คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2
ถูกที่สุดเมื่อจองกับ HD

คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม สำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2

โรงพยาบาลพญาไท 2
สาขาตั้งอยู่แถว พญาไท
เชื้อ HPV ก่อให้เกิดโรคบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก รวมถึงมะเร็งปากมดลูกได้
รับบัตรส่วนลด 50 บาทสำหรับซื้อแพ็กเกจถัดไป แค่ถ่ายวิดีโอรีวิวการบริการไม่เกิน 1 นาที ดูวิดีโอสอนวิธีรีวิวได้ที่นี่
ขยายเวลา! รับบริการเมื่อไหร่ก็ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.!
ราคาจองกับ HDmall
รายละเอียดราคา
ราคาปกติ
11,930 บาท
ประหยัด
- 3,571 บาท
ค่าบริการ
+ 100 บาท
ราคาจองกับ HDmall
8,459 บาท
8,459 บาท
11,930 บาท
ประหยัด 30%
จ่ายขั้นต่ำ 1,409.83 บาท/เดือน
กดเพื่อดูรายละเอียดผ่อนจ่าย 0%
แชทกับแอดมินฟรี

แพ็กเกจอื่นใน ฉีดวัคซีน HPV

แพ็กเกจอื่นจาก โรงพยาบาลพญาไท 2

รีวิวจากลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจนี้

ดี ดี ดี ดี ดี
4.8/5 จาก 15 คน
5 ดาว
80%
4 ดาว
20%
3 ดาว
0%
2 ดาว
0%
1 ดาว
0%

15 จากทั้งหมด 15 รีวิว

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

เคยใช้บริการ ได้ราคาดี

ธ.ค. 05 2020, 13:07
เคยใช้บริการและเป็นลูกค้าประจำของ รพ. พญาไท 2 อยากที่จะตรวจเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก ก็เลยเลือกที่จะตรวจที่นี่ เพราะใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีกับทาง รพ. พญาไท 2 เป็นประจำอยู่แล้ว จองผ่าน HD ก็ได้ราคาดีด้วยค่ะ
0 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ราคาดี จองง่าย สะดวกมาก

ธ.ค. 04 2020, 14:07
ยังไม่เคยใช้บริการที่ รพ. พญาไท 2 มาก่อนเลยนะคะ แต่เห็นจากการรีวิวในพันทิปค่ะ เลยได้รู้จัก HD เห็นแพ็กเกจดูน่าสนใจ จองผ่าน HD ก็ได้ราคาพิเศษ มีส่วนลด ก็เลยเลือกจองแพ็กเกจผ่านแอป เพราะว่าจองง่าย สะดวกมากๆ เลยค่ะ
0 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

น่าสนใจ มีส่วนลด

ต.ค. 19 2020, 21:13
พี่สาวแนะนำมาค่ะ สนใจศึกษาเรื่องการฉีดวัคซีนมาสักพักนึงแล้ว ที่เลือก รพ. พญาไท 2 ก็เพราะว่าเคยเข้าไปใช้บริการมาก่อนแล้ว จองผ่าน HD ก็ได้โปรโมชั่นดีๆ มีส่วนลดให้ด้วยค่ะ
0 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!
ดี ดี ดี ดี ดี

ชอบที่มีโปรลดราคา

ต.ค. 06 2020, 18:16
รู้จักผ่านทาง google และเป็นลูกค้าประจำของที่ รพ. นี้มาก่อน ดูแพ็กเกจนี้ไว้นานแล้ว พอดีเห็นว่าจัดโปรลดราคาอยู่พอดี เลยจองแพ็กเกจนี้เลยค่ะ
0 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!
ดี ดี ดี ดี ดี

มีส่วนลด สะดวก

ก.ย. 16 2020, 17:46
เรารู้จักผ่านจากการ search google ค่ะ พอดีไม่ได้เป็นลูกค้าประจำของโรงพยาบาลนี้นะคะ แต่ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่พัก ที่เลือกแพ็กเกจนี้เพราะว่าอยากป้องกันมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นภัยที่อันตรายในปัจจุบันค่ะ ซื้อผ่าน HD เพราะว่ามีส่วนลดให้ค่ะ
0 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!
ดี ดี ดี ดี ดี

มีส่วนลด แพ็กเกจหลากหลาย

ก.ย. 16 2020, 17:37
เรารู้จัก HD ผ่านเว็บไซต์ค่ะ ปกติเราไม่ได้เป็นลูกค้าประจำของโรงพยาบาลนี้นะคะ ที่เลือกโรงพยาบาลนี้เพราะมีชื่อเสียงและใกล้ที่ทำงาน เลือกซื้อผ่าน HD เพราะแพ็กเกจมีให้เลือก และลดราคาค่ะ
0 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2

ส.ค. 12 2020, 12:03
สวัสดีค่ะ เราซื้อคอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2 พอดีเพื่อนแนะนำให้ซื้อผ่าน HD และจองคิวไปด้วยเลย ปกติเราเองก็เป็นคนไข้ประจำกับทางโรงพยาบาลพญาไท 2 อยู่แล้วนะ ที่เลือกซื้อเพราะวัคซีนนี้เป็นเรื่องจำเป็น ส่วนโรงพยาบาลนี้ก็สะดวกในการเข้ารับใช้บริการ เลือกซื้อผ่าน HD เพราะว่าสะดวกและราคาดีค่ะ
0 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2

ส.ค. 08 2020, 16:05
เสิร์ชหาแพ็กเกจผ่าน Google แล้วเจอ HD พอดีกับมีคนรู้จักใช้บริการจากที่นี่ด้วย ซึ่งราคาที่ซื้อจากที่นี่ก็ประหยัดกว่าบริการโดยตรงจากโรงพยาบาลด้วยครับ
0 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2

ก.ค. 26 2020, 18:02
ซื้อคอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2 ชำระเงิน และจองคิวเข้ารับบริการผ่าน HD เลยค่ะ เรารู้จัก HD ผ่าน Facebook ก่อนหน้า เราเองก็เป็นลูกค้าของโรงพยาบาลนี้ค่ะ แต่ไม่ใช่ลูกค้าประจำนะคะ พอดีต้องการฉีดวัคซีน HPV และเคยใช้บริการโรงพยาบาลนี้มาก่อนและราคาก็สมเหตุสมผล และมีโปรโมชั่นผ่อน 0% ค่ะ
1 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2

มิ.ย. 01 2020, 22:28
ขอบคุณมากนะคะ บริการดีมากเลย
0 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ก็ดีนะคะ ดีกว่าไม่ได้ลดอะไรเลย และแอดมินดูแลดีมากๆด้วย ♥️

ก.พ. 22 2020, 15:18
รู้สึกโชคดี ที่ได้ซื้อแพคเกจกับ Honestdocs แอดมินบริการดีมากๆ ตอบดี แนะนำดี ดูเต็มใจให้บริการ ❤️ คงติดตาม Honestdocs ไปอีกนานๆเลยค่ะ เรามาฉีด หมอบอกว่าอยู่ได้ตลอดชีวิต เราก็งงๆ เพราะที่เขียนไว้ บางอันบอกว่าได้แค่ 20 ปี แล้วหมอบอกว่าสาเหตุหลักคือจากเพศสัมพันธ์ คนโสดอย่างเราก็นั่งเอ๋อเลยว่า แล้วเราซื้อแพคเกจมาทำไม 5555 พยาบาลอาจจะงงๆ บ้าง ถามงงๆ ว่าได้ซื้อแพคเกจไว้ไหม มาฉีดครั้งล่าสุดโรคอะไรค่ะ มาฉีดครั้งที่เท่าไหร่แล้ว เราก็นั่งงงๆ ว่า Honestdocs เคาน์เตอร์ และพยาบาลเขาไม่ได้ประสานงานกันเหรอ 5555 ทั้งๆที่เราเอาอีเมลไปแสดงให้เคาน์เตอร์​ดูตั้งแต่ตอนแรกที่เดินเข้าไปแล้ว พยาบาลมือหนักอยู่ ตอนรีวิวยังปวดแขนอยู่เลย เอื้อมแขนซ้ายหยิบของยังปวดแผล(ที่แขนขวา)​เลยอะ 5555 เราเคยไปฉีดที่นึง เขาบอกเจ็บนิดนึงนะ แต่พยาบาลเขาเก่งมาก เราแทบไม่รู้ตัวเลยว่าเขาฉีดเข็มให้เรา รู้ตัวอีกทีเขาบอก เสร็จแล้วค่ะ แต่ข้อดีคือ หมอหล่อ 55555 ถึงจะพูดคุยไม่กี่คำแล้วคิดค่าหมอ 600 ก็ตาม
0 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

😉บริการดี รพ สะอาดดีค่ะ

ก.พ. 17 2020, 13:24
ทางรพ บริการดีมากค่ะ มีงงๆตอนติดต่อครั้งแรกนิดหน่อย แต่หลังจากนั้นรพ ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ดีมากค่ะ รอไม่นานเลยคุณพยาบาลใจดี อธิบายเกี่ยวกับวัคซีนไปด้วย+มีแอบเตือนว่าจะเจ็บมาก เพราะเป็นวัคซีนที่ปวดที่สุด พอฉีดจริงก็ไม่เจ็บมากอย่างที่คิดค่ะ หลังฉีดมีปวดล้าแขนเล็กน้อยแต่ไม่มากค่ะ คุ้มค่า คุณผู้หญิงควรไปฉีดเพื่อความสบายใจที่สุดนะคะ ❤️พึงพอใจค่ะ
0 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

รีวิว ฉีดวัคซีน HPV โรงพยาบาลพญาไท2

ก.พ. 06 2020, 14:30
มารีวิวให้ค่าาา ... หลังจากได้ไปใช้บริการฉีดวัคซีน HPV ที่โรงพยาบาลพญาไท2มา อย่างแรกขอชื่นชมทางทีมงานทั้ง HonestDocs และ HDreviews มากค่ะ ให้คำแนะนำได้ดี ตอบเร็วมาก 😁 รวมถึงหากสมัคร package ผ่านทางนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากๆ แล้วก็สะดวกมากค่ะเพียงบอก code ที่ได้มาหลังจ่ายเงินกับโรงพยาบาลเขาก็จัดการให้หมดเลย ส่วนของขั้นตอนการฉีดก็ใช้เวลาแปปเดียว เจ็บน้อยกว่าที่คิดไว้มากๆ โดยรวมคือพึงพอใจมากๆค่ะ ถ้าใครกำลังตัดสินใจอยู่ก็ขอแนะนำบริการนี้อีกเสียงเลยค่าาา💞
0 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

บริการดี ประทับใจ รู้สึกคุ้มค่า

ม.ค. 21 2020, 14:26
ได้ดีลพิเศษจากทาง Honestdocs ทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะเลย ทางแอดมินมีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลดีมาก สามารถนำวอยเชอร์ไปยื่นก็เข้ารับบริการได้เลย คุณหมออธิบายละเอียด ให้คำแนะนำต่าง ๆ ได้ครบถ้วน พยายาลใช้เวลาฉีดยาแปปเดียวก็เสร็จ บุคลากรทุก ๆ คนน่ารักมาก ๆ เลย บริการดี พูดจาดี สุภาพ ส่วนโรงพยาบาลเองก็ตั้งอยู่ใกล้กับ BTSสนามเป้า เดินออกมาแปปเดียวก็ถึง ส่วนตัวมองว่าคุ้มค่า คุ้มราคามาก ๆ เลยค่ะ
Bf26b03b ed07 483f 9001 a87ee1158c0e Fd060f73 88b2 47c2 a41d 645145299e81 3506c5df 5fbe 46ed b7a2 645becda283a Fc574ec4 8203 4771 85db f9e4ef76d999 32c615ca e3c8 4604 bc41 e23e960c795d 5d8b35e5 c0b1 4c75 ace5 3989acdbb86a
2 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

คอร์สฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (4 สายพันธุ์) 3 เข็ม

ธ.ค. 11 2019, 22:13
แอดมินช่วยแนะนำแพ็คเกจได้ดีค่ะ พอลองไปใช้บริการจริงๆ ก็รู้สึกว่าโอเคและสะดวกดี แต่ถ้ามีตัวเลือกแพ็คเกจเยอะๆกว่านี้จะดีมากเลย เพราะมีหลายแพ็คเกจอยากซื้อมากๆ แต่โรงพยาบาลอยู่ไกล T_T
0 คนชอบรีวิวนี้
ถ้าชอบรีวิวนี้ กดไลก์!

ส่งคำถามแล้ว
คุณจะได้รับ SMS เมื่อทีมงานตอบ

4 จากทั้งหมด 4 คำถาม

ถาม

ช่วงที่ฉีดนี้สามารถมีsexได้ไหมคะหรือต้องงดไปก่อนคะ

ก.ย. 16 2020, 18:46

ตอบ

ทาง รพ. ให้คำตอบว่า: "มีได้ค่ะ แต่ควรใส่ถุงยางอนามัย"
ตอบโดยทีมงาน HD

ถาม

สามารถขอให้ทางรพ.ออกใบรับรองแพทย์ให้ได้ไหมคะ

ก.ย. 15 2020, 20:30

ตอบ

ทาง รพ. ให้คำตอบว่า: "ได้ค่ะ ตอนไปติดต่อให้แจ้งทางพยาบาลที่เค้าเตอร์ว่าขอใบรับรองแพทย์ค่ะ"
ตอบโดยทีมงาน HD

ถาม

กรณีเกิดการตั้งครรถ์ระหว่างการวัคซีน HPV เข็มที่ 2 หรือ 3 จะมีปัญหาอะไรมั้ยคะ?

ก.ย. 01 2020, 17:40

ตอบ

ทาง รพ. ให้คำตอบว่า: "ถ้าวางแผนจะตั้งครรภ์อยู่แล้ว ไม่ควรฉีด ยังไม่มีวิจัยรับรองเรื่องความปลอดภัย แต่ถ้าบังเอิญตั้งครรภ์จริงๆก็ไม่เป็นไรค่ะ ให้หยุดฉีดจนกว่าจะคลอดค่อยฉีดใหม่นะคะ"
ตอบโดยทีมงาน HD

ถาม

แพ็กเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการไหมคะ

มิ.ย. 24 2020, 21:49

ตอบ

ทาง รพ. ให้คำตอบว่า : "ค่าแพทย์ 500-1,000 บาท (จ่ายครั้งแรกที่เข้ารับบริการ) ค่าบริการโรงพยาบาล 270 บาท (จ่ายทุกครั้งที่เข้ารับบริการ)"
ตอบโดยทีมงาน HD
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแพ็กเกจนี้
เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ
แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับแอดมิน ฟรี!
5382