เปิดรายชื่อคุณหมอทำเลสิก ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก


คุณหมอทำเลสิก

เลสิก (LASIK) คือ การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์ เหมาะสำหรับผู้ไม่อยากใส่แว่นสายตา หรือคอนแทคเลนส์ ผู้ที่ชอบออกกำลังกาย และการทำงานในบางอาชีพ เช่น แอร์โฮสเตส

ปัจจุบันเทคนิคการทำเลสิกมีการพัฒนามากขึ้นตามลำดับ ช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษาได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น PRK, ReLEx Smile และ เลสิกไร้ใบมีด (FEMTO LASIK) ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อบ่งชี้และจุดเด่นแตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะสนใจเทคนิคการเลสิกแบบไหนเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ดีที่สุด คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจเทคนิคการทำเลสิกประเภทต่างๆ ก่อน รวมทั้งการมองหาคุณหมอทำเลสิกซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคนิคนั้นๆ 

ตลอดจนโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทันสมัยได้มาตรฐาน ทีมงานพร้อม เพราะทุกคนย่อมคาดหวังว่า จะทำเลสิกแค่ครั้งเดียวในชีวิต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง

HDmall.co.th จะพาไปรู้จักคุณหมอทำเลสิก ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก ว่า มีคุณหมอท่านใดบ้าง แต่ละท่านมีคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญอย่างไร รวมทั้งตารางออกตรวจ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

1.รศ.นพ.มานะพล เล็กสกุล

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx

หมอทำเลสิก-โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก-นายแพทย์มานะพล เล็กสกุล
 • ประวัติการศึกษา
  แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • การอบรมเฉพาะทาง
  Fellowship in Ophthalmology, SERI, Harvard Medical School, Boston, USA
  Fellowship in Cornea External Diseases and Refractive Surgery, Cornea Consultants, Boston, USA
  Fellowship in Cornea External Diseases and Refractive Surgery, Wills Eye Hospital, Philadelphia, USA
 • ตารางออกตรวจ
  วันจันทร์ เวลา 17.00-19.00 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น.

2.พญ.โศภิต ศมพันธุ์พงศ์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตาและการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx

หมอทำเลสิก-โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก-แพทย์หญิงโศภิต ศมพันธุ์พงศ์
 • ประวัติการศึกษา
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การอบรมเฉพาะทาง
  Fellowship in Cornea Research ,Washington University, St.Louis, Missouri, USA
  Cornea and Refractive surgery fellowship Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, Massachusetts, USA
  Post Fellowship training : ReLEx® SMILE using Zeiss VisuMax® Femtosecond Laser System
 • ตารางออกตรวจ
  วันจันทร์-อังคาร เวลา 08.30-16.00 น.
  วันพุธ เวลา 08.30-16.00 น.
  วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 น.
  วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 13.00-19.00 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 08.30-12.00 น.

3.ผศ.พญ.ฉันทกา สุปิยพันธุ์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx

หมอทำเลสิก-โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก-แพทย์หญิงฉันทกา สุปิยพันธุ์
 • ประวัติการศึกษา
  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
 • การอบรมเฉพาะทาง
  ด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  Cornea-External Ocular Disease & Refractive Surgery, Stein Eye Institute UCLA, LA, CA, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ตารางออกตรวจ
  วันจันทร์-อังคาร เวลา 17.00-19.00 น.
  วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-19.00 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 13.00-19.00 น.

4.นพ.มานะชัย นนท์ภาษโสภณ

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx

หมอทำเลสิก-โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก-นายแพทย์มานะชัย นนท์ภาษโสภณ
 • ประวัติการศึกษา
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
  วุฒิบัตรสาขาวิชาจักษุ ภาควิชาจักษุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การอบรมเฉพาะทาง
  International fellowship in Cornea and Refractive surgery, Illinois Eye & Ear Infirmary, University Illinois at Chicago, Chicago, Illinois, USA
  ReLEx SMILE using Zeiss Visumax Femtosecond Laser System training
 • ตารางออกตรวจ
  วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-19.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 08.00-18.00 น.

5.นพ.อนุวัตร จิตต์จรัส

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx

หมอทำเลสิก-โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก-นายแพทย์อนุวัตร จิตต์จรัส
 • ประวัติการศึกษา
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • การอบรมเฉพาะทาง
  อบรมด้านกระจกตาและรักษาสายตาด้วยเลเซอร์ (เลสิค) จากสหรัฐอเมริกาและสวิสเซอร์แลนด์
  อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว
  Clinical fellowship of Cornea and Glaucoma and Refractive Surgery,Philips Eye Hospital, - Minnesota University, Mineapolis, Minnesota
 • ตารางออกตรวจ
  วันจันทร์ เวลา 08.30-12.00 น.
  วันพุธ เวลา 08.30-12.00 น.
  วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น.

6.นพ.เอกอนันต์ อุตรชาติ

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx

หมอทำเลสิก-โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก-นายแพทย์เอกอนันต์ อุตรชาติ
 • ประวัติการศึกษา
  แพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ 2522
  วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี พ.ศ. 2528
  ประกาศนียบัตร สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา รพ.รามาธิบดี
 • ตารางออกตรวจ
  วันจันทร์-อังคาร เวลา 08.30-12.00 น.

7.พญ.เกศรา โกสัลล์ประไพ

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx

หมอทำเลสิก-โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก-แพทย์หญิงเกศรา โกสัลล์ประไพ
 • ประวัติการศึกษา
  แพทยศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การอบรมเฉพาะทาง
  ด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  Post Fellowship training : ReLEx® SMILE using Zeiss VisuMax® Femtosecond Laser System, Fatima University Medical Center, Valenzuela, Philippines (February 2018)
 • ตารางออกตรวจ
  วันจันทร์ เวลา 17.00-19.00 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น.

8.นพ.วิวัฒน์ โกมลสุรเดช

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx

 • ประวัติการศึกษา
  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การอบรมเฉพาะทาง
  สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
 • ตารางออกตรวจ
  วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น.

9.พญ.จุไรรัตน์ วัจนะมงคล

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx

หมอทำเลสิก-โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก-แพทย์หญิงจุไรรัตน์ วัจนะมงคล
 • ประวัติการศึกษา
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • การอบรมเฉพาะทาง
  Fellowship in Corneal and Refractive Surgery,The Royal Victorian Eye and Ear Hospital, Melbourne, Australia
  Visiting fellow in Corneal and Refractive Surgery, University of San Francisco
 • ตารางออกตรวจ
  วันอังคาร เวลา 17.00-19.00 น.
  วันพฤหัสบดี เวลา 17.00-19.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น.

10.พญ.อภิรดี ปรีชานนท์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก และ ReLEx

หมอทำเลสิก-โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก-แพทย์หญิงอภิรดี ปรีชานนท์
 • ประวัติการศึกษา
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การอบรมเฉพาะทาง
  ด้านกระจกตาและการรักษาสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  International fellow in Cornea, External disease and Refractive surgery, Department of Ophthalmology, Jules Stein Eye Institute, David Geffen School of Medicine at UCLA, USA (July 2004-June 2005)
  Visiting International fellow in Refractive Surgery, Maloney Vision Institute, Los Angeles, California, USA (July 2004-June 2005)
  Post Fellowship training : ReLEx® SMILE using Zeiss VisuMax® Femtosecond Laser System, Fatima University Medical Center, Valenzuela, Philippines (February 2018)
 • ตารางออกตรวจ
  วันอังคาร เวลา 08.30-16.00 น.
  วันพุธ เวลา 08.30-16.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 08.30-16.00 น.

หากสนใจทำเลสิกที่ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก แนะนำให้ลองติดต่อขอข้อมูล รายละเอียดต่างๆ รวมถึงการมาพบแพทย์เพื่อตรวจวัดค่าสายตา ตรวจดวงตาอย่างละเอียดก่อน เพื่อที่แพทย์จะได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการทำเลสิก และเทคนิคเลสิกที่เหมาะสมเป็นรายๆ ไป

ทางเลือกของคนไม่อยากใส่แว่นสายตาและคอนแทคเลนส์อีกต่อไป ด้วยการ เปรียบเทียบราคาล่าสุดและแพ็กเกจทำเลสิกได้ที่นี่เลย หรือแอดไปที่ไลน์ @hdcoth กันเลย มีแอดมินใจดีคอยให้บริการข้อมูลแบบรู้ไปหมด ถามได้-ตอบได้ รวมทั้งสั่งซื้อแพ็กเกจและจองคิวนัดหมายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึงตีหนึ่ง!

@‌hdcoth line chat