ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic
ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ทำ Ulthera จำนวนไลน์ ขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมิน บริเวณใบหน้า 1 ครั้ง ฟรี! RF Lifting 2 ครั้ง ที่ La Grace Clinic

logo
ราคาจองกับ HDmall
37,635 บาท
38,799 บาท
ประหยัด 3%
รายละเอียดราคา
ราคาปกติ
38,799 บาท
ประหยัด
- 1,264 บาท
ค่าบริการ
+ 100 บาท
ราคาจองกับ HDmall
37,635 บาท
รายละเอียดผ่อนชำระ 0%
3 เดือน
12,545.00 บาท/เดือน
4 เดือน
9,408.75 บาท/เดือน
6 เดือน
6,272.50 บาท/เดือน
Banks available
La Grace Clinic
La Grace Clinic
ดี 4.3
ดูโปรไฟล์
package location
คันนายาว, นนทบุรี, บางกอกน้อย และอีก 7 ที่
1

Ulthera ใช้คลื่นอัลตราซาวด์ส่งไปเป็นจุดๆ ใต้ผิวหนัง กระตุ้นให้ผิวกระชับ ค่อนข้างเจ็บ ให้ผลอยู่ได้ประมาณ 1 ปี ส่วน Dysport เป็น Botulinum Toxin ที่มีจุดเด่นคือกระจายตัวกว้าง

รายละเอียด

สาขาหรือแผนกที่ให้บริการ

1
La Grace Clinic
La Grace Clinic สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
9/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 9 ชั้น 8 ห้อง 801 ถ. พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
ดูรายละเอียด
2
La Grace Clinic
La Grace Clinic สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา
1091ห้างเซ็นทรัลซิตี้บางนา ชั้น 5 ห้องเลขที่ 519B ถ. บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ดูรายละเอียด
3
La Grace Clinic
La Grace Clinic สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เลขที่ 128 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 ชั้น 3 ห้อง 317/2 หมู่ 6 ถ. พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ดูรายละเอียด
4
La Grace Clinic
La Grace Clinic สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 5 ถ. ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ดูรายละเอียด
5
La Grace Clinic
La Grace Clinic สาขาเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
7/3 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์บี ชั้น 4 ห้อง 41504 ถ. บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ดูรายละเอียด
6
La Grace Clinic
La Grace Clinic สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
1693 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ชั้น 6 ห้อง 602 ถ. พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ดูรายละเอียด
7
La Grace Clinic
La Grace Clinic สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 3 โซนพลาซา 39/230 หมู่ 3 ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
ดูรายละเอียด
8
La Grace Clinic
La Grace Clinic สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ห้องที่ PLZ.2.SHPO12B/1 ติดกับศูนย์บัตร KTC ชั้น 2 เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ถ. พหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130
ดูรายละเอียด
9
La Grace Clinic
La Grace Clinic สาขาสีลม คอมเพล็กซ์
เลขที่ 19 ศูนย์การค้าสีลม คอมเพล็กซ์ ห้อง 320-321 ชั้น 3 ถ. สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ดูรายละเอียด
10
La Grace Clinic
La Grace Clinic สาขาเดอะ พรอมานาด
2069-70 ชั้น 2 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 587-589 ถ. รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ดูรายละเอียด

แพ็กเกจอื่นใน ทำอัลเทอร์รา (Ulthera)

ดูหมวด ทำอัลเทอร์รา (Ulthera)

แพ็กเกจอื่นใน La Grace Clinic

หน้ารวม La Grace Clinic
แอดมินพร้อมดูแลคุณทุกวันทางไลน์
คุยกับแอดมิน ฟรี!
@‌hdcoth line chat
logo
ราคาจองกับ HDmall
37,635 บาท
38,799 บาท
ประหยัด 3%
28519