ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ไม่มีใบ Fit-to-Fly
รู้ผลใน 15-30 นาที
ไม่รับตรวจฟรี

ตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit แบบตรวจที่คลินิก สำหรับ 1 ท่าน ที่ เอ็มพีแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์

logo
ราคาจองกับ HDmall
300 บาท
350 บาท
ประหยัด 14%
รายละเอียดราคา
ราคาปกติ
350 บาท
ประหยัด
- 100 บาท
ค่าบริการ
+ 50 บาท
ราคาจองกับ HDmall
300 บาท
icon
เอ็มพีแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์
ดูโปรไฟล์
icon
ลำปาง
1
แพ็กเกจตรวจโควิดบน HDmall ทั้งหมดเป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย ไม่รับตรวจฟรีทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง (สปสช.) หรือกรณีใดๆ
2
กรณีตรวจแล้วผลเป็นบวก แนะนำให้ตรวจแบบ Real Time - PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง โดยคลินิกไม่รับรักษาหรือรับหาเตียง​ แต่สามารถให้คำแนะนำด้านข้อมูลและช่องทางในการส่งต่อผู้ป่วยได้​ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
3
กรณีต้องการนำผลตรวจ ใบรับรองแพทย์ หรือใบ Fit-to-Fly ไปใช้เพื่อการเดินทาง เนื่องจากเงื่อนไขของแต่ละประเทศและสายการบินแตกต่างกัน โปรดสอบถามข้อมูลกับสถานทูตของประเทศปลายทางและสายการบินอีกครั้ง

รายละเอียด

แพ็กเกจอื่นใน เอ็มพีแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์

แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับแอดมิน ฟรี!
logo
ราคาจองกับ HDmall
300 บาท
350 บาท
ประหยัด 14%
26310