🏥 ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR ที่คลินิก รับผลเร็วสุดภายใน 24 ชม.

🏥 ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR ที่คลินิก รับผลเร็วสุดภายใน 24 ชม.

@‌hdcoth line chat