✈ ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR พร้อมใบ Fit-to-Fly ผลออกพร้อมบินเที่ยวทันที !

✈ ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR พร้อมใบ Fit-to-Fly ผลออกพร้อมบินเที่ยวทันที !

@‌hdcoth line chat