สารฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว คืออะไร?


ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว

สารฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว คืออะไร?

การ ฟอกฟันขาว หมายถึงวิธีการใดๆ ก็ตามที่ช่วยให้ฟันขาวขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่

  1. การใช้ผลิตภัณฑ์แบบฟอกสี (bleaching)
  2. การใช้ผลิตภัณฑ์แบบไม่ฟอกสี (non-bleaching)

ตามปกติ คำว่า “ฟอกสีฟัน” กับ “ทำให้ฟันขาว” มักใช้ทดแทนกันได้ แต่องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ให้นิยามคำว่า “ฟอกสี (bleaching)” ว่าสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเป็นน้ำยาฟอกขาวเท่านั้น ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ “ทำให้ฟันขาว (whitening)” จะหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกำจัดเศษอาหารหรือคราบต่างๆ ออกจากฟันโดยปราศจากสารฟอกขาว

ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันประกอบไปด้วย เปอร์ออกไซด์ (Peroxide) ในรูปไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) หรือคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ (Carbamide peroxide) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยกำจัดทั้งคราบที่อยู่บนผิวฟันและที่ฝังอยู่ในเนื้อฟัน ทำให้สีฟันดูสว่างขึ้นกว่าเฉดสีตามธรรมชาติ

ที่มาของข้อมูล

Perfect Teeth, What You Should Know About The Different Types of Teeth Whitening (https://www.perfectteeth.com/blog/types-of-teeth-whitening), 12 April 2018.

Your Smile Become You, Teeth Whitening FAQ (https://yoursmilebecomesyou.com/teeth-whitening-faq).

Web MD, Frequently Asked Questions About Teeth Whitening (https://www.webmd.com/oral-health/teeth-whitening-faq), 10 October 2019.

healthline, Teeth Whitening Options and Safety (https://www.healthline.com/health/is-teeth-whitening-safe), 5 June 2018.

@‌hdcoth line chat