ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ไม่มีใบ Fit-to-Fly
รู้ผลใน 48 ชั่วโมง
ไม่รับตรวจฟรี

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบ Drive Thru สำหรับ 1 ท่าน ที่ คลินิกแพทย์รัฐศาสตร์

logo
รายละเอียดราคา
ราคาปกติ
1,700 บาท
ค่าบริการ
+ 100 บาท
ราคาจองกับ HDmall
1,700 บาท
icon
คลินิกแพทย์รัฐศาสตร์
ดูโปรไฟล์
icon
ระยอง
1
แพ็กเกจตรวจโควิดบน HDmall ทั้งหมดเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย ไม่รับตรวจฟรีทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง (สปสช.) หรือกรณีใดๆ
2
กรณีตรวจแล้วผลเป็นบวกพบเชื้อ แนะนำให้ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านทันที จากนั้นคลินิกจะประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อพิจารณาอาการ และให้คำแนะนำเพิ่มเติมอีกครั้ง
3
กรณีต้องการนำผลตรวจ ใบรับรองแพทย์ หรือใบ Fit-to-Fly ไปใช้เพื่อการเดินทาง เนื่องจากเงื่อนไขของแต่ละประเทศและสายการบินแตกต่างกัน โปรดสอบถามข้อมูลกับสถานทูตของประเทศปลายทางและสายการบินอีกครั้ง

รายละเอียด

แพ็กเกจอื่นใน คลินิกแพทย์รัฐศาสตร์

แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับแอดมิน ฟรี!
logo
ราคาจองกับ HDmall
1,700 บาท
21412