ตารางปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหาร

คอเรสเตอรอล (Cholesterol) เป็นไขมันกลุ่มหนึ่ง ที่จำเป็นต่อมนุษย์ ซึ่งจะใช้ช่วยให้ร่างกายของคนเราสร้างฮอร์โมน วิตามินดี และสร้างน้ำดีเพื่อย่อยสลายไขมันที่เราทานเข้าไป คนเราสามารถรับคอเรสเตอรอลได้ 2 ทาง คือ ร่างกายสร้างเองจากตับ และรับเข้ามาจากการรับประทาน ถึงการทานอาหารจะมีผลน้อยกว่าที่ร่างกายสร้างเอง แต่การรับปริมาณคอเรสเตอรอลมากเกินไปต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

Generated by wpDataTables

หมายเหตุ: ตารางเทียบปริมาณอาหาร 100 กรัม, อาหารบางอย่างบริโภคในสัดส่วนที่น้อยกว่า เช่น ไข่ 1 ฟองมีขนาด 40-70 กรัม

ปริมาณคอเลสเตอรอลที่เหมาะสม

โดยปกติเราไม่ควรรับประทานอาหาร ที่มีคอเลสเตอรอลมากกว่า 300 มก./วัน เราควรทานอาหารที่มีโปรตีน ถั่ว พืช ให้มากๆ ลดอาหารประเภทที่มีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ลดการกินไขมันทั้งจากพืชและจากสัตว์ เพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับคอเรสเตอรอลมากเกินไป


ตารางข้อมูล

Scroll to Top