ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic
ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ปรึกษาสูตินรีแพทย์ เกี่ยวกับด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สุขภาพทางเพศหญิง-ชาย วางแผนการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตกขาว ประจำเดือนผิดปกติ 1 ครั้ง ที่ Stork A.R.T. Clinic

logo
ราคาจองกับ HDmall
549 บาท
1,000 บาท
ประหยัด 45%
รายละเอียดราคา
ราคาปกติ
1,000 บาท
ประหยัด
- 551 บาท
ค่าบริการ
+ 100 บาท
ราคาจองกับ HDmall
549 บาท
Stork A.R.T. Clinic
Stork A.R.T. Clinic
ดูโปรไฟล์
package location
ปทุมวัน
1

แพ็กเกจนี้ให้บริการโดยสูตินรีแพทย์ โดยการให้คำปรึกษาด้านการเจริญพันธุ์และช่วยการเตรียมพร้อมสำหรับการให้กำเนิดบุตรที่แข็งแรง รวมทั้งสุขภาพทางเพศหญิง-ชาย

รายละเอียด

สาขาหรือแผนกที่ให้บริการ

1
Stork A.R.T. Clinic
44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 21-22 ถ. พระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-12.00 น.
  • ใช้ BTS ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ คลินิกอยู่ห่างจากสถานีประมาณ 800 เมตร

ถาม

สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ไหมคะ

08 ส.ค. 2023
ตอบ
สามารถออกให้ได้ค่ะ
ตอบโดยทีมงาน HD

แพ็กเกจอื่นใน ตรวจก่อนแต่งงาน (Pre-Marriage Checkup)

ดูหมวด ตรวจก่อนแต่งงาน (Pre-Marriage Checkup)

แพ็กเกจอื่นใน Stork A.R.T. Clinic

หน้ารวม Stork A.R.T. Clinic
แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับแอดมิน ฟรี!
@‌hdcoth line chat
logo
ราคาจองกับ HDmall
549 บาท
1,000 บาท
ประหยัด 45%
16922