ตรวจร่างกายก่อนลดน้ำหนัก เพื่อลดความอ้วนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล


ลดความอ้วนจากคำแนะนำของแพทย์ ปรึกษาแพทย์เรื่องการลดความอ้วนให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของแต่ละคน

HDmall สรุปให้!

ขยาย

ปิด

 • การปรึกษาแพทย์เพื่อการลดน้ำหนัก ช่วยให้แพทย์หาสาเหตุของภาวะน้ำหนักเกินของเรา และแนะนำให้แก้ไขได้อย่างตรงจุด
 • DNA ที่แตกต่างกัน ทำให้แต่ละคนมีความไวต่ออาหารและระดับการเผาผลาญแตกต่างกัน
 • การตรวจองค์ประกอบร่างกาย ช่วยให้ทราบว่าในร่างกายมีสัดส่วนมวลไขมันกับมวลที่ไม่ใช่ไขมันเท่าไหร่
 • โปรแกรมลดน้ำหนักโดยแพทย์หรือนักโภชนาการ จะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดน้ำหนักได้
 • ดูแพ็กเกจลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย โดยแพทย์หรือผู้ชำนาญการ ทาง HDmall.co.th

การลดน้ำหนักเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายคนทำไม่สำเร็จ เนื่องจากขาดความสม่ำเสมอ กำลังใจ หรือเหตุผลอื่นๆ เมื่อลดน้ำหนักถึงจุดหนึ่งที่ทนไม่ไหวแล้ว จึงล้มเลิกความตั้งใจไป

การปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อจัดโปรแกรมลดน้ำหนักจึงมีความสำคัญ เพราะผู้ชำนาญการจะคอยให้เทคนิคต่างๆ เช่น ของว่างที่กินแก้ขัด วิธีกินอาหารเพื่อสุขภาพให้อร่อยขึ้น เป็นต้น

เมื่อมีผู้ชำนาญการคอยกำกับดูแลให้คำแนะนำที่เหมาะสม ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมายที่วางไว้สำเร็จ

ปรึกษาแพทย์เพื่อลดน้ำหนักคืออะไร?

การปรึกษาแพทย์เพื่อการลดน้ำหนักคือการให้แพทย์ซักประวัติเพื่อเก็บข้อมูล และนำไปประเมินเป็นแผนการลดน้ำหนักที่เหมาะสมกับแต่ละคน

บางโปรแกรมการปรึกษาแพทย์ อาจมีการตรวจสุขภาพบางรายการประกอบด้วย เช่น

 • ตรวจน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจคอเลสเตอรอล
 • ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์
 • ตรวจโกรทฮอร์โมน
 • ตรวจฮอร์โมนความเครียด
 • ตรวจองค์ประกอบร่างกาย
 • ตรวจ DNA เพื่อการลดความอ้วน

รายการตรวจอาจมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ให้บริการ ทั้งนี้ก็เพื่อให้แพทย์แนะนำแนวทางการลดน้ำหนักโดยยึดตามความเหมาะสมของสภาพร่างกาย โรคประจำตัว และอายุของแต่ละบุคคล

แพทย์หรือนักโภชนาการจะช่วยประเมินวิธีการลดน้ำหนักเบื้องต้นให้ได้ ว่าผู้รับบริการควรปรับเปลี่ยนสิ่งใด อาจเป็นพฤติกรรม หรือผ่าตัดขนาดกระเพาะ

ตรวจ DNA เพื่อการลดความอ้วนคืออะไร?

การตรวจ DNA เพื่อการลดความอ้วน คือการเก็บตัวอย่างจากบริเวณกระพุ้งแก้มไปตรวจในห้องปฎิบัติการ เพื่อหาลักษณะเฉพาะของแต่ละคนที่อาจเป็นประโยชน์กับโปรแกรมลดน้ำหนัก

เพราะ DNA ของทุกคนมีความแตกต่างกัน ทำให้ร่างกายแต่ละคนไวต่อสารอาหาร การเผาผลาญ และอื่นๆ ต่างกันออกไปด้วย

การตรวจ DNA จะช่วยให้ทราบข้อมูลดังกล่าว และอาจช่วยให้สามารถวางแผนโปรแกรมลดความอ้วนได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ มีการศึกษาจากประเทศอังกฤษเปรียบเทียบ DNA ของผู้เข้าร่วมที่มีรูปร่างอ้วนและผอม รวมกว่า 3,607 คน พบว่าคนอ้วนและคนผอมอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม

จึงเป็นสาเหตุที่ร่างกายของแต่ละคนมีการตอบสนองต่ออาหารและเครื่องดื่มแตกต่างกัน แม้จะเป็นอาหารชนิดเดียวกันก็ตาม

อย่างไรก็ตาม แม้พันธุกรรมจะมีความเกี่ยวข้องกับน้ำหนักตัวของแต่ละคน แต่ไม่ใช่ว่าผู้ที่มีพันธุกรรมเหมือนคนอ้วนจะไม่สามารถลดน้ำหนักได้เลย

วิธีการที่ดีที่สุดในการลดน้ำหนักก็ยังคงเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการควบคุมอาหารให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิต

ตรวจองค์ประกอบร่างกายคืออะไร?

การตรวจองค์ประกอบของร่างกาย (Body Composition) คือการตรวจเช็กสัดส่วนไขมันกับมวลต่างๆ ในร่างกายที่ไม่ใช่ไขมัน เช่น กล้ามเนื้อ กระดูก เพื่อดูว่าสมส่วนกับไขมันที่มีหรือไม่

องค์ประกอบของร่างกายอาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

 • ไขมัน (Body fat) มักจะแทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใต้ผิวหนัง และรอบๆ อวัยวะต่างๆ แบ่งออกเป็นไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย และไขมันที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย
 • มวลที่ไม่ใช่ไขมัน (Non-fat mass) ส่วนนี้จะประกอบไปด้วย กระดูก น้ำ กล้ามเนื้อ อวัยวะ และเนื้อเยื่อต่างๆ มวลที่ไม่ใช่ไขมันจะใช้การเผาผลาญไขมันเพื่อให้ได้พลังงาน

ปริมาณไขมันกับมวลที่ไม่ใช่ไขมันจะถูกคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ช่วยบอกได้ว่าองค์ประกอบของร่างกายคุณมีไขมันเกินมาประมาณเท่าไร ทำให้สามารถวางแผนลดน้ำหนักได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การตรวจวัดองค์ประกอบร่างกายจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Bioelectrical Impedance Analysis: BIA ลักษณะคล้ายเครื่องชั่งน้ำหนัก

เครื่อง BIA จะปล่อยกระแสไฟฟ้าต่ำๆ ไหลผ่านร่างกายเพื่อตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย เนื่องจากไขมันจะนำไฟฟ้าได้ไม่ค่อยดีนัก ทำให้เครื่องสามารถวัดมวลได้ว่ามีไขมันและมวลที่ไม่ใช่ไขมันมากเท่าไร

แม้กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยผ่านร่างกายจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่ผู้ที่ใช้อวัยวะเทียม ผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจ และผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ควรแจ้งกับแพทย์ก่อน เพราะอาจเกิดผลกระทบ

โปรแกรมลดน้ำหนักประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

อย่างที่หลายคนทราบว่าการลดน้ำหนักควรใช้หลายๆ วิธีร่วมกัน จึงจะสามารถลดน้ำหนักโดยไม่กระทบสุขภาพ

หลังจากปรึกษาแพทย์หรือผู้ชำนาญการแล้ว อาจได้รับคำแนะนำแผนการลดน้ำหนักซึ่งมีแนวทางปฎิบัติตนหลายอย่าง ตัวอย่างที่อาจพบอาจมีดังนี้

 • แนวทางปรับเปลี่ยนการกินและออกกำลังกาย ผู้ชำนาญการอาจให้คำแนะนำด้านการกินและการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละคน รวมถึงวิธีการจดบันทึกรายละเอียดในแต่ละวัน ซึ่งทำให้เห็นภาพรวมการปฎิบัติตัวมากขึ้น
 • แนวทางการปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวัน ชีวิตประจำวันมีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ำหนักด้วย เช่น เวลาเข้านอนที่เหมาะสม การจัดการกับความเครียด การเก็บอาหารฟาสฟู้ดส์ไว้ในบ้าน และอาจรวมถึงข้อดีข้อเสียของการใช้ยาลดความอ้วน
 • แนวทางการตั้งเป้าหมายลดน้ำหนัก หลายคนตั้งเป้าหมายว่าจะลดน้ำหนักปริมาณมากๆ ในเวลาอันสั้น เมื่อทำไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้จึงเกิดความท้อแท้และเลิกไป ดังนั้นผู้ชำนาญการจะให้คำแนะนำในการกำหนดเป้าหมายเป็นรายสัปดาห์ อาจลดประมาณ 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์แต่เน้นความสม่ำเสมอแทน
 • การประเมินจากนักโภชนาการ เมื่อทำการจดบันทึกชีวิตประจำวันและอาหารการกินอย่างต่อเนื่อง จะค่อยๆ เห็นความเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักทีละน้อย นักโภชนาการอาจปรับเปลี่ยนคำแนะนำและแนวทางการปฎิบัติให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเป็นระยะ

โดยสรุปแล้ว การปรึกษาแพทย์หรือผู้ชำนาญการเพื่อการลดน้ำหนัก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ไม่เสียสุขภาพ และไม่หนักหนาจนเกินไป

ดูแพ็กเกจ เปรียบเทียบราคาโปรแกรมปรึกษาแพทย์เรื่องการลดน้ำหนักที่ HDmall.co.th หรือสอบถามแอดมินที่ @hdcoth

เรามีทีมแอดมินคอยให้คำแนะนำและให้บริการตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึงตี 1 ทุกวัน!

ที่มาของข้อมูล

Saurabh Sethi, M.D., MPH, Ask the Expert: 9 Things to Consider in a Weight Management Program for Obesity, (https://www.healthline.com/health/obesity/ask-the-expert-obesity), 28 June 2019.

Jessica Peralta, Here’s How Your Genes Impact Your Ability to Lose Weight, (https://www.healthline.com/health-news/heres-how-much-your-genes-impact-your-ability-to-lose-weight), 31 January 2019.

Richard Fogoros, MD, Bioelectrical Impedance Analysis (BIA), (https://www.verywellfit.com/bioelectrical-impedance-analysis-bia-3495551), 11 September 2019.

Richard Fogoros, MD, Body Composition and Body Fat Percentage, (https://www.verywellfit.com/what-is-body-composition-3495614), 6 January 2020.

@‌hdcoth line chat