รวมข้อมูลวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ 4 สายพันธุ์ ปี 2021 (2564)


รวมข้อมูลวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ 4 สายพันธุ์ ปี 2021 (2564)

เรื่องควรรู้

ขยาย

ปิด

 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ มี 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธ์ุ
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประกอบไปด้วยวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ รวมกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่อีก 1 สายพันธุ์ที่คาดว่าจะระบาดน้อยกว่า
 • ข้อดีของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ คือ สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ครอบคลุมกว่า
 • ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) หรือก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
 • เปรียบเทียบราคาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2021 หรือแอดไลน์ @hdcoth

ใครหลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมถึงควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี

นั่นก็เพราะว่า ในทุกๆ ปี สายพันธุ์ย่อยของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่เสมอ แพทย์จึงแนะนำให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค

สำหรับใครที่สนใจฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แต่ยังไม่รู้ว่าควรฉีดแบบไหนดี HDmall.co.th มีข้อมูลอัปเดตของสายพันธ์ุวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2021 ทั้งแบบ 3 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์ มาฝากกัน อ่านได้ที่บทความนี้เลย!

ชนิดของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล มี 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) จะเป็นผู้กำหนดสายพันธุ์ย่อยของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปีเอง

นอกจากนี้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ยังแบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ที่มีรูปแบบการให้แตกต่างกัน ดังนี้

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย (Trivalent inactivated influenza vaccine: TIV) เป็นวัคซีนในรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่ใช้กันอยู่ทั่วไป สำหรับผู้ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป โดยมีระยะเวลาในการป้องกันโรค 4-6 เดือน
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อเป็น (Live attenuated influenza vaccine: LAIV) เป็นวัคซีนในรูปแบบพ่นทางจมูก สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปถึงผู้ใหญ่อายุ 49 ปี โดยมีระยะเวลาในการป้องกันโรค 12-24 เดือน แต่ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ 4 สายพันธุ์ คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร?

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 3 สายพันธุ์ จะประกอบด้วยสายพันธ์ุย่อยของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ดังนี้

 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H3N2
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B Victoria หรือ B Yamagata โดยผู้เชี่ยวชาญจะเลือกสายพันธุ์ที่คาดว่าจะมีการระบาดมากกว่าในฤดูกาลนั้นๆ

ในขณะที่วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์จะประกอบด้วยสายพันธ์ุทั้งหมด

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์จึงสามารถป้องกันโรคได้ครอบคลุมกว่า เพราะแม้ว่า ผู้เชี่ยวชาญจะเลือกไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ที่คาดว่าจะมีการระบาดมากกว่ามาใช้เป็นส่วนประกอบ แต่ก็มักตรวจพบการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ B ทั้ง 2 สายพันธุ์อยู่ดี

อัปเดตข้อมูลวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปี 2021 (2564)

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในแต่ละสายพันธุ์จะประกอบไปด้วยสายพันธุ์ย่อยมากมาย ในปี 2021 นี้ WHO ได้กำหนดสายพันธุ์ย่อยของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ทั้งแบบ 3 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์ สำหรับประเทศในซีกโลกใต้ (รวมประเทศไทย)

โดยแบ่งเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ผลิตจากเทคโนโลยีไข่ไก่ฟัก (Egg-based Vaccines) ซึ่งเป็นวัคซีนที่ไม่สามารถใช้ในคนแพ้ไข่ได้ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ผลิตจากเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง (Cell-based Vaccines) มีรายละเอียดดังนี้

อัปเดตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2021

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ผลิตจากเทคโนโลยีไข่ไก่ฟัก 4 สายพันธุ์ ปี 2021

 • an A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus
 • an A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus
 • a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus
 • a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ผลิตจากเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง 4 สายพันธุ์ ปี 2021

 • an A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-like virus
 • an A/Hong Kong/45/2019 (H3N2)-like virus
 • a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus
 • a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus

อัปเดตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ปี 2021

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ผลิตจากเทคโนโลยีไข่ไก่ฟัก 3 สายพันธุ์ ปี 2021

 • an A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus
 • an A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus
 • a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ผลิตจากเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยง 3 สายพันธุ์ ปี 2021

 • an A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-like virus
 • an A/Hong Kong/45/2019 (H3N2)-like virus
 • a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

เป็นหวัดอยู่ ฉีดวัคซีนได้ไหม?

โดยทั่วไปผู้ที่เป็นไข้หวัดแต่ไม่มีไข้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ แต่หากมีไข้สูง ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนถ้าไม่มีความจำเป็นรีบด่วน ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว มีไข้ โดยมีระดับความรุนแรงต่างกันในแต่ละคน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดและปรึกษาแพทย์ผู้ฉีดวัคซีนก่อนฉีดได้

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนชนิดอื่นได้หรือไม่?

ข้อมูลจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 ระบุว่า วัคซีนหลายชนิดสามารถให้พร้อมกันได้ในวันเดียว แต่ต้องฉีดต่างตำแหน่งกัน และไม่นำวัคซีนมาผสมกัน

ตัวอย่างเช่น ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ต้นแขนข้างซ้าย และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal vaccine) ต้นแขนข้างขวา เป็นต้น

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2021 ช่วงไหนดี?

แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) หรือก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้น จะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ทั้งหมด แต่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ได้มาก

สนใจฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สามารถเปรียบเทียบราคาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 จาก HDmall.co.th ได้เลย หรือแอดไลน์ @hdcoth มีแอดมินใจดีคอยให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึงตีหนึ่ง!


ที่มาของข้อมูล

ขยาย

ปิด

 • World Health Organization (WHO), Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2021 southern hemisphere influenza season (https://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2021_south/en/), 16 February 2021.
 • ภกญ.จันทนา ห่วงสายทอง, วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/259/วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่นี่มีคำตอบ/), 16 กุมภาพันธ์ 2021.
 • อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ และทวี โชติพิทยสุนนท์, วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (https://pidst.or.th/userfiles/13_วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่.pdf), 16 กุมภาพันธ์ 2021.
@‌hdcoth line chat