เช็กให้ชัวร์ ฉีดวัคซีนเด็กในช่วงโควิด-19 วัคซีนชนิดไหนเลื่อนได้ ชนิดไหนจำเป็นต้องฉีด?


ฉีดวัคซีนเด็ก ในช่วงโควิด-19 เป็นอย่างไร? จำเป็นต้องฉีดตามเกณฑ์ไหม? วัคซีนชนิดไหนที่จำเป็นต้องฉีด? ชนิดไหนที่เลื่อนได้? ควรไปฉีดที่ไหนดี?

HDmall สรุปให้

ขยาย

ปิด

 • การให้วัคซีนเด็กตามช่วงวัยที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยป้องกันโรคที่มักเกิดและมีอาการรุนแรงในเด็กเล็กได้ โดยเฉพาะโรคที่ยังคงมีการระบาดในไทย เช่น โรคหัด โรคโปลิโอ หรือโรคไข้หวัดใหญ่
 • การให้วัคซีนเด็กในช่วงโควิด-19 ตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ วัคซีนที่ต้องฉีดตามกำหนด วัคซีนที่สามารถเลื่อนได้ 1-2 สัปดาห์ วัคซีนที่เลื่อนออกได้ 2-4 สัปดาห์ และวัคซีนที่เลื่อนออกไปได้ มากกว่า 1 เดือน หรือรอจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะสงบลง
 • คำแนะนำการเข้ารับวัคซีนให้มีความปลอดภัย ควรเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลที่แยกจุดให้วัคซีนกับจุดดูแลผู้ป่วยอย่างชัดเจน (หากทำได้) และนัดหมายล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ไม่ต้องนั่งรอ หรือใช้เวลาในสถานพยาบาลมากเกินไปนัก
 • เปรียบเทียบแพ็กเกจและราคาฉีดวัคซีนในเด็ก หรือแอดไลน์ @hdcoth

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทำให้แต่ละคนต้องกักตัวอยู่ในบ้าน หลีกเลี่ยงการไปที่สาธารณะ หรือสถานพยาบาล เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งอาจส่งผลให้การรับวัคซีนในแต่ละช่วงวัยล่าช้าได้

สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และกังวลเกี่ยวกับการรับวัคซีนในเด็กล่าช้า HDmall.co.th ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนมาให้แล้ว วัคซีนชนิดไหนสามารถเลื่อนได้ วัคซีนชนิดไหนจำเป็นต้องฉีด ดูได้ที่บทความนี้เลย

ความสำคัญในการให้วัคซีนเด็กในช่วงโควิด-19

การให้วัคซีนเด็กตามช่วงวัยที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เนื่องจากวัคซีนจะช่วยป้องกันโรคที่มักเกิดและมีอาการรุนแรงในเด็กเล็กได้ โดยเฉพาะโรคที่ยังคงมีการระบาดในไทย เช่น โรคหัด โรคโปลิโอ หรือโรคไข้หวัดใหญ่

นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้โรคเหล่านี้กลับมาระบาดอีกครั้ง และลดโอกาสเกิดโรคติดเชื้อร่วม (Co-infection) กับโรคโควิด-19 ได้อีกด้วย

คำแนะนำการฉีดวัคซีนเด็กในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ได้ให้คําแนะนําการให้วัคซีนเด็กในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1.วัคซีนที่ต้องฉีดตามกำหนด ไม่สามารถเลื่อนได้

 • วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายหลังสัมผัสโรค เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคบาดทะยัก โรคหัด โรคอีสุกอีใส หรือโรคไวรัสตับอักเสบบี
 • วัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด ได้แก่ วัคซีนบีซีจีและวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเข็มแรกเกิด ควรฉีดให้ก่อนกลับบ้าน

2.วัคซีนที่เลื่อนออกได้ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์

วัคซีนที่เลื่อนออกได้ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ คือ “วัคซีนชุดแรก (Primary series)” สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน เป็นวัคซีนที่ช่วยป้องกันโรคที่พบได้ในเด็กเล็ก และมักมีอาการรุนแรง การไม่ฉีดวัคซีนจะมีผลเสียมากกว่าผลดี 

วัคซีนชุดแรกมีดังนี้

 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 2 สำหรับทารกอายุ 1-2 เดือน และเข็มที่ 3 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ทั้งนี้เด็กทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี และแรกเกิดไม่ได้รับ HBIG ไม่ควรเลื่อนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตอนอายุ 1 เดือน
 • วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ฮิบ และไวรัสตับอักเสบบี (DTP-HBV-Hib) 3 เข็มแรก สําหรับเด็กอายุ 2, 4 และ 6 เดือน
 • วัคซีนโปลิโอ ทั้งชนิดหยอดและฉีด (OPV, IPV) สําหรับเด็กอายุ 2, 4, 6 เดือน
 • วัคซีนนิวโมค็อกคัส ชนิดคอนจูเกต (PCV) สําหรับเด็กอายุ 2, 4, 6 เดือน
 • วัคซีนโรต้า ชนิดหยอด สําหรับเด็กอายุ 2, 4, 6 (เฉพาะ RotaTeqTM) เดือน
 • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ (live) เข็ม 1 สําหรับเด็กอายุ 9-12 เดือน และเข็ม 2 สำหรับเด็กอายุ 2 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน
 • วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) เข็ม 1 สําหรับเด็กอายุ 9-12 เดือน และ เข็ม 2 สำหรับเด็กอายุ 2 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน ทั้งนี้เข็มแรกไม่ควรฉีดช้าเกินไป เพราะโรคหัดยังมีการระบาดในไทย และมีอัตราการเสียชีวิตในเด็กสูง
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในปีแรกให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

3.วัคซีนที่เลื่อนออกได้ 2-4 สัปดาห์

วัคซีนที่เลื่อนออกได้ 2-4 สัปดาห์ คือ “วัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose)” ไม่ใช้วัคซีนเข็มแรก ได้แก่

 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และโปลิโอ (DTP และ OPV) ครั้งที่ 4 และ 5 ตอนอายุ 1 ปี 6 เดือน และอายุ 4 ปี
 • วัคซีนนิวโมค็อกคัส ชนิดคอนจูเกต ครั้งที่ 3 หรือ 4 ที่เป็นเข็มกระตุ้น ตอนอายุ 12-15 เดือน
 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ สําหรับชนิดเชื้อตาย เข็มที่ 2 สามารถให้ ห่างจากเข็มแรก 6-12 เดือน ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อเป็น ฉีดเข็มเดียวได้ ตั้งแต่ อายุ 18 เดือนขึ้นไป
 • วัคซีนอีสุกอีใส เข็มแรก ให้ได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป โดยแนะนำให้ที่อายุ 12-18 เดือน เข็มที่ 2 ให้ตอนอายุ 2-4 ปี โดยห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน

4.วัคซีนที่เลื่อนออกไปได้ มากกว่า 1 เดือน หรือรอจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะสงบลง

ได้แก่ วัคซีนที่ฉีดให้ในเด็กโต หรือวัยรุ่น ดังนี้

 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เอชพีวี (HPV) เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9-26 ปี โดยฉีด 3 เข็ม มีระยะห่าง 0, 1-2 และ 6 เดือน
 • วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ชนิดไร้เซลล์​ (TdaP) ที่เป็นเข็มกระตุ้นสำหรับเด็กอายุ 11-12 ปี

เด็กฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่?

ในปัจจุบัน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) แนะนำให้เด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ยี่ห้อ Pfizer ได้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ในไทยยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป (ข้อมูล​ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564)

ทำอย่างไรเมื่อต้องให้วัคซีนเด็กในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การเข้ารับวัคซีนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั้น ควรเข้ารับบริการกับสถานพยาบาลที่แยกจุดให้วัคซีนกับจุดดูแลผู้ป่วยอย่างชัดเจน (หากทำได้) และนัดหมายล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ไม่ต้องนั่งรอ หรือใช้เวลาในสถานพยาบาลมากเกินไปนัก

สำหรับผู้ที่สนใจฉีดวัคซีนในเด็ก สามารถ เปรียบเทียบแพ็กเกจและราคาฉีดวัคซีนเด็ก ได้ที่นี่เลย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ @hdcoth มีน้องจิ๊บใจดีค่อยให้บริการข้อมูล ที่สำคัญยังสามารถทำการนัดหมายกับทางสถานพยาบาลล่วงหน้าได้ด้วย

น้องจิ๊บ และ HDmall.co.th เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลาเก้าโมงเช้าถึงตีหนึ่ง สนใจแพ็กเกจสุขภาพ ทันตกรรม และความงาม กดแอดไลน์ได้เลยไม่ต้องรอ! การันตีราคาสุดคุ้ม พร้อมโปรโมชันดีๆ มากมาย ที่สำคัญยังสามารถผ่อนฟรี 0% ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้ด้วยนะ!

ที่มาของข้อมูล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2 วัคซีนสำคัญที่ควรได้รับ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 (https://www.rama.mahidol.ac.th/th/COVID-19/regulation/27jul2021-1619), 5 สิงหาคม 2564.

ฐานเศรษฐกิจ, ฟังทางนี้ "หมอพร้อม" ไม่ได้เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน (https://www.thansettakij.com/general-news/490459), 5 สิงหาคม 2564.

นพ.ทรงภูมิ อธิภูกนก และ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, คําแนะนําการให้บริการวัคซีนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (https://www.pidst.or.th/A885.html), 5 สิงหาคม 2564.

CDC, COVID-19 Vaccines for Children and Teens (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/adolescents.html), 5 August 2021.

@‌hdcoth line chat