แผนกของ โรงพยาบาลยันฮี

มีให้บริการทั้งหมด 37 แผนก

map
1
โรงพยาบาลยันฮี
บางพลัด
2
โรงพยาบาลยันฮี แผนก International
บางพลัด
3
โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์กายภาพบำบัด
บางพลัด
4
โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์จิตเวช
บางพลัด
5
โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์จุดซ่อนเร้น
บางพลัด
รูปและวีดิโอ
โรงพยาบาลยันฮี photo main
โรงพยาบาลยันฮี photo 0
โรงพยาบาลยันฮี photo 1
หน้าแรก > โรงพยาบาลยันฮี

โรงพยาบาลยันฮี 

โรงพยาบาลยันฮี เป็นโรงพยาบาลด้านสุขภาพและความงามที่รวบรวมบริการไว้อย่างหลากหลายและทันสมัย มีประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดรักษามากว่า 37 ปี มีศูนย์การรักษามากถึง 37 ศูนย์ ครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์รักษา โรคทั่วไป ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์แพทย์ทางเลือก โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างตรงจุด 

จากผลงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลยันฮีมีการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการรักษาและการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ จนได้รับมาตรฐานระดับโลก (JCI) เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ 

โรงพยาบาลยันฮี มี 37 แผนก ได้แก่

 • โรงพยาบาลยันฮี ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) ตลอด 24 ชั่วโมง
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์อายุกรรม ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 07.00-20.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี แผนก International ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-18.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์เลสิก ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 07.00-09.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์สูติ-นรีเวช ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 07.00-16.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์จิตเวช ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 09.00-16.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ตรวจสุขภาพ ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 07.00-16.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ไฮเปอร์แบริค ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-19.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์กุมารเวช ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 07.00-20.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ล้างลำไส้ ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-16.30 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-16.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 10.00-12.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ทันตกรรมทั่วไป ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-19.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-20.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์กายภาพบำบัด ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-18.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์กำจัดขน ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-19.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์คีเลชั่น ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-19.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์แพทย์แผนไทย ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-21.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์จักษุ ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-16.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ไตเทียม ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 06.00-18.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์เบาหวาน ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ผู้สูงอายุ ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ฝังเข็ม ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์วัยทอง ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 09.00-11.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์เสริมสร้างเต้านม ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-15.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์หัวใจ ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 07.00-16.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้ ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 09.00-16.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมตกแต่งที่ไม่พึงพอใจจากที่อื่น ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 10.00-12.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์จุดซ่อนเร้น ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-19.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์เปลี่ยนเสียง ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-19.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์แปลงเพศ ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-19.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-16.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์สัก เพื่อการรักษาและความงาม ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-17.00 น.
 • โรงพยาบาลยันฮี ศูนย์เส้นเลือดขอด ➡️ กดดูแผนที่ ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ (ทุกวัน) 08.00-09.00 น.

เพื่อความสะดวก และคุ้มค่ายิ่งขึ้น คุณสามารถค้นหาบริการของ โรงพยาบาลยันฮี ได้ง่ายๆ ผ่าน HDmall.co.th เมื่อเจอแพ็กเกจที่ต้องการก็สามารถจองแล้วชำระเงินกับ HDmall.co.th ได้ทันที! พร้อมรับส่วนลดพิเศษ และยังมีสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน* สำหรับแพ็กเกจที่ร่วมรายการอีกด้วย

กำลังค้นหาบริการสุขภาพ ทำฟัน และความงามอยู่ใช่ไหม? HDmall.co.th พร้อมบริการคุณ ทั้งค้นหาแพ็กเกจ เปรียบเทียบราคา อ่านรีวิว จองและชำระเงินได้ทันที พร้อมมีแอดมินใจดี ขยันตอบคอยดูแลคุณทุกวัน ครบ จบในที่เดียว!

แพ็กเกจทั้งหมด
ดูเพิ่ม

รีวิวของแพ็กเกจผู้ให้บริการนี้

ดี ดี ดี ดี ดี
4.8
คะแนนเฉลี่ยจาก 251 รีวิว
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

เสริมหน้าอก ด้วยซิลิโคนฝรั่งเศส Sebbin หรือ Silimed ที่ โรงพยาบาลยันฮี

15 ก.ค. 2021
น่าจะรู้จักทางเฟซบุ๊กค่ะ พอดีเป็นคนไม่มีหน้าอก เลยอยากเสริมเพื่อความมั่นใจ ที่เลือกจองกับทาง HDmall เพราะดูรีวิวเเต่ละเคสเเล้วน่าเชื่อถือดีค่ะ
เสริมหน้าอก ด้วยซิลิโคนฝรั่งเศส Sebbin หรือ Silimed ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ดูแพ็กเกจนี้
69,500 บาท
69,500 บาท
ประหยัด 0%
15 ก.ค. 2021
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดูรีวิวแล้วน่าเชื่อถือดีค่ะ

15 ก.ค. 2021
น่าจะรู้จักทางเฟซบุ๊กค่ะ พอดีเป็นคนไม่มีหน้าอก เลยอยากเสริมเพื่อความมั่นใจ ที่เลือกจองกับทาง HDmall เพราะดูรีวิวเเต่ละเคสเเล้วน่าเชื่อถือดีค่ะ
เสริมหน้าอก ด้วยซิลิโคนฝรั่งเศส Sebbin หรือ Silimed ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ดูแพ็กเกจนี้
69,500 บาท
69,500 บาท
ประหยัด 0%
15 ก.ค. 2021
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ดูรีวิวแล้วน่าเชื่อถือดีค่ะ

15 ก.ค. 2021
น่าจะรู้จักทางเฟซบุ๊กค่ะ พอดีเป็นคนไม่มีหน้าอก เลยอยากเสริมเพื่อความมั่นใจ ที่เลือกจองกับทาง HDmall เพราะดูรีวิวเเต่ละเคสเเล้วน่าเชื่อถือดีค่ะ
เสริมหน้าอก ด้วยซิลิโคนฝรั่งเศส Sebbin หรือ Silimed ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ดูแพ็กเกจนี้
69,500 บาท
69,500 บาท
ประหยัด 0%
15 ก.ค. 2021
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

น่าเชื่อถือค่ะบริการรวดเร็วมากเลยค่ะ

29 พ.ย. 2021
หาข้อมูลเจอทางอินเตอร์เน็ตค่ะ อยากได้ส่วนลดค่ะ อิอิ น่าเชื่อถือค่ะบริการรวดเร็วมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะคุณจิ๊บ
คอร์สกำจัดขนหน้าแข้ง ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 7 ครั้ง ที่ โรงพยาบาลยันฮี
ดูแพ็กเกจนี้
42,750 บาท
45,000 บาท
ประหยัด 5%
29 พ.ย. 2021
ดูรีวิว ทั้งหมด
รีวิวของผู้ให้บริการนี้
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
รีวิวสถานพยาบาล

โรงพยาบาลทันสมัยอีกแห่ง มีหมอดูแลดี เครื่องทันสมัย ติดริมถนนใหญ่ สะดวก พนักงานสนใจงานดี นับว่าเป็น รพ ดีอีกแห่งครับ
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
รีวิวสถานพยาบาล

พาลูกสาวไปผ่าฟันคุด คุณหมอผู้ชาย น่ารักใจดี มือเบามาก ช่วงทำฟันคุณหมอชวนคุย ลดความตึงเครียดได้เยอะเลยคะ
ดี ดี ดี ดี ดี
รีวิวสถานพยาบาล

สถานพยาบาลเสริมความงามครบวงจร
ดูรีวิว ทั้งหมด
@‌hdcoth line chat