เดินทางข้ามจังหวัด ได้ไหม? ใช้อะไรบ้าง?


เดินทางข้ามจังหวัดได้ไหม, ช่วงโควิดเดินทางได้ไหม, ผู้หญิงขับรถ

HDmall สรุปให้!

ขยาย

ปิด

  • ศบค. ยืนยันชัดว่าสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่จะมีมาตรการเข้มข้นมากตามจุดคัดกรองเข้าจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่สีแดง และแดงเลือดหมู (5 จังหวัด)
  • การจะเดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงจะต้อง วัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง มีแอปหมอชนะและไทยชนะในมือถือ รวมถึงต้องแจ้งเหตุผลในการเดินทางข้ามจังหวัดด้วย
  • สำหรับพื้นที่สีแดงเลือดหมู หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด นอกจากจะต้องทำตามข้อกำหนดด้านบนแล้ว จะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทางด้วย
  • ไม่แน่ใจว่าตนเองติดโควิดหรือไม่? แม้จะไม่ได้ผ่านพื้นที่เสี่ยงก็มีโอกาสสัมผัสเชื้อ ดูแพ็กเกจตรวจโควิดได้ที่ HDmall 


แม้ในประเทศไทยจะยังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์ แต่ด้วยมาตรการต่างๆ ที่ออกมาก็อาจทำให้หลายคนสับสนในประเด็นการเดินทางข้ามจังหวัด

เดินทางข้ามจังหวัดช่วงโควิดได้ไหม?

ปัจจุบันนี้ยังคงเดินทางข้ามจังหวัด “ได้” เนื่องจากยังไม่มีการประกาศห้ามเดินทางข้ามจังหวัด หรือล็อกดาวน์แต่อย่างใด (8 มกราคม 64)

แต่ศูนย์บริการจัดการสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เน้นย้ำให้ลดการเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (23 จังหวัด) และจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (5 จังหวัด) จะมีมาตรการเข้มข้นมากในการข้ามจังหวัด

ดูจังหวัดพื้นที่สีแดง หรือจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด

เดินทางข้ามจังหวัดต้องใช้อะไรบ้าง?

แม้การเดินทางข้ามจังหวัดยังคงทำได้ แต่อาจมีการคัดกรองแตกต่างกันไปตามมาตรการของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด

แต่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) จะมีด่านตรวจคัดกรองที่เคร่งครัดกว่าจังหวัดอื่น โดยจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้ จึงจะผ่านด่านตรวจคัดกรองประจำจังหวัดได้

  • ต้องมีอุณหภูมิปกติ โดยผ่านด่านตรวจคัดกรองเพื่อสังเกตอาการ
  • ต้องมีแอปพลิเคชั่นหมอชนะ และไทยชนะในโทรศัพท์มือถือ หากไม่มีแอปจะไม่สามารถผ่านด่านตรวจคัดกรองได้
  • ต้องแจ้งสาเหตุในการเดินทางข้ามจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้เป็นธุระจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัด เช่น ขนส่งสินค้า

นอกจากนี้ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเลือดหมู) จะมีมาตรการที่เข้มข้นกว่าเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดขึ้นมา 1 ข้อ ดังนี้

  • ต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ และนายจ้าง โดยใช้เอกสารจากกระทรวงมหาดไทยได้เลย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย (ดาวน์โหลดเอกสารขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด)

โดยจะต้องปฎิบัติเช่นเดียวกับ 3 ข้อของพื้นที่สีแดงด้วย รวมทั้งหมดเป็น 4 ข้อ

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด อาจพิจารณาเพิ่มมาตรการเข้มข้นมากกว่าที่ ศบค. กำหนด ควรติดตามการแถลงประจำวันอย่างใกล้ชิด

ดูรายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศช่วงโควิด

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิด-19

เดินทางข้ามจังหวัดแล้วต้องกักตัวไหม?

ผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงมา ไม่ว่าข้ามจังหวัดหรือไม่ข้ามก็ตาม ขอความร่วมมือให้กักตัวเองอย่างน้อย 14 วัน หรือมาพบแพทย์พร้อมแจ้งข้อมูลการเดินทาง อาการ ให้แพทย์ทราบ เพื่อขอรับการตรวจโควิด-19

ดูแพ็กเกจตรวจโควิดแบบ RT-PCR ที่ได้มาตรฐานจากโรงพยาบาลต่างๆ ได้ที่ HDmall ศูนย์รวมบริการสุขภาพ ทำฟัน และความงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ