รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)
รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)

รายละเอียดราคา

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่ารักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่
 • ค่าปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทาง

สิ่งที่ต้องจ่ายเพิ่ม

 • ค่าปลอดเชื้อ 80 บาท

หมายเหตุ

 • ค่ายา ขึ้นอยู่กับการประเมินของทันตแพทย์

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • ระยะเวลารับบริการประมาณ 1ชั่วโมงขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของผู้รับบริการ

การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ

 • ควรดูแลรักษาฟันให้อยู่ในสภาพปกติก่อนการตรวจ
 • ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หืดหอบ ลมชัก ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบก่อนรับบริการ
 • ผู้ที่ใช้ยาต้านเกล็ดเลือด ควรหยุดใช้ยา 7-10 วัน ก่อนพบทันตแพทย์
 • หากมีฟันผุหรือมีหินปูนต้องรักษาก่อนรับบริการ

การดูแลหลังใช้บริการ

 • ไม่ควรรับประทานอาหารในทันที่ ควรงดรับประทานอาหารจนกว่าอาการ ชาที่ใช้จะหมดไป ป้องกันการกัดลิ้นหรือกระพุ้งแก้ม
 • ควรระมัดระวังในการใช้งานซี่ฟันที่รักษารากฟัน งดเคี้ยวหรือกัดอาหารด้วยฟันซี่ที่รักษารากฟัน อาจทำให้ฟันแตกหรือหักได้
 • ในกรณีที่วัสดุอุดฟันชั่วคราวเกิดหลุด ให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันที เพื่อป้องกันโรคในช่องปากที่สามารถเขาสู่ภายในคลองรากฟันได้
 • ควรมาตามนัดแพทย์ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการถอนฟันซี่นั้นออก

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

ข้อควรระวัง

 • ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีโรคประจำตัว มีประวัติแพ้ยา หรือรับประทานยาและอาหารเสริมอยู่
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อาจจำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์เจ้าของไข้เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ
 • ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากเคยมีปัญหาเลือดหยุดยาก
 • ควรปฎิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัดหลังการรักษารากฟัน

ผลข้างเคียงหลังการรักษา

 • อาจมีอาการปวดภายใน 1-3 วันแรกหลังการรักษา สามารถรับประทานยาแก้ปวดได้ แต่หากไม่ดีขึ้นควรกลับไปพบทันตแพทย์
 • หากมีอาการต่อไปนี้ ควรกลับไปพบทันตแพทย์ให้เร็วที่สุด
 • มีอาการบวมภายในหรือภายนอกปากอย่างเห็นได้ชัด
 • เกิดการแพ้ยา ซึ่งอาจแสดงอาการเป็นผื่น ลมพิษ หรืออาการคัน
 • กลับไปมีอาการคล้ายเดิมเมื่อยังไม่ได้รักษารากฟัน
 • รู้สึกว่าการเคี้ยวไม่เสมอกัน หรือฟันสบกันไม่พอดี

ข้อมูลทั่วไป

การรักษารากฟัน (Endodontic Therapy) หมายถึงการรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณรากฟัน ซึ่งมักจะเป็นการอักเสบหรือติดเชื้อที่รากฟัน เพื่อให้ฟันซี่นั้นกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ

การรักษารากฟันทำอย่างไร?

ในการรักษารากฟัน ทันตแพทย์จะกำจัดเนื้อฟันที่ติดเชื้อภายในโพรงฟันและคลองรากฟันออก แล้วทำความสะอาดและใส่ยาฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดเชื้อที่หลงเหลืออยู่ หลังจากนั้นจะบูรณะตัวฟันต่อด้วยการอุดฟันหรือใส่ครอบฟันเพื่อให้ฟันใช้งานได้เป็นปกติ

สาเหตุหลักของปัญหาที่รากฟัน

 • ฟันผุมาก
 • มีปัญหาโรคเหงือก
 • ฟันได้รับการกระทบกระแทก จนทำให้ฟันแตกหัก จนถึงโพรงประสาทฟัน
 • นอนกัดฟันรุนแรง
 • มีพฤติกรรมการเคี้ยวที่ค่อนข้างรุนแรง

อาการที่อาจต้องรักษารากฟัน

 • ปวดฟันขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุ อาจปวดแบบเป็นๆ หายๆ หรือปวดรุนแรงจนนอนไม่หลับ
 • รู้สึกเจ็บเวลาเคี้ยวหรือกัดอาหาร
 • เสียวฟันเมื่อดื่มเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น
 • รู้สึกฟันหลวมหรือโยก
 • มีอาการหน้าบวม หรือ มีน้ำหนองไหลจากฟันที่ติดเชื้อ
 • มีตุ่มหนองขึ้นบนเหงือ
 • ฟันสีคล้ำลง

ประเภทการรักษารากฟัน

การรักษารากฟันแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักคือ

 • การรักษารากฟันด้วยวิธีปกติ มีวิธีดังนี้
 1. ทันตแพทย์จะฉีดยาชา และใช้แผ่นยางบางๆ (Rubber dam) เพื่อแยกฟันที่มีปัญหาออกจากฟันซี่อื่น
 2. ทันตแพทย์จะเอาส่วนเนื้อฟันที่เสียหาย อักเสบ หรือติดเชื้อออกจนถึงส่วนโพรงประสาทฟัน
 3. ทำความสะอาดรากฟัน และใส่ยาลงไปในคลองรากฟัน
 4. ปิดรากฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ
 5. ในบางรายอาจต้องทำความสะอาดหลายครั้ง รวมถึงเปลี่ยนยาในคลองรากฟันเพื่อฆ่าเชื้อจนกว่าการติดเชื้อหรือการอักเสบจะหายเป็นปกติ
 6. เมื่อพบว่าไม่เกิดการอักเสบแล้ว ทันตแพทย์จะอุดปิด ใส่เดือยฟัน หรือครอบฟัน ขึ้นอยู่กับสภาพเนื้อฟันที่เหลืออยู่
 • การรักษารากฟันด้วยวิธีผ่าตัดปลายรากฟัน

ทันตแพทย์จะเลือกใช้วิธีนี้เมื่อการรักษาด้วยวิธีปกติไม่ได้ผล โดยผ่าตัดตำแหน่งปลายรากฟันที่เป็นหนองด้วยการตัดปลายรากฟันบางส่วนออก ก่อนจะอุดวัสดุเข้าไปในปลายรากฟันที่ทำความสะอาดไว้ ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่เป็นพิษหรือทำลายเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน

ฟันที่รักษารากฟันแล้ว จะอยู่ได้นานแค่ไหน?

ฟันที่ได้รับการรักษารากฟันและบูรณะตัวฟันแล้ว จะอยู่ได้นานเท่ากับฟันปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับการดูแลรักษาสุขภาพฟันของแต่ละคนด้วย

คำแนะนำหลังการรักษารากฟัน

 • ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวอาหารแข็งถ้าหากว่ายังไม่ได้บูรณะตัวฟันให้แข็งแรง
 • แปรงฟันให้สะอาดและใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ พบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

รู้จักคลินิกหรือโรงพยาบาล

The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช) สาขาอโศก

ข้อมูลคลินิก

 • เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 20.00 น. (รับนัดสุดท้าย 17.00 น.) วันเสาร์ - อาทิตย์ 10.00 - 17.00 น.
 • แผนที่ https://goo.gl/maps/hVyibxaAF6...
 • BTS อโศก
 • MRT สุขุมวิท
 • รถเมล์สาย 2, 501, 508, 511
 • จาก BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท เดินประมาณ 5 นาที ไปที่ตึกจัสมินซิตี้
 • จอดรถในตึกจัสมินซิตี้
 • ที่อยู่ ชั้น 2 ห้อง N-7 อาคารจัสมินซิตี้ ซ. สุขุมวิท 23 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช) สาขาสาทร

ข้อมูลคลินิก

 • เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 20.00 น. (รับนัดสุดท้าย 17.00 น.) วันเสาร์ - อาทิตย์ 10.00-17.00 น.
 • แผนที่ https://goo.gl/maps/wYwfKippP5...
 • BTS ช่องนนทรี, BTS ศาลาแดง
 • รถเมล์สาย 162
 • จาก BTS ช่องนนทรี เดินประมาณ 5 นาที ไปที่ตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ คลินิกอยู่ในตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น B1
 • จอดในตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
 • ที่อยู่ 1 ห้อง K-27 ชั้น B1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถ. สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วิธีการชำระเงิน

✔️จ่ายเงินที่ HD พร้อมรับส่วนลดทันที (มีสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน*)

 1. แจ้งชื่อและวันเวลาที่อยากใช้บริการทางไลน์ @honestdocs ได้ทุกวัน
 2. โอนเงินหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต (จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป และผ่อนชำระได้เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป)
 3. แอดมินออกคูปอง
 4. โชว์คูปองให้เจ้าหน้าที่คลินิกดูในวันนัดเพื่อรับบริการ

หมายเหตุ: หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถจ่ายที่คลินิกได้โดยตรง

✔️จ่ายเงินที่คลินิก รับแคชแบ็กจาก HD หลังใช้บริการ

 1. แจ้งชื่อและเวลาที่อยากใช้บริการทางไลน์ @honestdocs ได้ทุกวัน
 2. แอดมินออกคูปอง
 3. โชว์คูปองให้เจ้าหน้าที่คลินิกดูในวันนัด และจ่ายค่าแพ็กเกจราคาเต็มเพื่อรับบริการ
 4. ส่ง 1) สำเนาใบเสร็จของคลินิก 2) สำเนาหน้าสมุดบัญชี และ 3) สำเนาบัตรประชาชน ให้แอดมินทางไลน์ @honestdocs
 5. รอรับแคชแบ็กภายใน 14 วัน (ตัดรอบโอนเงินทุกวันจันทร์ เวลา 15.00 น. เงินจะเข้าบัญชีของคุณภายในวันศุกร์)

วิธีการใช้คูปอง

 • คูปองมีอายุ 60 วันนับจากวันที่ซื้อ (สำหรับแพ็กเกจแบบคอร์ส ต้องใช้บริการครั้งแรกภายใน 60 วัน ครั้งต่อๆ ไปสามารถใช้บริการได้ตามเงื่อนไขของคลินิก
 • คุณสามารถเลื่อนนัดได้ด้วยตัวเองตามเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ที่ระบุไว้ในคูปอง ก่อนวันนัดอย่างน้อย 3 วันทำการ แต่ต้องใช้บริการก่อนคูปองหมดอายุ
 • คุณสามารถซื้อแพ็กเกจให้ผู้อื่นได้ โดยแจ้งชื่อผู้จะรับบริการให้แอดมินทราบ เพื่อจะได้ระบุบนคูปอง

รักษารากฟันกรามใหญ่ 1 ซี่ (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)

The ARCH Dental Center (ศูนย์ทันตกรรมดิอาร์ช)

วัฒนา สาทร | ราคานี้ไม่รวมค่าปลอดเชื้อและค่ายา | การรักษารากฟัน ช่วยให้รักษาฟันแท้เอาไว้ได้ แม้ฟันมีปัญหามากจนถูกทำลายถึงโพรงประสาท

ราคาจองกับ HD
รายละเอียดราคา
ราคาจองกับ HD
14,000.00 บาท
รับแคชแบ็ก
- 800.00 บาท
ค่าบริการ
+ 100.00 บาท
ราคาจองกับ HD
13,300.00 บาท
13,300.00 บาท
14,000.00 บาท
ประหยัด 5%
จ่ายขั้นต่ำ 2216.00 บาท/เดือน
กดเพื่อดูรายละเอียดผ่อนจ่าย 0%

HD เข้าใจคุณ jib_saranghae เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จองแพ็กเกจวันนี้ ขยายเวลาใช้บริการมากขึ้น
ดูรายละเอียด ที่นี่ นโยบายการจองของ HD

กดเพื่อสอบถามแอดมินทางไลน์

คำถามเกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

ส่งคำถามแล้ว
คุณจะได้รับ SMS เมื่อทีมงานตอบ

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแพ็กเกจนี้
เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ
แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับเราผ่านไลน์
7603