คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ดี 4.8
จ่ายกับ HDmall ลดเพิ่ม 500 บ.

คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2

logo
ราคา HDmall
8,460 บาท
11,930 บาท
ประหยัด 29%
สอบถามข้อมูล
รายละเอียดราคา
ราคาปกติ
11,930 บาท
ประหยัด
- 3,570 บาท
ค่าบริการ
+ 100 บาท
ราคาจองกับ HDmall
8,460 บาท
รายละเอียดผ่อนชำระ 0%
3 เดือน
2,820.00 บาท/เดือน
4 เดือน
2,115.00 บาท/เดือน
6 เดือน
1,410.00 บาท/เดือน
banks
ราคา HDmall
8,460 บาท
11,930 บาท
ประหยัด 29%
สอบถามข้อมูล
icon
โรงพยาบาลพญาไท 2
ดี 4.8
ดูโปรไฟล์
icon
สาขาตั้งอยู่แถว พญาไท
1

เชื้อ HPV ก่อให้เกิดโรคบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก รวมถึงมะเร็งปากมดลูกได้

2
คูปองใช้ได้ถึง 30 พ.ย. เลื่อนนัดได้ มีแจ้งเตือน ไม่ต้องกลัวลืม! *การบริการอาจเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์ COVID โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ถ้ามีข้อสงสัย ปรึกษาโรงพยาบาลหรือแอดมิน*

รีวิวของแพ็กเกจ

ดี 4.8
คะแนนเฉลี่ย
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
รีวิวสำหรับแพ็กเกจ ⭐
ประทับใจ แอดมินน่ารัก ชอบมากเลยค่ะ
เห็นแพ็กเกจมีราคาที่หลากหลายให้เลือกใช้บริการ มีการบอกถึงสถานที่ ที่อยู่ใกล้หรือสะดวกกับการเดินทางของเรา สามารถเลือกที่ ที่ถูกใจได้ค่ะ ราคาก็ดี และรพ. ก็อยู่ใกล้กับที่พักด้วย ชอบการบริการของแอดมิน น่ารักมากๆ เลยค่ะ ดูแลดี ถามอะไรตอบได้หมด ให้คำแนะนำได้ดี ไว้จะมาใช้บริการอีกนะคะ
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
รีวิวสำหรับแพ็กเกจ ⭐
แอดมินใส่ใจ ให้ข้อมูลดีมาก
ตอนแรกกะสอบถามทั่วไปเฉยๆ แต่แอดมินตอบดีดูใส่ใจ มีข้อมูลชัดเจนดูน่าเชื่อถือ แล้วราคาก็โอเคด้วย เลยตัดสินใจซื้อเลย
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
รีวิวสำหรับแพ็กเกจ ⭐
ประทับใจมากครับ แนะนำให้คุณผู้ชายที่สนใจการรับวัคซีน แนะนำที่รพ. พญาไท 2
สำหรับการเข้าไปใช้บริการการรับวัคซีนป้องกัน HPV ของโรงพยาบาลพญาไท 2 เป็นอะไรที่สะดวกรวดเร็วมากครับ ยิ่งถ้าทำการนัดหมายล่วงหน้ากับแอดมิน HDmall ไว้แค่เพียงตรงไปแจ้งกับพนักงานที่รพ. เป็นอย่างแรกและก็ขึ้นไปที่ชั้น 2 แผนกสูตินรี เข้าคิวช่างน้ำหนัก ความดันหลังจากนั้นก็รอเข้าพบกับคุณหมอที่จะให้ความรู้เราเกี่ยวกับการรับวัคซีน ซึ่งส่วนตัวเป็นผู้ชาย คุณหมอก็แนะนำว่าสามารถรับได้หมดทุกเพศ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น หลังจาก physical exam เรียบร้อยลำดับต่อไปคือการรับวัดซีนเข็มที่ 1 ฉีดโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลการทำหัตรการเบื้องต้นเป็นไปได้ด้วยความราบรื่น เรียบง่าย ใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 10 นาที ไม่เจ็บ ไม่ทีอาการปวดหลังจากฉีดยาเสร็จแล้ว รวมถึงอาการ sides effect ประทับใจมากครับ แนะนำให้คุณผู้ชายที่สนใจการรับวัคซีน แนะนำที่รพ. พญาไท 2 เลยครับ HD บริการรวดเร็ว ทันใจ ประทับใจมากครับ
ดี ดี ดี ดี ดี
รีวิวสถานที่ให้บริการ 🏥
โรงบาลสะอาด ตามราคาที่จ่ายไป มีน้ำดื่มบริการ เจ้าหน้าที่ดูแลดีครับ

รายละเอียด

ถาม

ได้คิวฉีดวัคซีนโควิด(ซิโนฟาร์ม) วันที่ 21 ส.ค. และ 11 ก.ย. ถ้ามีนัดฉีดวัคซีน HPV เข็มที่สองกับ รพ. วันที่ 17 ก.ย. ต้องเลื่อนนัดหมายออกไปเป็นช่วงไหน และจะมีผลกระทบอะไรไหมคะ

ส.ค. 04 2021, 00:00
ตอบ
ฉีดวัคซีนโควิดให้ครบ และรออีก 2 อาทิตย์ค่อยฉีดวัคซีน hpv ได้ค่ะ
ตอบโดยทีมงาน HD
ถาม

ถ้าเพิ่งฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 มา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. สามารถฉีดวัคซีน HPV ได้เลยไหม หรือต้องเว้นระยะนานเท่าไหร่คะ

ก.ค. 04 2021, 00:00
ตอบ
เว้นระยะห่างกัน 2 สัปดาห์ค่ะ
ตอบโดยทีมงาน HD
ถาม

ฉีดวัคซีน MMR มาเมื่อเดือนที่แล้วสามารถฉีดวัคซีน HPV ได้ไหมคะ

เม.ย. 19 2021, 00:00
ตอบ
ฉีดได้ค่ะ
ตอบโดยทีมงาน HD
ถาม

อายุ 60 ปี สามารถฉีดได้ไหมคะ

ม.ค. 22 2021, 00:00
ตอบ
ช่วงอายุที่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV อยู่ระหว่าง 9-45 ปี แต่แนะนำให้ฉีดก่อนอายุ 26 ปี หรือขณะที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ คือปกติมันสามารถฉีดได้ตั้งแต่ อายุ 9 ขวบจนไปถึง 45 ปี ถ้ามากกว่านี้ถามว่าฉีดได้ไหม ฉีดได้ แต่ประสิทธิภาพก็จะลดลงไปตามลำดับ เลยไม่แนะนำค่ะ ถ้าฉีดก่อนอายุ 45 มันจะช่วยได้ถึง 70 % เลยค่ะ
ตอบโดยทีมงาน HD
แสดงคำถามเพิ่ม

แพ็กเกจอื่นใน ฉีดวัคซีน HPV

แพ็กเกจอื่นใน โรงพยาบาลพญาไท 2

แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับแอดมิน ฟรี!
5382