ขั้นตอนตรวจโควิด


ตรวจโควิด, Swab, ตรวจคัดกรอง, ตรวจโควิดไดร์ฟทรู, ตรวจโควิด Drive-Thru

HDmall สรุปให้

ขยาย

ปิด

 • การตรวจโควิดแบบ RT-PCR เป็นการตรวจโดยการใช้ก้านสำลีเก็บตัวอย่างที่จมูก และหลังลำคอ (Swab test)
 • หลังจากนั้นผู้ให้บริการจะเก็บก้านทั้ง 2 ชนิดไว้ในหลอด UTM/VTM เพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อ โดยผู้รับบริการอาจกลับได้ทันทีในกรณีที่ใช้บริการระบบ Drive-Thru หรืออาจรอพบแพทย์ก่อน ขึ้นอยู่กับสถานที่ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการจะส่งตัวอย่างเข้าห้องปฎิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากไม่สามารถส่งได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องเก็บตัวอย่างไว้ในพื้นที่เย็นจัด
 • รอรับผลผ่านทาง E-mail, SMS หรือโทรศัพท์ภายใน 1-2 วัน หรือในกรณีที่ต้องการใบรับรองแพทย์ สถานที่ให้บริการอาจส่งมาให้ทางไปรษณีย์
 • เปรียบเทียบแพ็กเกจและราคาตรวจโควิด 19 หรือแอดไลน์ @hdmall.support
 • จองวัคซีนทางเลือก Moderna หรือ Sinopharm หรือแอดไลน์สอบถามแอดมินได้ที่ @hdcoth

การระบาดโควิดระรอกใหม่ส่งผลให้ต้นปี 2564 มีจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการติดเชื้อในระดับพื้นที่สีแดง และสีส้ม รวมกันกว่า 39 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูงอีก 38 จังหวัด รวมเป็น 77 จังหวัด

ไม่มีจังหวัดใดเป็นพื้นที่สีเขียวแล้ว ทำให้หลายคนมีความต้องการเข้ารับการตรวจโควิดเพื่อให้สบายใจมากขึ้น

แต่การตรวจโควิด-19 ก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยหากเทียบกับการตรวจสุขภาพ หรือตรวจคัดกรองอื่นๆ ในบทความนี้จะมาพูดถึงขั้นตอนการตรวจโควิดแบบเป็นขั้นตอน สำหรับผู้ที่กำลังจะรับการตรวจ

ขั้นตอนตรวจโควิดแบบ RT-PCR

การตรวจหาเชื้อโควิดในทางเดินหายใจ (RT-PCR) หรือหลายคนอาจเรียกสั้นๆ ว่า Swab อาจมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. นัดหมายผู้ให้บริการตรวจเชื้อล่วงหน้า เพราะหลายสถานที่มีช่วงเวลากำหนดส่งตัวอย่างเข้าห้องปฎิบัติการ ซึ่งมีผลต่อระยะเวลาการทราบผลการตรวจ
 2. ทำแบบสอบถามคัดกรอง บางสถานที่อาจต้องทำแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อคัดกรองเบื้องต้นผ่านทางออนไลน์ หรืออาจสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ ในกรณีที่ไม่ได้จองคิวก่อนล่วงหน้า บุคลากรทางการแพทย์อาจสอบถามหน้างานเลย หากต้องการใบรับรองแพทย์สามารถแจ้งได้ในขั้นตอนนี้ทันที
 3. ทำการตรวจ Swab จมูก เมื่อถึงวันนัดที่ต้องการตรวจ บุคลากรทางการแพทย์อาจใช้ก้านเก็บตัวอย่างแหย่เข้าไปในโพรงจมูกด้านหลัง และอีกก้านใช้เก็บตัวอย่างจากหลังลำคอ (Swab)
 4. แช่ก้าน Swab ให้ตัวอย่างซึมเข้าก้าน ขั้นตอนนี้อาจระคายเคืองบ้างเล็กน้อย เพราะผู้ให้บริการต้องแช่ก้านเก็บตัวอย่างไว้ 10-15 วินาที เพื่อให้ตัวอย่างซึมเข้าไปในก้านเก็บตัวอย่าง
 5. ผู้ให้บริการจัดเก็บตัวอย่างเชื้อ หลังจากนั้นผู้ให้บริการจะเก็บก้านทั้ง 2 ชนิดไว้ในหลอด UTM/VTM เพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อ โดยผู้รับบริการอาจกลับได้ทันทีในกรณีที่ใช้บริการระบบ Drive-Thru หรืออาจรอพบแพทย์ก่อน ขึ้นอยู่กับสถานที่ให้บริการ
 6. ผู้ให้บริการนำเชื้อไปตรวจ ผู้ให้บริการจะส่งตัวอย่างเข้าห้องปฎิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง แต่หากไม่สามารถส่งได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะต้องเก็บตัวอย่างไว้ในพื้นที่เย็นจัด
 7. รอรับผล รอรับผลผ่านทาง E-mail, SMS หรือโทรศัพท์ภายใน 1-2 วัน ในกรณีที่ต้องการใบรับรองแพทย์ สถานที่ให้บริการอาจส่งมาให้ทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาการรายงานผลของแต่ละสถานที่ให้บริการ อาจมีความแตกต่างกันออกไป ควรสอบถามผู้ให้บริการก่อนรับบริการ

ดูรายชื่อสถานที่ตรวจโควิด-19

ดูรายละเอียดการเดินทางไปต่างประเทศช่วงโควิด-19

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิด-19

จองตรวจโควิด

แบบทดสอบคัดกรองก่อนตรวจถามอะไรบ้าง?

เช่นเดียวกับแพ็กเกจตรวจสุขภาพ หรือการรับบริการด้านสุขภาพต่างๆ ที่อาจมีการซักประวัติเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น การตรวจโควิดเองก็อาจมีการซักประวัติเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • ชื่อ นามสกุล ของผู้รับการตรวจ
 • เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับการตรวจ
 • วัน เดือน ปี เกิดของผู้รับการตรวจ
 • อาชีพของผู้รับการตรวจ
 • สถานที่ทำงานของผู้รับการตรวจ
 • เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับการตรวจ
 • ที่อยู่ของผู้รับการตรวจ
 • วันที่ที่ต้องการไปรับการตรวจ
 • ผู้รับการตรวจมีอาการผิดปกติใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคโควิดหรือไม่
 • สิทธิที่ต้องการใช้ (หากมี) เช่น ประกันสังคม บัตรทอง ข้าราชการ
 • ประวัติการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ของผู้รับการตรวจ ว่าเคยตรวจมาก่อนหรือไม่
 • ประวัติการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงของผู้รับการตรวจ
 • ต้องการใบรับรองแพทย์หรือไม่

หากในขั้นตอนจองคิวตรวจผ่านช่องทางออนไลน์ไม่มีคำถามใดดังที่กล่าวไป ก็ยังควรเตรียมคำตอบไว้สำหรับตอบผู้ให้บริการในวันตรวจจริงด้วยเช่นกัน

เปรียบเทียบราคาตรวจโควิดได้ที่ HDmall.co.th ศูนย์รวมบริการสุขภาพ ทำฟัน และความงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ @hdmall.support


ที่มาของข้อมูล

ขยาย

ปิด

 • Leilani Fraley, RN, MSN, What to Know About COVID-19 Diagnosis, (https://www.healthline.com/health/coronavirus-diagnosis), 1 July 2020.
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฎิบัติการ, (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G37.pdf?fbclid=IwAR0Vd1kdtxQpg-QmXLNDF-YQifJFJKJHtbiTpeL5E7RUbAv8REhkCCJHzoo).
@‌hdcoth line chat