คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)
คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)

รายละเอียดราคา

ราคานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

 • ค่าปรึกษาทันตแพทย์​ ​
 • ค่าสแกน​
 • ค่าวางแผนการรักษาบนระบบดิจิตัล
 • ค่าอุปกรณ์

สิ่งที่ต้องจ่ายเพิ่ม

 • ค่าเครื่องมือปลอดเชื้อ 150 บาท​

หมายเหตุ

ถ้าต้องการเคลียร์ช่องปาก สแกนเพิ่ม ทำรีเทนเนอร์ หรืออุดฟัน มีค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้

 • ค่าสแกน​ 4,000 บาท
 • ค่ารีเทนเนอร์​ 6,000​ บาท​
 • ค่าขูดหินปูนและขัดฟัน 1,000-2,000 บาท
 • ค่าอุดฟันสีเหมือนฟัน ด้านละ 1,000-1,200 บาท
 • ค่าอุดฟันสีโลหะ (อะมัลกัม) ด้านละ 1,000 บาท

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

 • ระยะเวลาทราบแผนการจัดฟันประมาณ 2 สัปดาห์ นับจากวันที่สแกนฟัน
 • สามารถรับชิ้นงานได้ภายใน 5-6 สัปดาห์ นับจากวันที่ยืนยันแผนการรักษา
 • สามารถจัดฟันในกรณีถอนฟันได้ แต่อาจใช้เวลานานกว่า 1 ปี

การเตรียมตัวก่อนใช้บริการ

 • ควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาแพทย์ก่อนทำ
 • หากมีการแพ้ยา แพ้อาหาร มีโรคประจำตัว หรือมียาที่ทานประจำ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับบริการ
 • ควรดูแลรักษาฟันให้อยู่ในสภาพปกติก่อนการตรวจ

การดูแลหลังใช้บริการ

 • หลังได้เครื่องมือมาแล้ว การใส่ 1 ครั้งจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน โดยต้องใส่วันละ 22 ชั่วโมง สามารถถอดได้แค่ตอนแปรงฟันและรับประทานอาหาร
 • สามารถแปรงทำความสะอาดวัสดุได้ แต่ห้ามลวกน้ำร้อนเพราะความร้อนจะทำให้วัสดุเสียหายได้

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

 • อาจรู้สึกเจ็บตึงบ้างหลังใส่เครื่องมือชุดใหม่ 1-2 วันแรก แต่จะเจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบโลหะ
 • ควรใส่อุปกรณ์จัดฟันไม่ต่ำกว่าวันละ 20-22 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ผลดี
 • ต้องถอดอุปกรณ์ทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหาร และแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอก่อนใส่อุปกรณ์กลับเข้าไป

ข้อมูลทั่วไป

การจัดฟัน เป็นการใช้เครื่องมือภายนอกและในช่องปากเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของฟันอย่างช้าๆ ใช้ในการแก้ไขความผิดปกติของฟันที่มีการเรียงตัวผิดปกติ ไม่สมดุล ให้เรียงตัวอย่างเหมาะสมและสามารถสบฟันได้ตามปกติ

การจัดฟันแบบใส เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันที่เป็นพอลิเมอร์แบบบางใสมาครอบฟัน เพื่อปรับโครงสร้าง ตำแหน่ง และการเรียงตัวของฟันแทนการใส่เหล็กจัดฟัน เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ออกแบบมาสำหรับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ สามารถถอดและใส่เองได้อย่างง่ายดาย

ใช้เวลานานเท่าไหร่?

การจัดฟันแบบใสจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน-2 ปี ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันแบบอื่น และไม่ต้องปรับอุปกรณ์จัดฟันบ่อยเหมือนการจัดฟันทั่วไป

ในช่วงแรกจะต้องมาพบทันตแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามผลหลังใส่ชิ้นงานครั้งแรก หลังจากนั้นหากมีเวลาจำกัดก็สามารถรับชิ้นงานล่วงหน้ากลับไปใส่เองได้ โดยไม่ต้องเข้าพบแพทย์ทุกเดือนเหมือนการจัดฟันแบบโลหะ

ข้อดี

 • มองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน
 • ดูแลความสะอาดได้ง่าย
 • ไม่มีปัญหาในการพูด ออกเสียง การเคี้ยวอาหาร
 • สามารถลดอาการเหงือกบวมแดง หรือเจ็บระคายเคืองในปากเนื่องมาจากเหล็กจัดฟันด้วย
 • ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์บ่อยๆ เหมือนการจัดฟันแบบอื่น

แพ็กเกจนี้ใช้อุปกรณ์จัดฟันแบบใส ClearSmile

ClearSmile อุปกรณ์จัดฟันแบบใสจากประเทศสิงคโปร์ มีการออกแบบฐานชิ้นงานที่มีขนาด 3-4 มิลลิเมตร ทำให้ฐานอุปกรณ์จัดฟันคลุมบริเวณเหงือกไปด้วยเมื่อสวมใส่ เป็นการรองรับและเสริมแรงกับฟันได้ดีกว่าอุปกรณ์ที่ออกมามาให้เสมอไปกับเหงือก

รู้จักคลินิกหรือโรงพยาบาล

The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)

ข้อมูลคลินิก

 • เวลาทำการ วันจันทร์ - อาทิตย์ 10.00 - 20.00 น.
 • แผนที่ https://goo.gl/maps/gy1xVboYXo...
 • MRT ห้วยขวาง
 • รถเมล์สาย 514
 • ขึ้นรถเมล์สาย 514 (สถานีต้นทางมีนบุรี) ลงป้ายรถเมล์โรงแรมดิเอมเมอรัล แล้วเดินต่อมาประมาณ 100 เมตร
 • มีที่จอดรถ
 • ที่อยู่ 167/16 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • - สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ เมื่อมียอดชำระขั้นต่ำ 1,000 บาท - ค่าใช้จ่ายของการรักษาประเภทอื่นที่นอกเหนือจากคูปอง ผู้รับบริการต้องชำระกับคลินิกในวันที่รับบริการ

วิธีการชำระเงิน

✔️จ่ายเงินที่ HD พร้อมรับส่วนลดทันที หลังแพทย์ประเมินแล้วว่าใช้บริการได้ (มีสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน*)

 1. แจ้งชื่อและวันเวลาที่อยากใช้บริการทางไลน์ @honestdocs ได้ทุกวัน
 2. แอดมินออกคูปอง
 3. โชว์คูปองให้เจ้าหน้าที่คลินิกดูในวันนัด เพื่อให้แพทย์ประเมิน
 4. แอดมินติดต่อกลับทางไลน์เพื่อแจ้งราคา
 5. โอนหรือจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต (จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป และผ่อนได้เมื่อมียอดชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป)

หมายเหตุ: หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถจ่ายที่คลินิกได้โดยตรง

✔️จ่ายเงินที่คลินิก รับแคชแบ็กจาก HD หลังใช้บริการ

 1. แจ้งชื่อและเวลาที่อยากใช้บริการทางไลน์ @honestdocs ได้ทุกวัน
 2. แอดมินออกคูปอง
 3. โชว์คูปองให้เจ้าหน้าที่คลินิกดูในวันนัด และจ่ายค่าแพ็กเกจราคาเต็มเพื่อรับบริการ
 4. ส่ง 1) สำเนาใบเสร็จของคลินิก 2) สำเนาหน้าสมุดบัญชี และ 3) สำเนาบัตรประชาชน ให้แอดมินทางไลน์ @honestdocs
 5. รอรับแคชแบ็กภายใน 14 วัน (ตัดรอบโอนเงินทุกวันจันทร์ เวลา 15.00 น. เงินจะเข้าบัญชีของคุณภายในวันศุกร์)

วิธีการใช้คูปอง

 • คูปองมีอายุ 60 วันนับจากวันที่ซื้อ (สำหรับแพ็กเกจแบบคอร์ส ต้องใช้บริการครั้งแรกภายใน 60 วัน ครั้งต่อๆ ไปสามารถใช้บริการได้ตามเงื่อนไขของคลินิก
 • คุณสามารถเลื่อนนัดได้ด้วยตัวเองตามเบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ที่ระบุไว้ในคูปอง ก่อนวันนัดอย่างน้อย 3 วันทำการ แต่ต้องใช้บริการก่อนคูปองหมดอายุ
 • คุณสามารถซื้อแพ็กเกจให้ผู้อื่นได้ โดยแจ้งชื่อผู้จะรับบริการให้แอดมินทราบ เพื่อจะได้ระบุบนคูปอง

คอร์สจัดฟันแบบใส ClearSmile (ตามแพทย์ประเมิน) ที่ The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)

The Ivory Dental Clinic (คลินิกทันตกรรม ดิไอวรี่)

ดินแดง | ราคานี้ไม่รวมค่าปลอดเชื้อและค่าเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน (ถ้ามี) | ClearSmile เป็นยี่ห้ออุปกรณ์จัดฟันใส เหมาะสำหรับปัญหาฟันซ้อน เก ไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์

ราคาจองกับ HD
รายละเอียดราคา
ราคาจองกับ HD
85,000.00 บาท
รับแคชแบ็ก
- 4,350.00 บาท
ค่าบริการ
+ 100.00 บาท
ราคาจองกับ HD
80,750.00 บาท
80,750.00 บาท
85,000.00 บาท
ประหยัด 5%
จ่ายขั้นต่ำ 8075.00 บาท/เดือน
กดเพื่อดูรายละเอียดผ่อนจ่าย 0%

HD เข้าใจคุณ jib_saranghae เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จองแพ็กเกจวันนี้ ขยายเวลาใช้บริการมากขึ้น
ดูรายละเอียด ที่นี่ นโยบายการจองของ HD

กดเพื่อสอบถามแอดมินทางไลน์

คำถามเกี่ยวกับแพ็กเกจนี้

ส่งคำถามแล้ว
คุณจะได้รับ SMS เมื่อทีมงานตอบ

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแพ็กเกจนี้
เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ
แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับเราผ่านไลน์
7302