โปรตรวจฮอร์โมนไม่แยกเพศ เลือกคลินิกใกล้บ้านได้!


7-tests
15-tests


ตรวจฮอร์โมน 7 รายการ (ไม่รวมปรึกษาแพทย์)

ตรวจฮอร์โมน 7 รายการ (รวมปรึกษาแพทย์)

ดูแพ็กเกจในหมวดนี้เพิ่ม 👉

ตรวจฮอร์โมน 15 รายการ (ไม่รวมปรึกษาแพทย์)

ตรวจฮอร์โมน 15 รายการ (รวมปรึกษาแพทย์)

ดูแพ็กเกจในหมวดนี้เพิ่ม 👉

ราคาเดือน มิถุนายน ปี 2567 (2024) สำหรับ โปรตรวจฮอร์โมนไม่แยกเพศ เลือกคลินิกใกล้บ้านได้!

ราคาอัพเดตล่าสุด 2567-06-18

@‌hdcoth line chat