ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ราคานี้รวมค่าใบ Fit-to-Fly แล้ว
รู้ผลใน 4 ชั่วโมง
ไม่รับตรวจฟรี

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบ บริการถึงบ้าน สำหรับ 1-4 ท่าน (ราคาต่อท่าน) ที่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ บุรีรัมย์ ฟาสต์ แล็บ

logo
ราคาจองกับ HDmall
2,500 บาท
3,000 บาท
ประหยัด 17%
สอบถามข้อมูล
รายละเอียดราคา
ราคาปกติ
3,000 บาท
ประหยัด
- 600 บาท
ค่าบริการ
+ 100 บาท
ราคาจองกับ HDmall
2,500 บาท
icon
คลินิกเทคนิคการแพทย์ บุรีรัมย์ ฟาสต์ แล็บ
ดูโปรไฟล์
icon
บุรีรัมย์
1
แพ็กเกจตรวจโควิดบน HDmall ทั้งหมดเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย ไม่รับตรวจฟรีทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง (สปสช.) หรือกรณีใดๆ
2
กรณีตรวจแล้วผลเป็นบวกพบเชื้อ คลินิกจะดำเนินการส่งตัวผู้รับบริการไปยังโรงพยาบาลสนาม
3
กรณีต้องการนำผลตรวจ ใบรับรองแพทย์ หรือใบ Fit-to-Fly ไปใช้เพื่อการเดินทาง เนื่องจากเงื่อนไขของแต่ละประเทศและสายการบินแตกต่างกัน โปรดสอบถามข้อมูลกับสถานทูตของประเทศปลายทางและสายการบินอีกครั้ง

รายละเอียด

แพ็กเกจอื่นใน คลินิกเทคนิคการแพทย์ บุรีรัมย์ ฟาสต์ แล็บ

แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับแอดมิน ฟรี!
logo
ราคาจองกับ HDmall
2,500 บาท
3,000 บาท
ประหยัด 17%
สอบถามข้อมูล
25455