อัตราการเต้นของหัวใจปกติในเด็ก


อัตราการเต้นของหัวใจปกติในเด็ก

ปกติแล้วอัตราการเต้นของหัวใจในเด็กจะสูงกว่าอัตราการเต้นการเต้นของหัวใจในผู้ใหญ่ มาเรียนรู้ระดับอัตราการเต้นของหัวใจในเด็ก เพื่อที่จะสามารถประเมินได้ว่า "หัวใจของเด็กเต้นเร็ว หรือช้า ผิดปกติหรือไม่"

ข้อควรรู้เกี่ยวกับอัตราการเต้นของหัวใจ

ในทางการแพทย์แบ่งอัตราการเต้นของหัวใจออกเป็นหลายค่าที่พบบ่อย เช่น 

 • อัตราการเต้นของหัวใจในขณะพัก 
 • อัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกาย 
 • ค่าชีพจรเป้าหมายขณะออกกำลังกายด้วย

ทั้งนี้หากรู้ว่า ได้รับการตรวจวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจในรูปแบบไหนนั้นจะช่วยให้เราสามารถวัดค่าได้ตรงตามความต้องการ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

ระดับอัตราการเต้นของหัวใจในเด็กโดยเฉลี่ย

การแบ่งระดับอัตราการเต้นของหัวใจในเด็กสามารถแบ่งได้หลายแบบ แต่วิธีง่ายๆ ที่คุณพ่อคุณแม่จะสะดวกในการดูว่า "ลูกของท่าน กำลังประสบปัญหาเรื่องหัวใจเต้นเร็ว หรือช้ากว่าปกติ หรือไม่นั้น" มีวิธีง่ายๆ ดังนี้

เริ่มด้วยการเอาหูแนบอก หรือใช้หูฟังวางลงบนหน้าอก ค่อนไปทางซ้าย และนับให้ครบ 1 นาที จะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจในขณะนั้น

นอกจากนี้เรายังสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ในทั้งขณะหลับและขณะตื่น โดยแต่ละช่วงอายุค่าทั้งสองนี้จะไม่เท่ากัน ดังนี้

อัตราการเต้นของหัวใจขณะตื่น

 • อายุ 0 เดือน – 1 เดือน จำนวน 101-165 ครั้ง/นาที
 • อายุ 1 เดือน – 1 ปี        จำนวน 100-150 ครั้ง/นาที
 • อายุ 1 ปี – 2 ปี             จำนวน 70-110 ครั้ง/นาที
 • อายุ 3 ปี – 5 ปี            จำนวน 65-110 ครั้ง/นาที
 • อายุ 6 ปี – 11 ปี            จำนวน 60-95 ครั้ง/นาทื
 • อายุ 12 ปี – 15 ปี          จำนวน 55-85 ครั้ง/นาที

อัตราการเต้นของหัวใจขณะหลับ

 • อายุ 0 เดือน – 1 เดือน จำนวน 90-160 ครั้ง/นาที
 • อายุ 1 เดือน – 1 ปี         จำนวน 90-160 ครั้ง/นาที
 • อายุ 1 ปี – 2 ปี              จำนวน 80-120 ครั้ง/นาที
 • อายุ 3 ปี – 5 ปี             จำนวน 65-100 ครั้ง/นาที
 • อายุ 6 ปี – 11 ปี             จำนวน 58-90 ครั้ง/นาทื
 • อายุ 12 ปี – 15 ปี           จำนวน 50-90 ครั้ง/นาที

ทั้งนี้หากพบว่า จังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอ หรือได้ยินเสียงแปลกๆ หรือพบว่า จังหวะการเต้นช้า หรือเร็วกว่าปกติ ควรรีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว

อัตราการเต้นหัวใจที่ช้าและเร็ว

อัตราการเต้นของหัวใจในเด็กสามารถเป็นได้ทั้งเต้นปกติ เต้นเร็วผิดปกติ (tachycardia) หรือเต้นช้าผิดปกติ (bradycardia) ได้ เช่น

 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเร็วที่สม่ำเสมอ (Supraventricular tachycardia: SVT) มีอัตราการเต้นของหัวใจได้สูงกว่า 220 ครั้ง/นาที
 • ภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ มีอัตราการเต้นของหัวใจที่ต่ำกว่า 50 ครั้ง/นาที

หากมีภาวะที่หัวใจเต้นช้า หรือเร็วเกินไป จะต้องคิดไว้เสมอว่า อาจเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที โดยเฉพาะหากลูกของคุณมีอาการร่วมด้วยดังต่อไปนี้

 • เป็นลมหมดสติ
 • วิงเวียนศีรษะ
 • ร้องไห้งอแง
 • กระสับกระส่าย
 • มีชีพจรค่อนข้างต่ำขณะออกกำลังกาย
 • ชีพจรค่อนข้างสูงขณะหลับ

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจช้า หรือเร็วในเด็กได้เช่นกัน เช่น

 • คาเฟอีน
 • ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด เช่น ยาสำหรับรักษาโรคสมาธิสั้น ยาแก้คัดจมูกบางชนิด
 • มีผลมาจากความเจ็บป่วยอื่นๆ เช่น มีไข้ ภาวะซีด ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (Hyperthyroidism)

อัตราการเต้นของหัวใจไม่ว่าจะในเด็ก หรือผู้ใหญ่ สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายในขณะนั้นๆ ได้ ดังนั้นจึงควรตรวจเช็กสุขภาพร่างกายและสุขภาพหัวใจอย่างสม่ำเสมอ

หากคุณไม่แน่ใจว่า อัตราการเต้นของหัวใจของลูก หรือเด็กๆ ในความดูแล มีความผิดปกติหรือไม่ การไปตรวจสุขภาพและการตรวจสุขภาพหัวใจน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อคลายความไม่สบายใจ 


เปรียบเทียบราคาแพ็กเกจตรวจโรคหัวใจ


บทความแนะนำ


ที่มาของข้อมูล

ขยาย

ปิด

 • Pulse - UCSF Benioff Children's Hospitals
 • Weaver, Donald J., "Hypertension in Children and Adolescents." Pediatrics in Review 38.8 August 2017: 369-382.
 • Kliegman, R.M., et al. Nelson,Textbook of Pediatrics, 20th Edition. Philadelphia, PA: Elsevier, 2015.
@‌hdcoth line chat