ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ออกใบ Fit-to-Fly ได้*
รู้ผลใน 24-48 ชั่วโมง
ไม่รับตรวจฟรี

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบ บริการนอกสถานที่ สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป (ราคาต่อท่าน) ที่ ใจดี คลินิกเทคนิคการแพทย์

logo
รายละเอียดราคา
ราคาปกติ
2,500 บาท
ค่าบริการ
+ 100 บาท
ราคาจองกับ HDmall
2,500 บาท
icon
ใจดี คลินิกเทคนิคการแพทย์
ดูโปรไฟล์
icon
นนทบุรี
1
แพ็กเกจตรวจโควิดบน HDmall ทั้งหมดเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย ไม่รับตรวจฟรีทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง (สปสช.) หรือกรณีใดๆ
2
กรณีตรวจแล้วผลเป็นบวกพบเชื้อ ผู้รับบริการต้องดำเนินการหาสถานพยาบาลที่รักษาเอง
3
กรณีต้องการนำผลตรวจ ใบรับรองแพทย์ หรือใบ Fit-to-Fly ไปใช้เพื่อการเดินทาง เนื่องจากเงื่อนไขของแต่ละประเทศและสายการบินแตกต่างกัน โปรดสอบถามข้อมูลกับสถานทูตของประเทศปลายทางและสายการบินอีกครั้ง

รายละเอียด

แพ็กเกจอื่นใน ใจดี คลินิกเทคนิคการแพทย์

แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับแอดมิน ฟรี!
logo
ราคาจองกับ HDmall
2,500 บาท
28930