พื้นที่สีแดงโควิด มีจังหวัดไหนบ้าง ข้อห้ามเป็นอย่างไร?


ตรวจโควิด, คัดกรองโรค, Covid-19, ตรวจ Drive-Thru, พื้นที่สีแดง, ข้ามจังหวัด

HDmall สรุปให้!

ขยาย

ปิด

 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเลือดหมู) คือพื้นที่เข้มงวดสุดๆ มีการคัดกรองเข้าออกมากที่สุดยิ่งกว่าพื้นที่สีแดง ขณะนี้มีจังหวัดที่ถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงเลือดหมูแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด
 • พื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 พื้นที่ ขณะนี้มีจังหวัดที่ถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงแล้ว 23 จังหวัด 
 • ข้อห้ามของพื้นที่สีแดงหลักๆ ได้แก่ ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบริการ ห้ามดื่มสุราในร้าน ร้านอาหารอาจพิจารณาให้ซื้อกลับบ้านแทน 
 • มีการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดโดยเส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่พื้นที่สีแดงเข้ม จะต้องขออนุญาตเดินทางกับเจ้าพนักงานก่อนเข้าออก
 • เปรียบเทียบราคาตรวจโควิดตามสถานที่ต่างๆ ได้ที่ HDmall หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไลน์ @HDcoth

อัปเดตล่าสุด 13 มกราคม 64
จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ศูนย์บริหารจัดการโควิด-19 (ศบค.) ได้มีการกำหนดพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 พื้นที่ ดังนี้

 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเลือดหมู หรือแดงเข้ม) คือพื้นที่เข้มงวดสุดๆ มีการคัดกรองเข้าออกมากที่สุดยิ่งกว่าพื้นที่สีแดง ขณะนี้มีจังหวัดที่ถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงเลือดหมูแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) คือมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 พื้นที่ ขณะนี้มีจังหวัดที่ถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดงแล้ว 23 จังหวัด
 • พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) คือพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) หรือพบว่ามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 ราย ขณะนี้มีจังหวัดที่ถูกจัดเป็นพื้นที่สีส้มแล้ว 12 จังหวัด
 • พื้นที่เฝ้าระวังสูง (พื้นที่สีเหลือง) คือพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุม และพบผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 10 ราย มีแนวโน้มที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ ขณะนี้มีจังหวัดที่ถูกจัดเป็นพื้นที่สีเหลืองแล้ว 38 จังหวัด
 • พื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว) คือพื้นที่ที่ไม่มีการติดเชื้อ 17 จังหวัด (อ้างอิงตามแผนภาพที่แถลงประจำวันที่ 13 มกราคม 64 โดยใช้พื้นที่เป็นสีขาว)

อย่างไรก็ตาม โฆษก ศบค. ยังคงเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์ของพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะแต่ละจังหวัดมีโอกาสปรับขึ้นเป็นพื้นที่ที่ระวังสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา หากการติดเชื้อมีมากขึ้น

พื้นที่สีแดงมีจังหวัดอะไรบ้าง?

พื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด (อัปเดตล่าสุดวันที่ 8 มกราคม 64) มีด้วยกัน 23 จังหวัด ดังนี้

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. กาญจนบุรี
 3. ฉะเฉิงเทรา
 4. ชุมพร
 5. ตาก
 6. นครนายก
 7. นครปฐม
 8. นนทบุรี
 9. ปทุมธานี
 10. ประจวบคีรีขันธ์
 11. ปราจีนบุรี
 12. พระนครศรีอยุธยา
 13. เพชรบุรี
 14. ราชบุรี
 15. ระนอง
 16. ลพบุรี
 17. สิงห์บุรี
 18. สมุทรปราการ
 19. สมุทรสงคราม
 20. สุพรรณบุรี
 21. สระแก้ว
 22. สระบุรี
 23. อ่างทอง

ดูรายชื่อสถานที่ตรวจโควิด-19

ดูแนวทางการเดินทางข้ามจังหวัด

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิด-19

พื้นที่สีแดงเลือดหมู หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมีจังหวัดอะไรบ้าง?

พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (อัปเดตล่าสุด 8 มกราคม 64) มีด้วยกัน 5 จังหวัด ดังนี้

 1. สมุทรสาคร
 2. ระยอง
 3. ชลบุรี
 4. จันทบุรี
 5. ตราด

พื้นที่สีแดงมีข้อห้ามอะไรบ้าง?

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ได้ประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 17 โดยมีการยกระดับมาตรการควบคุมการโรคโควิด-19 โดย HDmall ได้คัดเฉพาะแต่ข้อกำหนด ข้อห้ามต่างๆ มาให้ ดังนี้

 • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่างๆ เว้นแต่จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่
 • ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายบริการ
 • การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนคนในร้าน และพิจารณาการสั่งกลับไปบริโภคที่อื่น และห้ามนั่งบริโภคในร้านตั้งแต่ 21.00-06.00 น. โดยมาตรการของแต่ละจังหวัด หรือแต่ละร้าน อาจมีความเข้มข้นมากขึ้นได้ แต่ไม่สามารถหย่อนกว่าที่ ศบค. กำหนดได้
 • ห้ามนั่งดื่มสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดทำการปกติ แต่ดำเนินการตามมาตรการที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
 • งด หรือชะลอการเดินทางเข้าออกพื้นที่สีแดง ให้เข้าได้เฉพาะผู้ที่มีเหตุจำเป็น หรือขนถ่ายสินค้า โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนจนเกินไป
 • สำหรับพื้นที่สีแดงเลือดหมู หรือแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด! จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่นหมอชนะทุกคน การเดินทางเข้าออกนอกจากจะต้องวัดอุณหภมูิ ตรวจแอป แจ้งความประสงค์และจุดหมายปลายทางในการเดินทาง จดบันทึกข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่แล้ว ยังต้องขออนุญาตเดินทางข้ามเขตพื้นที่จากเจ้าพนักงาน (ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ และนายจ้าง หรือเข้าเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย)
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มความจำเป็นในการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด อาจมีการพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือปิดสถานที่ กิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม จึงต้องติดตามต่อไป

พื้นที่ควบคุมสูงสุด กับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างหลักๆ ของพื้นที่ทั้ง 2 ที่กล่าวไป มีดังนี้

 • พื้นที่ควบคุมสูง คือ สามารถเดินทางเข้าออกได้ ไม่มีการล็อกดาวน์ แต่การผ่านด่านคัดกรองจะต้องตรวจ 3 อย่าง ดังนี้ 1) ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อสังเกตอาการ 2) ตรวจว่ามีแอปพลิเคชั่นหมอชนะหรือไม่ หากไม่มีต้องโหลดเก็บไว้ทันทีจึงจะผ่านได้ 3) สอบถามสาเหตุในการเดินทาง
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ ต้องปฎิบัติตามกฎทั้ง 3 ข้อเช่นเดียวกับ พื้นที่ควบคุมสูงสุด แต่ต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทางด้วยในการผ่านด่านตรวจคัดกรองด้วย แต่ก็ยังสามารถผ่านได้หากทำตามเงื่อนไขทุกข้อครบ

หากคุณอยู่ในจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการติดเชื้อ หรือพื้นที่เสี่ยง สามารถดูแพ็กเกจตรวจโควิด-19 ได้ที่ HDmall ศูนย์รวมบริการสุขภาพ ทำฟัน และความงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

รอรับผลได้ภายใน 1-2 วัน ด้วยวิธีการตรวจแบบ Drive-Thru ลดความแออัดและไม่ต้องลงจากรถ จองคิวล่วงหน้าได้ผ่านทางไลน์ @hdcoth เรามีแอดมินคอยให้บริการตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึงตี 1 ทุกวัน!

ที่มาของข้อมูล

BBC News ไทย, โควิด-19: นายกฯ ลงนาม 8 มาตรการคุมโควิด-19 มีผลบังคับใช้ 4 ม.ค. ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มต่อเนื่อง, (https://www.bbc.com/thai/thailand-55519913), 3 มกราคม 2564.