🚗 ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR แบบ Drive-Thru รับผลเร็วสุดภายใน 24 ชม.

🚗 ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR แบบ Drive-Thru รับผลเร็วสุดภายใน 24 ชม.

@‌hdcoth line chat