เขต / จังหวัด พญาไท บางขุนเทียน สายไหม ภาษีเจริญ
ราคาปกติ 2,500 3,500 3,500 6,100
ราคาซื้อผ่าน HD 2,375 3,325 3,325 4,275
ราคานี้ไม่รวมอะไร ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าแพทย์ 500-1,000 บาท ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
รายการตรวจ
ให้คำปรึกษาโดยแพทย์
ตรวจดิจิทัลแมมโมแกรมเต้านม
ตรวจอัลตราซาวด์เต้านม
หมายเหตุ
ดูรายละเอียด
@‌hdcoth line chat