ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ไม่รับตรวจฟรี
รู้ผลใน 24-48 ชั่วโมง
ไม่มีใบ Fit-to-Fly

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบ บริการถึงบ้าน สำหรับ 3 ท่านขึ้นไป (ราคาต่อท่าน) ที่ Minanta Anti Aging Medical Center

logo
รายละเอียดราคา
ราคาปกติ
3,200 บาท
ค่าบริการ
+ 100 บาท
ราคาจองกับ HDmall
3,200 บาท
รายละเอียดผ่อนชำระ 0%
3 เดือน
1,066.67 บาท/เดือน
4 เดือน
800.00 บาท/เดือน
banks
icon
MiNANTA Anti Aging Medical Center
ดูโปรไฟล์
1

แพ็กเกจตรวจโควิดบน HDmall ทั้งหมดเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย ไม่รับตรวจฟรีทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง (สปสช.) หรือกรณีใดๆ

2

กรณีตรวจแล้วผลเป็นบวกพบเชื้อ ผู้รับบริการจะต้องดำเนินการหาสถานพยาบาลรักษาด้วยตนเอง

รายละเอียด

แพ็กเกจอื่นใน ตรวจเชื้อโควิดแบบ PCR

แพ็กเกจอื่นใน MiNANTA Anti Aging Medical Center

แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับแอดมิน ฟรี!
logo
ราคาจองกับ HDmall
3,200 บาท
17500