ชื่อแพ็กเกจ ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน 7 รายการ สำหรับผู้ชาย ตรวจก่อนเข้างาน 6 รายการ สำหรับผู้หญิง ตรวจก่อนเข้างาน 5 รายการ สำหรับผู้ชาย ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน สำหรับผู้ชาย ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน สำหรับผู้ชายหรือผู้หญิง ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน สำหรับผู้หญิง ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 6 โรค (Work Permit) ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 9 โรค
เขต/จังหวัด บางกะปิ กว่า 60 สาขา ทั่วประเทศ กว่า 60 สาขา ทั่วประเทศ สมุทปราการ บางบอน สมุทปราการ พญาไท พญาไท
ราคาปกติ 450 550 550 870 1,190 1,320 1,350 3,500
ราคาซื้อผ่าน HD 427 522 522 826 1,130 1,254 1,282 3,325
สำหรับเพศ ชาย หญิง ชาย ชาย ชาย / หญิง หญิง ชาย / หญิง ชาย / หญิง
รายการตรวจ
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)
เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray) - - -
ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (UA) - - - - - -
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) - - - -
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ Amphetamine - - -
ตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HbsAb) - - - - -
ตรวจหาเชื้อเอดส์ (HIV) - - - - -
ตรวจการตั้งครรภ์ (UPT) - - - - -
ตรวจอุจจาระ (Stool Examination) - - - - - - -
โรคเรื้อน (Leprosy) - - - - - -
โรคพิษสุราเรื้อรัง (Chronic alcoholism) - - - - - - -
โรคเท้าช้าง (Elephantiasis) - - - - - - -
โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 (Tertiary syphilis) - - - - - - -
วัณโรคระยะอันตราย (Advanced Pulmonary Tuberculosis) - - - - - -
ตรวจอหิวาตกโรค (Cholera) - - - - - - -
ตรวจไข้รากสาดน้อย (Lyphoid fever) - - - - - - -
ตรวจโรคบิด (Dysentery) - - - - - - -
ตรวจโรคไข้อีสุกอีใส (Chickenpox) - - - - - - -
ตรวจโรคคางทูม (Mumpa) - - - - - - -
ตรวจโรคผิวหนัง (Denmatitis) - - - - - - -
ตรวจโรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส (Hepatitis) - - - - - - -
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ (Anti HAV IgM) - - - - - - -
ดูรายละเอียด
@‌hdcoth line chat