ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ไม่รับตรวจฟรี
รู้ผลใน 30 นาที
ไม่มีใบ Fit-to-Fly

ตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit แบบบริการถึงบ้าน สำหรับ 3 ท่าน ที่ MyNurz

logo
ราคาจองกับ HDmall
8,496 บาท
19,000 บาท
ประหยัด 55%
รายละเอียดราคา
ราคาปกติ
19,000 บาท
ประหยัด
- 10,604 บาท
ค่าบริการ
+ 100 บาท
ราคาจองกับ HDmall
8,496 บาท
รายละเอียดผ่อนชำระ 0%
3 เดือน
2,832.00 บาท/เดือน
4 เดือน
2,124.00 บาท/เดือน
6 เดือน
1,416.00 บาท/เดือน
Banks available
package location
ปทุมวัน
1
แพ็กเกจตรวจโควิดบน HDmall ทั้งหมดเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย ไม่รับตรวจฟรีทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง (สปสช.) หรือกรณีใดๆ
2
กรณีตรวจแล้วผลเป็นบวก แนะนำให้ตรวจแบบ Real Time - PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง
3
กรณีต้องการนำผลตรวจ ใบรับรองแพทย์ หรือใบ Fit-to-Fly ไปใช้เพื่อการเดินทาง เนื่องจากเงื่อนไขของแต่ละประเทศและสายการบินแตกต่างกัน โปรดสอบถามข้อมูลกับสถานทูตของประเทศปลายทางและสายการบินอีกครั้ง

รายละเอียด

สาขาหรือแผนกที่ให้บริการ

1
MyNurz บริการถึงบ้าน
MyNurz บริการถึงบ้าน
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศ เศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 ห้อง แอล แอล 805 ถ. พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แพ็กเกจอื่นใน ตรวจโควิดด้วย Antigen Test Kit

ดูหมวด ตรวจโควิดด้วย Antigen Test Kit

แพ็กเกจอื่นใน MyNurz

หน้ารวม MyNurz
แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับแอดมิน ฟรี!
@‌hdcoth line chat
logo
ราคาจองกับ HDmall
8,496 บาท
19,000 บาท
ประหยัด 55%
29669