ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนวัคซีนครบจำนวนแล้ว
ท่านสามารถลงทะเบียนคิวสำรอง สำหรับกรณีหลุดจองได้ ที่นี่

1,650 บาท/เข็ม


(ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล)

ผู้ที่มีโรคประจำตัว รับประทานยา หรือมีความกังวล ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

✔ จองแล้วเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ✔ จองได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ

ขั้นตอนการจองแบบบุคคล

รอบ ม.ค. - มี.ค. 2565

23 ส.ค. 64
เวลา 12:00 น.
เปิดลงทะเบียน พร้อมโอนเงินจองได้เลย
(ถ้ายอดจองเต็มก่อน สามารถลงทะเบียนเพื่อรอคิวหลุดได้ ที่นี่ )
5 ก.ย. 64
เวลา 23:59 น.
ปิดลงทะเบียน
ไม่เกิน 6 ก.ย. 64 HDmall.co.th ส่งคูปองยืนยันการจอง
8 ก.ย. 64 เป็นต้นไป HDmall.co.th ส่งอีเมลให้ผู้ที่ได้คิวหลุดโอนเงินจอง จนยอดจองเต็ม
(ถ้ายอดจองเต็มแล้ว จะมีอีเมลส่งไปแจ้งทุกคนที่ลงทะเบียน)
พ.ย.-ธ.ค. 64 ทำนัดกับ รพ. นครธน (เปลี่ยนสิทธิ์-แก้ไขชื่อผู้ใช้บริการได้)
ม.ค.-มี.ค. 65 ฉีดวัคซีนตามนัดที่ รพ. นครธน (📍 พระราม 2)

ข้อมูลสำคัญ: กรุณาอ่านก่อนลงทะเบียน

 1. การลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงิน ไม่ได้เป็นการยืนยันสิทธิ์การจอง ทีมงาน HDmall.co.th จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน จึงจะส่งคูปองยืนยันการจองให้อีกที และจะถือว่าการจองสำเร็จ
 2. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 3. ราคานี้สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น
 4. วัคซีนเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว รับประทานยา หรือมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน
 5. เมื่อคุณโอนเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
 6. กรณีที่คุณได้โอนเงินแล้ว แต่สิทธิ์การจองเต็มก่อน ทาง HDmall.co.th จะคืนเงินให้เต็มจำนวน
 7. เนื่องจาก รพ. นครธน ไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอต่อจำนวนการสั่งจองหรือล่าช้ากว่ากำหนด คุณสามารถเลือกได้ดังต่อไปนี้
  • ขอรับเงินคืนเต็ม
  • รอโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไป
 8. กรณีที่รพ. นครธนได้จัดเตรียมวัคซีนแล้ว แต่ผู้ซื้อแจ้งยกเลิกวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุใด HDmall.co.th เเละโรงพยาบาลจะไม่คืนเงินทุกกรณี ทั้งนี้ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นแทนได้ตอนทำนัดกับ รพ. นครธนในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 1 ครั้งหรือในกรณีมีเหตุสุดวิสัย ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้ โดยต้องแจ้งทางโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร (ขอแบบฟอร์มได้จาก รพ. นครธนโดยตรง) ก่อนวันนัดหมายรับวัคซีนอย่างน้อย 7 วัน
 9. HDmall.co.th จะส่งใบยืนยันการชำระเงินไปพร้อมกับคูปองยืนยันการจอง และ รพ. นครธน จะออกใบเสร็จตัวจริงให้ ในวันที่ใช้บริการ ในนามของผู้ใช้บริการเท่านั้น (HDmall ไม่สามารถออกใบเสร็จได้)
 10. HDmall.co.th และ รพ. นครธน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การให้บริการ และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณจะถูกส่งต่อให้ รพ. นครธนและอาจถูกส่งต่อให้องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง

รวมคำถามเกี่ยวกับวัคซีน

อายุเท่าไหร่ถึงจะฉีด Moderna ได้? เด็กฉีดได้ไหม?

วัคซีน Moderna สามารถฉีดได้ในผู้ที่มีตั้งแต่อายุ 18 ขึ้นไป
สภากาชาดไทยได้มีจัดสรรวัคซีน Moderna ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปด้วย

มีโรคประจำตัวฉีดวัคซีน Moderna ได้ไหม?

ถ้าเป็นโรคเบาหวานหรือความดัน สามารถฉีดวัคซีน Moderna ได้
ถ้ามีโรคประจำตัวอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน

ฉีดวัคซีน Moderna ได้ไหม? ถ้าฉีดวัคซีนอื่นมาแล้ว ต้องเว้นระยะห่างเท่าไหร่?

- แนะนำฉีด 1 เข็ม สำหรับผู้ที่ฉีดแอสตราเซเนกา (1 หรือ 2 เข็ม)
- แนะนำฉีด 2 เข็ม สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน ผู้ที่ฉีดซิโนแว็ค (1 หรือ 2 เข็ม) หรือผู้ที่ฉีดซิโนฟาร์ม (2 เข็ม)

ดูตารางสรุปได้ตามด้านล่างนี้เลยหมายเหตุ:
 • ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีน ควรฉีดวัคซีนยี่ห้อใดก็ได้ให้ครบ 2 เข็มโดยเร็วที่สุด
 • กรณีฉีด Moderna 2 เข็ม ฉีดวัคซีนห่างกัน 4 สัปดาห์

หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน

ต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนฉีดวัคซีน Moderna?

 • ในวันก่อนมาฉีดวัคซีน: ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย พักผ่อนให้เพียงพอ และงดการออกกำลังกายหนัก
 • ในวันที่มาฉีดวัคซีน
  • เตรียมเอกสารมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ ดังนี้
   • นำบัตรประชาชน
   • หน้าจอการนัดหมายฉีดวัคซีนกับ รพ. นครธน
   • ใบรับรองแพทย์ที่ทำการรักษาว่าสามารถรับวัคซีนได้ ในกรณีมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ต้องทานยากดภูมิ รับยาเคมีบำบัด หรือได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ได้รักษาที่ รพ. นครธน
  • สวมเสื้อที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน
  • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ ได้ตามปกติ)
  • ปฎิบัติตามคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือยาประจำตัวต่างๆ ดังนี้
   • รับประทานอาหารและยาประจำตัวได้ตามปกติ
   • ต้องไม่มีอาการไข้ หรือเจ็บป่วยในวันที่มาฉีดวัคซีน
   • งดยาไมเกรนกลุ่ม Cafergot และ Replax
   • ผู้มีโรคความดันโลหิตสูง ให้รับประทานยาที่รักษาความดันโลหิตก่อนมารับวัคซีน
   • ผู้ที่ทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด ให้ทานยาได้ตามปกติ และแจ้งพยาบาลทราบ ว่าคุณรับประทานยาชนิดใด กรณีที่คุณทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิด warfarin ให้นำผลตรวจ INR ภายใน 1 สัปดาห์ (ซึ่งผลตรวจต้อง <4 จึงจะฉีดวัคซีนได้) หรือขอใบรับรองแพทย์ที่ทำการรักษา ว่าสามารถรับวัคซีนได้และนำมาในวันที่มาฉีดวัคซีน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3CXzuiz

รวมคำถามเกี่ยวกับการจอง

มีวิธีการจองรอบหลักอย่างไร?

แบบกลุ่ม/บริษัท (จองมากกว่า 50 เข็มเป็นต้นไป)

ลงทะเบียน และจะมีเจ้าหน้าที่ของ รพ. นครธนติดต่อกลับ

แบบบุคคล

 1. ลงทะเบียน พร้อมโอนเงินจอง
  *การลงทะเบียนและชำระเงินสำเร็จ ไม่ได้เป็นการยืนยันการจองสิทธิ์ ทีมงาน HDmall.co.th จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน จึงจะส่งคูปองยืนยันการจองให้อีกที และจะถือว่าการจองสำเร็จ
  • ลงทะเบียนจอง 1 โดส
  • ลงทะเบียนจอง 2 โดส
  • แบบฟอร์มลงทะเบียนจะปิด เมื่อยอดจองเต็มแล้ว สามารถลงทะเบียนรอบคิวหลุด ที่นี่
 2. ทีมงาน HDmall.co.th ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และส่งคูปองยืนยันการจอง
  • ถ้าโอนเงินครบ คุณจะได้รับคูปองยืนยันการจองทางอีเมลจาก HDmall.co.th ภายในวันที่ 6 ก.ย. 2564
  • ถ้าโอนเงินเกิน คุณจะได้รับคูปองยืนยันการจองทางอีเมลจาก HDmall.co.th ภายในวันที่ 6 ก.ย. 2564 นอกจากนี้ทาง HDmall.co.th จะส่งแบบฟอร์มขอคืนเงินให้คุณทางอีเมล เพื่อคืนเงินส่วนต่างให้ภายใน 14 วัน หลังจากได้เอกสารขอคืนเงินครบ
  • ถ้าโอนเงินไม่ครบ คุณจะได้รับอีเมลจาก HDmall.co.th ให้โอนเงินส่วนต่าง
   • ถ้าคุณส่งหลักฐานการโอนเงินส่วนต่างภายใน 24 ชั่วโมงทางลิงก์ที่ส่งให้ทางอีเมล คุณจะได้รับคูปองยืนยันการจองทางอีเมลจาก HDmall.co.th ภายในวันที่ 6 ก.ย. 2564
   • ถ้าเราไม่สามารถติดต่อคุณได้หรือคุณไม่ส่งหลักฐานการโอนเงินส่วนต่างภายใน 24 ชั่วโมงทางลิงก์ที่ส่งให้ทางอีเมล ทาง HDmall.co.th ขอยกเลิกการสิทธิ์การจองและคืนเงินให้เต็มจำนวนภายใน 14 วัน หลังจากได้เอกสารขอคืนเงินครบ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ลงทะเบียนลำดับต่อไป
 3. ทำนัดกับ รพ. นครธน ในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2564 (เมื่อระบบทำนัดเปิดให้บริการ คุณจะได้รับแจ้งเตือนจาก รพ. นครธน ทาง SMS และจาก HDmall.co.th ทางอีเมล)
 4. นำใบนัดของ รพ. นครธน ไปใช้บริการ ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2565

มีขั้นตอนการจองรอบคิวหลุด (คิวสำรอง) อย่างไร?

 1. ลงทะเบียนรอบคิวหลุด (คิวสำรอง) ที่นี่
 2. HDmall.co.th จะเริ่มส่งอีเมลแจ้งผู้ที่ได้สิทธิ์คิวหลุด พร้อมข้อมูลการโอนเงิน ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 64 เป็นต้นไป โดยจะเรียงลำดับจากเวลาที่ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน
 3. เมื่อได้อีเมลแล้ว ผู้ที่ได้สิทธิ์มีเวลา 24 ชั่วโมงในการชำระเงินให้ครบถ้วน และส่งหลักฐานการโอนเงินทางลิงก์ที่ส่งให้ทางอีเมล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ (ถ้ามีผู้สละสิทธิ์ ทาง HDmall.co.th จะส่งอีเมลแจ้งผู้ที่ได้สิทธิ์คิวหลุดลำดับต่อไปจนยอดจองเต็ม)
 4. รับคูปองยืนยันการจองทางอีเมลจาก HDmall.co.th ภายใน 72 ชั่วโมง
 5. ทำนัดกับ รพ. นครธน ในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2564 (เมื่อระบบทำนัดเปิดให้บริการ คุณจะได้รับแจ้งเตือนจาก รพ. นครธน ทาง SMS และจาก HDmall.co.th ทางอีเมล)
 6. นำใบนัดของ รพ. นครธน ไปใช้บริการ ในเดือน ม.ค.-มี.ค. 2565

ใครจองได้บ้าง?

วัคซีน Moderna ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป
จองได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นผู้เข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีเลขพาสปอร์ต

จะทราบได้อย่างไรว่าโอนเงินเรียบร้อย?

หลังจากส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว คุณจะได้อีเมลยืนยันจาก HDmall.co.th ภายใน 24 ชั่วโมง
*การลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงิน ไม่ได้เป็นการยืนยันสิทธิ์การจอง ทีมงาน HDmall.co.th จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน จึงจะส่งคูปองยืนยันการจองให้อีกที และจะถือว่าการจองสำเร็จ

 • ถ้าโอนเงินครบ คุณจะได้รับคูปองยืนยันการจองทางอีเมลจาก HDmall.co.th ภายในวันที่ 6 ก.ย. 2564
 • ถ้าโอนเงินเกิน คุณจะได้รับคูปองยืนยันการจองทางอีเมลจาก HDmall.co.th ภายในวันที่ 6 ก.ย. 2564 นอกจากนี้ทาง HDmall.co.th จะส่งแบบฟอร์มขอคืนเงินให้คุณทางอีเมล เพื่อคืนเงินส่วนต่างให้ภายใน 14 วัน หลังจากได้เอกสารขอคืนเงินครบ
 • ถ้าโอนเงินไม่ครบ คุณจะได้รับอีเมลจาก HDmall.co.th ให้โอนเงินส่วนต่าง
  • ถ้าคุณส่งหลักฐานการโอนเงินส่วนต่างภายใน 24 ชั่วโมงทางลิงก์ที่ส่งให้ทางอีเมล คุณจะได้รับคูปองยืนยันการจองทางอีเมลจาก HDmall.co.th ภายในวันที่ 6 ก.ย. 2564
  • ถ้าเราไม่สามารถติดต่อคุณได้หรือคุณไม่ส่งหลักฐานการโอนเงินส่วนต่างภายใน 24 ชั่วโมงทางลิงก์ที่ส่งให้ทางอีเมล ทาง HDmall.co.th ขอยกเลิกสิทธิ์ในการจองและคืนเงินให้เต็มจำนวนภายใน 14 วัน หลังจากได้เอกสารขอคืนเงินครบ เพื่อให้สิทธิ์กับผู้ลงทะเบียนลำดับต่อไป

ผู้ที่ได้คูปองยืนยันการจอง สามารถตรวจสอบสถานะการจองกับระบบของ รพ. นครธนได้ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป

ได้คูปองยืนยันการจองแล้ว จะได้วัคซีนแน่ๆ ใช่ไหม?

เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนไม่เพียงพอต่อจำนวนการสั่งจองหรือล่าช้ากว่ากำหนด คุณสามารถเลือกได้ดังต่อไปนี้

 • ขอคืนเงินได้เต็มจำนวน
 • รอโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไป

ถ้ามีข้อมูลอัปเดต ทาง รพ. นครธน และ HDmall.co.th จะรีบแจ้งผู้ที่ได้คูปองยืนยันการจองทราบให้เร็วที่สุด

ไม่ได้รับอีเมลจาก HDmall.co.th ต้องทำอย่างไร?

กรุณาตรวจสอบอีเมลในกล่องขยะ (Junk หรือ Spam) ก่อน ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มี รบกวนติดต่อ HDmall.co.th ทาง LINE @hdmall.support ได้ทุกวัน เวลา 09.00-01.00 น.
เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล กรุณาแจ้งรายละเอียดการจองดังต่อไปนี้ให้แอดมิน

 • ชื่อ-นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อีเมล
 • วันและเวลาที่ทำการจองเข้ามา

ได้คูปองยืนยันการจองแล้ว จะทำนัดอย่างไร?

รพ. นครธนจะเปิดระบบทำนัดในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2564 เมื่อระบบทำนัดเปิดให้บริการ คุณจะได้รับแจ้งเตือนจาก รพ. นครธน ทาง SMS และจาก HDmall.co.th ทางอีเมล
นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามข่าวสารจากทาง รพ. นครธนได้ ทางเพจ Facebook หรือทาง LINE
ในระบบทำนัด คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ 1 ครั้ง

อยากแก้ไขข้อมูลผู้ใช้บริการ ต้องทำอย่างไร?

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้บริการได้ 2 วิธี ดังนี้

 • แก้ไขข้อมูลในระบบตอนทำนัดกับ รพ. นครธนในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2564 ได้ 1 ครั้ง (เมื่อระบบทำนัดเปิดให้บริการ คุณจะได้รับแจ้งเตือนจาก รพ. นครธนทาง SMS และจาก HDmall.co.th ทางอีเมล)
 • ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย แจ้งทางโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร (ขอแบบฟอร์มได้จาก รพ. นครธนโดยตรง) ก่อนวันนัดหมายรับวัคซีนอย่างน้อย 7 วัน

อยากเปลี่ยนสิทธิ์การจองให้ผู้อื่น ต้องทำอย่างไร?

คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การจองให้ผู้อื่นได้ 2 วิธี ดังนี้

 • แก้ไขข้อมูลในระบบตอนทำนัดกับ รพ. นครธนในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2564 ได้ 1 ครั้ง (เมื่อระบบทำนัดเปิดให้บริการ คุณจะได้รับแจ้งเตือนจาก รพ. นครธนทาง SMS และจาก HDmall.co.th ทางอีเมล)
 • ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย แจ้งทางโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร (ขอแบบฟอร์มได้จาก รพ. นครธนโดยตรง) ก่อนวันนัดหมายรับวัคซีนอย่างน้อย 7 วัน

อยากยกเลิกสิทธิ์การจอง ต้องทำอย่างไร?

คุณไม่สามารถยกเลิกสิทธิ์การจองได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การจองให้ผู้อื่นแทนได้ 2 วิธี ดังนี้

 • แก้ไขข้อมูลในระบบตอนทำนัดกับ รพ. นครธนในเดือน พ.ย.-ธ.ค. ได้ 1 ครั้ง (เมื่อระบบทำนัดเปิดให้บริการ คุณจะได้รับแจ้งเตือนจาก รพ. นครธนทาง SMS และจาก HDmall.co.th ทางอีเมล)
 • ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย แจ้งทางโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร (ขอแบบฟอร์มได้จาก รพ. นครธนโดยตรง) ก่อนวันนัดหมายรับวัคซีนอย่างน้อย 7 วัน

อยากขอเงินคืน ต้องทำอย่างไร?

คุณไม่สามารถยกเลิกสิทธิ์การจองและขอเงินคืนได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนสิทธิ์การจองให้ผู้อื่นแทนได้
คุณสามารถขอเงินคืนได้ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • กรณีที่คุณโอนเงินแล้ว แต่สิทธิ์การจองเต็มก่อน
 • กรณีที่คุณโอนเงินเกิน
 • กรณีที่คุณ โอนเงินไม่ครบและไม่ส่งหลักฐานการโอนเงินส่วนต่างภายใน 24 ชั่วโมงทางลิงก์ที่ส่งให้ทางอีเมล

ทาง HDmall.co.th จะส่งอีเมลให้คุณกรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารขอคืนเงิน โดยจะใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานโอนเงินตอนลงทะเบียนครั้งแรก
 • จำนวนเงินที่ขอคืนเงิน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี
 • ชื่อธนาคาร
 • เลขที่บัญชีธนาคาร
 • เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

หมายเหตุ: ชื่อของบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้เดียวกันกับสลิปโอนเงินในการชำระครั้งแรก
เมื่อได้ข้อมูลและเอกสารครบแล้ว เงินส่วนต่างจะเข้าบัญชีของคุณภายใน 14 วัน โดยจะมีอีเมลแจ้งเตือนจากทางธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อทาง HDmall.co.th ได้โอนเงินคืนแล้ว

ฉีดวัคซีนที่ไหน?

ฉีดวัคซีนที่ รพ. นครธน กรุงเทพ (มีสาขาเดียว) ตั้งอยู่ที่พระราม 2 เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
ดูแผนที่บน Google Maps

ทาง รพ. ได้โควต้าวัคซีน Moderna มาจำนวนเท่าไหร่?

ทาง รพ. นครธนไม่สามารถบอกจำนวนได้ แต่วัคซีนมีจำนวนจำกัด

ข้อมูลการติดต่อ

เรื่องการจอง ติดต่อ HDmall.co.th ทางไลน์ @hdmall.support
เรื่องการทำนัดฉีดวัคซีน ติดต่อ รพ. นครธน ทางไลน์ @nakornthon

@‌hdcoth line chat