ทำ HIFU บริเวณใบหน้าเริ่มต้นที่ 1,977 บาท

ทรีตเมนต์หน้าเริ่มต้นที่ 287 บาท

เลเซอร์หน้าแก้ปัญหาผิวเริ่มต้นที่ 577 บาท

รีเทนเนอร์แบบลวดเริ่มต้นที่ 947 บาท

ลด 31%

วัคซีนไข้หวัดใหญ่เริ่มต้นที่ 367 บาท