รวมรีวิวทำหน้าเรียว


รวมรีวิวทำหน้าเรียว

การปรับรูปหน้าให้เรียวสวยโดยไม่ต้องพึ่งการผ่าตัด ยกกระชับใบหน้า หรือยกแนวคิ้วให้ขึ้น สามารถใช้นวัตกรรมต่างๆ เช่น การทำโฟโน (Phono) การทำ Thermage FLX Thermatite HIFU รวมถึงการร้อยไหมยกกระชับ ซึ่งมีขั้นตอนที่แตกต่างกัน และให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน

ตัวอย่างรีวิวทำหน้าเรียว จากผู้ใช้งานจริง

  • ทำหน้าเรียว

    ผิวหน้าที่เคยกระชับ มักหย่อนคล้อยตามกาลเวลา แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถดึงผิวหน้าให้กระชับ เต่งตึง รวมทั้งปรับรูปหน้าเรียว #HDreview จึงได้รวบรวมการรีวิวทำหน้าเรียว กระชับใบหน้า ลดเหนียงจากแต่ละสถานบริการ เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจใช้บริการ