ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ไม่มีใบ Fit-to-Fly
รู้ผลใน 30 นาที
ไม่รับตรวจฟรี

ตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit แบบตรวจที่คลินิก สำหรับ 1 ท่าน ที่ พีแอนด์พีเฮลท์คลินิกกายภาพบำบัด

logo
ราคาจองกับ HDmall
300 บาท
600 บาท
ประหยัด 50%
รายละเอียดราคา
ราคาปกติ
600 บาท
ประหยัด
- 350 บาท
ค่าบริการ
+ 50 บาท
ราคาจองกับ HDmall
300 บาท
icon
พีแอนด์พีเฮลท์คลินิกกายภาพบำบัด
ดูโปรไฟล์
icon
คันนายาว
1
แพ็กเกจตรวจโควิดบน HDmall ทั้งหมดเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย ไม่รับตรวจฟรีทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง (สปสช.) หรือกรณีใดๆ
2
กรณีตรวจแล้วผลเป็นบวก ควรตรวจแบบ Real Time - PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง โดยคลินิกมี Hospitel รองรับกรณีผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มสีเขียว
3
กรณีต้องการนำผลตรวจ ใบรับรองแพทย์ หรือใบ Fit-to-Fly ไปใช้เพื่อการเดินทาง เนื่องจากเงื่อนไขของแต่ละประเทศและสายการบินแตกต่างกัน โปรดสอบถามข้อมูลกับสถานทูตของประเทศปลายทางและสายการบินอีกครั้ง

รายละเอียด

แพ็กเกจอื่นใน พีแอนด์พีเฮลท์คลินิกกายภาพบำบัด

แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับแอดมิน ฟรี!
logo
ราคาจองกับ HDmall
300 บาท
600 บาท
ประหยัด 50%
21514