รีวิว ตรวจประเมินแช่แข็งไข่และทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยชุดตรวจฮอร์โมน Yesmom (Leevawell)


รีวิวผลตรวจจาก Yesmom ประเมินการแช่แข็งไข่และการทำเด็กหลอดแก้ว

สรุปการรีวิว

ขยาย

ปิด

  • การแช่แข็งไข่คือการเก็บไข่ที่สมบูรณ์จากผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ จากนั้นนำไข่ไปผสมกับอสุจิในห้องปฏิบัติการ เรียกว่าการทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อแก้ปัญหาที่ไม่สามารถปฏิสนธิได้ตามธรรมชาติ
  • การตรวจประเมินการแช่แข็งไข่และการทำเด็กหลอดแก้วโดย Yesmom (Leevawell) จะดูจากฮอร์โมน AMH และ FSH และประเมินโอกาสสำเร็จในการแช่แข็งไข่ หรือการทำเด็กหลอดแก้วค่ะ
  • ฮอร์โมน AMH จะช่วยให้เรารู้ว่าระบบสืบพันธุ์ของเรามีความผิดปกติหรือไม่ ส่วน FSH เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของไข่ค่ะ
  • ผลตรวจของเรา ฮอร์โมน AMH และ FSH อยู่ในเกณฑ์ปกติ ก็หมายความว่า ถ้าหากเราจะเก็บไช่เพื่อแช่แข็งไข่ ก็น่าจะเก็บไข่ได้ในจำนวนที่ปกติสำหรับผู้หญิงที่อายุเท่ากัน ซึ่งปริมาณไข่ที่ปกติในผู้หญิงอายุ 35-39 ปี อาจจะเก็บได้ประมาณ 9-15 ฟอง และจะลดลงจนเหลือน้อยกว่าประมาณ 9 ฟอง เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไปค่ะ
  • รีวิวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ #HDreview ได้รับการสปอนเซอร์จากทาง HDmall.co.th และ YesMom (Leevawell)

เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อนที่ทำงานได้ไปฝากไข่มา เราก็เลยเริ่มมาคิดแล้วว่า ในวัย 34 แบบเราคุณภาพของไข่ก็เริ่มจะถดถอย หรือว่าเราควรจะคิดที่จะเก็บไข่แช่แข็งไข่ดีมั้ยนะ แล้วเราก็มาเจอกับชุดตรวจฮอร์โมนภาวะเจริญพันธุ์ Yesmom (Leevawell) ซึ่งตรวจได้ด้วยตัวเองที่บ้าน ก็เลยสนใจมากๆ 

ใครอยากอ่านรีวิวฝากไข่ คลิกไปอ่านได้เลย ที่ รีวิวฝากไข่ ละเอียดทุกขั้นตอน ที่ โรงพยาบาลพญาไท 2

หลังจากได้ชุดตรวจและทำการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว Yesmom (Leevawell) ก็ส่งอีเมลมาแจ้งว่าให้เข้ามาดูผลตรวจได้ที่อีเมลหรือแอปพลิเคชั่น ซึ่งผลตรวจก็แบ่งแยกออกเป็นหลายรายการมากๆ แต่ในรีวิวนี้ เราจะมาเล่าในผลตรวจการประเมินแช่แข็งไข่และการทำเด็กหลอดแก้ว

ถ้าใครที่อยากอ่านรีวิวแบบเต็มๆ ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างส่งตรวจกับ Yesmom (Leevawell) วิธีการสั่งซื้อชุดตรวจ รวมถึงผลตรวจรายการอื่นๆ จาก Yesmom (Leevawell) ก็คลิกดูด้านล่างนี้เลย

การแช่แข็งไข่และการทำเด็กหลอดแก้ว

การแช่แข็งไข่คือการเก็บไข่ที่สมบูรณ์จากผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ เพื่อใช้ในการทำเด็กหลอดแก้วในอนาคต ส่วนการทำเด็กหลอดแก้ว เป็นการผสมไข่กับอสุจิในห้องปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาความบกพร่องต่างๆ ภายในที่ไม่สามารถทำให้สามารถปฏิสนธิได้ตามธรรมชาติ

3 ขั้นตอนหลักแช่แข็งไข่ โดย Yesmom

การตรวจประเมินการแช่แข็งไข่และการทำเด็กหลอดแก้วโดย Yesmom (Leevawell) จะดูจากฮอร์โมน AMH และ FSH และประเมินโอกาสสำเร็จในการแช่แข็งไข่ หรือการทำเด็กหลอดแก้วค่ะ

ซึ่งฮอร์โมน AMH (Anti-Mullerian Hormone) จะช่วยให้เรารู้ว่าระบบสืบพันธุ์ของเรามีความผิดปกติหรือไม่ ตรวจดูว่าเรามีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) หรือภาวะรังไข่ไม่เพียงพอ POI (Premature Ovarian Insufficiency) รึเปล่า

ส่วน FSH เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของไข่ ถ้าหาก FSH ต่ำหรือสูงเกินไป ก็อาจมีปัญหาและอาจเป็นผู้มีบุตรยากได้ค่ะ

ขั้นตอนทำเด็กหลอดแก้ว โดย Yesmom

Yesmom จะอ้างอิงงานวิจัยที่ระบุว่า ระดับ AMH ที่ปกติในผู้หญิงอายุ 35-39 ปี อาจหมายถึงการเก็บไข่ได้ประมาณ 9-15 ฟองต่อ 1 รอบค่ะ แต่โดยส่วนใหญ่หลังจากอายุประมาณ 35 ปี จำนวนไข่และคุณภาพของไข่จะลดลง ดังนั้นถ้าหากว่าเราอายุ 35 ปีขึ้นไป ก็อาจจะต้องเก็บไข่มากกว่า 1 รอบ เพื่อให้ได้จำนวนที่จะเพิ่มโอกาสสำเร็จในการตั้งครรภ์ค่ะ

นอกจากข้อมูลนี้ ในรายงานผลตรวจของ Yesmom (Leevawell) ยังบอกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิงอีกหลายเรื่องเลย ไม่ว่าจะเป็น การแช่แข็งไข่และการทำเด็กหลอดแก้วคืออะไร ความแตกต่างระหว่างการแช่แข็งไข่และการทำเด็กหลอดแก้ว บทบาทของฮอร์โมนในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ การรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีความเสี่ยงหรือไม่ และถ้าสนใจรักษาด้วยวิธีนี้ ควรต้องรู้อะไรบ้าง

ซึ่งถ้าใครสนใจสั่งชุดตรวจ Yesmom (Leevawell) ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ HDmall.co.th ทักหาแอดมินที่ไลน์ @HDcoth ส่งข้อมูลรายละเอียด ชำระเงิน แล้วรอชุดตรวจ Yesmom (Leevawell) ส่งมาถึงที่บ้านได้เลย 

รีวิวผลตรวจจาก Yesmom ประเมิน การแช่แข็งไข่และการทำเด็กหลอดแก้ว


ผลตรวจประเมินการแช่แข็งไข่และการทำเด็กหลอดแก้ว โดย Yesmom (Leevawell)

ตอนดูรายงานผลรวจแบบคร่าวๆ ของเรา ฮอร์โมน AMH และ FSH อยู่ในเกณฑ์ปกติ น่าจะหมายความว่า ถ้าหากเราจะเก็บไช่เพื่อแช่แข็งไข่ ก็น่าจะเก็บไข่ได้ในจำนวนที่ปกติสำหรับผู้หญิงที่อายุเท่ากันค่ะ

ซึ่งปริมาณไข่ที่ปกติในผู้หญิงอายุ 35-39 ปี อาจจะเก็บได้ประมาณ 9-15 ฟอง และจะลดลงจนเหลือน้อยกว่าประมาณ 9 ฟอง เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป

ผลตรวจจากห้องแล็บ โดย Yesmom

แต่พอดูละเอียดที่ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ ก็เลยเห็นว่าฮอร์โมน AMH ของเราปกติแบบค่อนข้างไปทางน้อย ซึ่ง AMH เนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งชี้จำนวนไข่ จากเดิมที่ไม่เคยนึกถึงความสำคัญของการฝากไข่เลย ก็เริ่มคิดนิดๆ แล้วว่าถ้าต่อไปจะมีลูก ก็อาจต้องคิดเรื่องฝากไข่จริงจังตั้งแต่ปีนี้แล้ว

ดังนั้นถ้าใครกำลังอยากจะฝากไข่ แช่แข็งไข่ เพื่อทำเด็กหลอดแก้วในอนาคต แนะนำเลยค่ะว่าควรตรวจประเมินเบื้องต้นก่อน เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น หรืออยากจะนำผลตรวจเพื่อไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนก็ได้นะคะ

ที่ HDmall.co.th มีบริการ IVF, IUI, ICSI, IMSI ฝากไข่ แช่แข็งไข่ด้วยนะคะ ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดู หรือจะทักไปปรึกษากับแอดมินที่ไลน์ @HDcoth ก่อนก็ได้ค่ะ


บทความที่ HDmall.co.th แนะนำ

@‌hdcoth line chat