เป็นเลขกำกับว่า เป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีนั้นๆ เนื่องจากในแต่ละปี วัคซีนจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของเชื้อไวรัสที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้นๆ โดย WHO จะมีการประชุมและประกาศชนิดของไวรัสที่คาดว่า จะระบาดในแต่ละปี ประจำประเทศในซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เพาะแยกได้ในประเทศไทยนั้น คล้ายกับสายพันธุ์ของซีกโลกใต้มากกว่าทางซีกโลกเหนือ แต่ในประเทศไทยถือว่า สามารถใช้วัคซีนได้ทั้งของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ เช่น วันที่ 17/2/2021 องค์การอนามัยโลกประชุมเรื่องสายพันธ์ไข้หวัดใหญ่ที่แนะนำในวัคซีนปี 2021-2022 ในซีกโลกเหนือ - ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) และ influenza B 2 สายพันธุ์ โดยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2021 ฝั่งซีกโลกใต้ (Egg-based Vaccines) ได้แก่ - A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus - A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus - B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus - B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย influenza A(H1N1), influenza A(H3N2) และ influenza B 1 สายพันธุ์ โดยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ประจำปี 2021 ฝั่งซีกโลกใต้ (Egg-based Vaccines) ได้แก่ - A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-like virus - A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus - B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นแขน และแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม ทุกปี - ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
ควรฉีดทุก 1 ปี ถึงแม้จะเป็นสายพันธ์เดิมก็ตาม - ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
ในกรณีผู้บริจาคโลหิตได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ หากไม่มีอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน เช่น มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ หรือมีผื่นแพ้ สามารถบริจาคโลหิตได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้บริจาคโลหิตป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถบริจาคโลหิตได้หลังจากหายแล้ว 4 สัปดาห์ - ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
แนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังเข้ารับการฉีดวัคซีน - ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์เวลาติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะมีความรุนแรงมากกว่าคนปกติ อีกทั้งการฉีดวัคซีนในมารดายังสามารถส่งภูมิคุ้มกันถึงลูกได้ใน 6 เดือนแรก โดยแนะนำให้ฉีดในการตั้งครรภ์ตั้งแต่ไตรมาศ 2 ขึ้นไป - ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
ในกรณีที่ในปีนั้นๆ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไปแล้ว สามารถฉีดซ้ำได้ แต่ไม่มีความจำเป็น - ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากถึง 70% ในคนทั่วไป แต่ถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ แต่อาการมักจะไม่รุนแรงและหายเร็วกว่าปกติ - ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
ผลข้างเคียงจากวัคซีนปัองกันไข้หวัดใหญ่ที่พบบ่อยคือ ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด หรืออาจมีอาการมึนศีรษะ ไข้ต่ำ คลื่นไส้ และปวดเมื่อยตามตัวได้ สำหรับอาการท้องเสียก็สามารถพบได้เช่นกัน แต่พบได้น้อย และมักไม่เป็นอันตราย - ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกัน COVID-19 ได้ - ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
ได้ค่ะ แต่อาการจะไม่รุนแรงเท่ากับไม่ฉีด - ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สามารถรับประทานอาหาร น้ำ ได้ตามปกติ - ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
ผู้ที่แพ้ไข่ไม่รุนแรง สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ แต่ถ้ามีประวัติแพ้รุนแรง แนะนำให้เลือกวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดที่ไม่ได้ผลิตมาจากไข่ - ตอบโดย พญ. มัณฑทนา สันดุษฎี
@‌hdcoth line chat