดกรองโรคเฉพาะทาง ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ตรวจวิตามิน ตรวจสารพิษ สารเสพติด ตรวจ DNA ตรวจมะเร็ง ตรวจระดับฮอร์โมน ตรวจเชื้อ COVID-19

N Health ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยบุคคลากรผู้ชำนาญการในแต่ละสาขา เช่น แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้การตรวจแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด อ่านรีวิว N Health คลิก

มี 26 สาขา ได้แก่

 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขากรุงเทพ N Space ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขานครสวรรค์ ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาเชียงใหม่ ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาแม่สาย ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาแม่สอด ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาอุบลราชธานี ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาจันทบุรี ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาระยอง ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาพัทยา ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาชุมพร ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาหาดใหญ่ ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขานครศรีธรรมราช ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) บริการนอกสถานที่ ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-16.00 น. ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาบางแค ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาสมุทรปราการ ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาสุพรรณบุรี ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขานครราชสีมา ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาชลบุรี ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาภูเก็ต ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขานวนคร ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขานนทบุรี ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาสมุทรสาคร ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาแพร่ ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาอุดรธานี ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาสมุย ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาปราจีนบุรี ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่
 • N Health (เอ็นเฮลท์) สาขาสุราษฎร์ธานี ให้บริการวันจันทร์-วันอาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น. (รับเคสสุดท้าย 15.00 น. และงดรับเคสเวลา 12.00-13.00) ➡️ กดดูแผนที่

เพื่อความสะดวก และคุ้มค่ายิ่งขึ้น คุณสามารถค้นหาบริการของ N Health (เอ็นเฮลท์) ได้ง่ายๆ ผ่าน HDmall.co.th เมื่อเจอแพ็กเกจที่ต้องการก็สามารถจองแล้วชำระเงินกับ HDmall.co.th ได้ทันที! พร้อมรับส่วนลดพิเศษ และยังมีสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน* สำหรับแพ็กเกจที่ร่วมรายการอีกด้วย

กำลังค้นหาบริการสุขภาพ ทำฟัน และความงามอยู่ใช่ไหม? HDmall.co.th พร้อมบริการคุณ ทั้งค้นหาแพ็กเกจ เปรียบเทียบราคา อ่านรีวิว จองและชำระเงินได้ทันที พร้อมมีแอดมินใจดี ขยันตอบคอยดูแลคุณทุกวัน ครบ จบในที่เดียว!

แพ็กเกจทั้งหมด
ดูเพิ่ม

รีวิวของแพ็กเกจผู้ให้บริการนี้

ดี ดี ดี ดี ดี
4.7
คะแนนเฉลี่ยจาก 148 รีวิว
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ตรวจสุขภาพ

30 ธ.ค. 2019
มีบริการจองคิวล่วงหน้า พนักงานสุภาพ ใช้เวลาไม่นาน ไม่ต้องรอคิว และจองผ่าน honestdoc ได้ลดราคาด้วย คุ้มค่ามากๆค่ะ
ตรวจสุขภาพ 21 รายการ สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (โปรแกรมคุณแม่สุดสตรอง) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ดูแพ็กเกจนี้
4,485 บาท
4,900 บาท
ประหยัด 8%
30 ธ.ค. 2019
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ตรวจสุขภาพ 18 รายการ สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (โปรแกรมคุณแม่สุดสตรอง) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)

21 ก.ค. 2020
แอดมินของ HD ให้บริการตอบเร็วดีมาก ยินดีให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง และมีบริการตามข้อกำหนดการป้องกันโรคโควิดด้วย ส่วนบริการของทาง NHealth ก็ประทับใจมาก สะอาด สะดวกดีมากๆ ใช้เวลา 10 นาทีเท่านั้นเอง ไปก่อนเวลาก็เจาะเลือดก่อนเวลาได้ ปีหน้าไปอีกแน่นอน ราคาไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับไปรพที่มีตรวจตามอายุ
ตรวจสุขภาพ 21 รายการ สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป (โปรแกรมคุณแม่สุดสตรอง) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ดูแพ็กเกจนี้
4,485 บาท
4,900 บาท
ประหยัด 8%
21 ก.ค. 2020
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

คำแนะนำที่มีประโยชน์เกินกว่าที่คิดไว้ค่ะ

07 เม.ย. 2022
ได้คำแนะนำที่มีประโยชน์เกินกว่าที่คิดไว้ค่ะ ระยะเวลาการปรึกษาเป็นเวลาที่ดีค่ะ ไม่เร็ว และนานเกินไป สำหรับหัวข้อนี้ HDmall ให้คำแนะนำดีกว่าในคลีนิคค่ะ ในคลีนิค อาจเน้นพูดถึงข้อดีมากกว่าข้อเสีย ที่นี่บอกถึงข้อเสียไม่เน้นงานขาย ชอบค่ะ น้องแอดมินมีประสานงาน อธิบายผลจากแลปให้ฟัง
ตรวจสารพิษสะสมในร่างกาย ลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคร้าย (Toxic Metal in Blood) ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ดูแพ็กเกจนี้
2,591 บาท
2,860 บาท
ประหยัด 9%
07 เม.ย. 2022
ดี ดี ดี ดี ดี

จองสะดวก

01 ต.ค. 2020
พอดีมีญาติเสียเพราะโรคมะเร็งค่ะ เลยอยากตรวจ รู้จักผ่านทางอินเตอร์เน็ต สาเหตุที่ซื้อแพ็กเกจผ่าน hd เพราะสะดวกดีค่ะ
ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็ง 3 ชนิด สำหรับผู้หญิง ที่ N Health (เอ็นเฮลท์)
ดูแพ็กเกจนี้
949 บาท
999 บาท
ประหยัด 5%
01 ต.ค. 2020
ดูรีวิว ทั้งหมด
รีวิวของผู้ให้บริการนี้
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
รีวิวสถานพยาบาล

มีบริการเจาะเลือด นัดหมายและจองคิวผ่านทางLine มีPackageตรวจเลือดราคาถูก ต้องดูตามช่วงโปรโมชั่นตอนนั้นๆ พนง.เจาะเลือดต้อนรับดี จอดรถในลานทันตกรรมได้
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
รีวิวสถานพยาบาล

สุดยอดด้านบริการทางสุขภาพ บริการดีเยี่ยมจริงๆ
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
รีวิวสถานพยาบาล

มาตรวจภูมิโควิด น้องพนักงานบริการดีมากครับ
@‌hdcoth line chat