ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
รู้ผลใน 24 ชั่วโมง
ไม่รับตรวจฟรี

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบ Drive Thru สำหรับ 1 ท่าน ที่ N Plus Medical Lab

logo
ราคาจองกับ HDmall
1,799 บาท
2,000 บาท
ประหยัด 10%
รายละเอียดราคา
ราคาปกติ
2,000 บาท
ประหยัด
- 301 บาท
ค่าบริการ
+ 100 บาท
ราคาจองกับ HDmall
1,799 บาท
icon
ชลบุรี
1
แพ็กเกจตรวจโควิดบน HDmall ทั้งหมดเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย ไม่รับตรวจฟรีทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง (สปสช.) หรือกรณีใดๆ
2
กรณีตรวจแล้วผลเป็นบวกพบเชื้อ ทางคลินิกจะช่วยประสานในการลงทะเบียนเข้าระบบกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของแต่ละท่าน
3
กรณีต้องการนำผลตรวจ ใบรับรองแพทย์ หรือใบ Fit-to-Fly ไปใช้เพื่อการเดินทาง เนื่องจากเงื่อนไขของแต่ละประเทศและสายการบินแตกต่างกัน โปรดสอบถามข้อมูลกับสถานทูตของประเทศปลายทางและสายการบินอีกครั้ง

รายละเอียด

แพ็กเกจอื่นใน N Plus Medical Lab

แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับแอดมิน ฟรี!
logo
ราคาจองกับ HDmall
1,799 บาท
2,000 บาท
ประหยัด 10%
29353