ฟอกไต ขจัดของเสีย ช่วยยืดอายุผู้ป่วย


ฟอกไต ขจัดของเสีย ช่วยยืดอายุผู้ป่วย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยประมาณการว่ามีผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 1-5 มากถึง 8 ล้านคน หรือประมาณ 17.5% ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยประมาณ 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตจากภาวะไตวาย เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรคือในช่วงอายุน้อยกว่า 60 ปี

HDmall.co.th ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีรักษาโรคไตโดยการฟอกไต มาฝากกัน


เลือกอ่านข้อมูลการฟอกไตได้ที่นี่

ขยาย

ปิด


ไตวายเรื้อรังคืออะไร?

ไตวายเรื้อรัง (Chronic Renal Failure: CRF) คือ ภาวะที่การทำงานของไตค่อยๆ เสื่อมลงต่อเนื่องเป็นเวลานาน ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป โดยแบ่งความรุนแรงออกเป็น 5 ระดับ ซี่งส่วนใหญ่ภาวะไตวายเรื้อรังจะเกิดจากการแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงที่ขาดการรักษาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ กรวยไตอักเสบเรื้อรัง นิ่วในไต โรคถุงน้ำไตชนิดหลายถุง หรืออาจเกิดจากการใช้ยาบางชนิดติดต่อกันทุกวันเป็นเวลานาน ก็อาจเกิดภาวะไตวายเรื้อรังได้

การฟอกไตคืออะไร?

การฟอกไต (Kidney Dialysis) คือ หนึ่งในวิธีรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย หรือไตวายเฉียบพลันโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ระบบการขับของเสีย สารพิษต่างๆ ของผู้ป่วยโรคไตที่ไม่สามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้ ให้มีการทำงานใกล้เคียงกับภาวะปกติมากที่สุด และเพื่อช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยมีความสมดุล ในขณะที่ไตไม่สามารถทำหน้าที่ในการกรองของเสียได้

การฟอกไตมีกี่วิธี?

การฟอกไต เป็นการรักษาผู้ป่วยโรคไตตั้งแต่ระยะที่ 4 จนถึงระยะที่ 5 ซึ่งเป็นระยะสุดท้าย เนื่องจากเป็นระยะที่ไตทำงานได้น้อยกว่า 30% โดยมี 2 วิธีหลักๆ ดังนี้

 1. การฟอกไตทางหลอดเลือด หรือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) เป็นกระบวนการนำเลือดออกจากร่างกายมาทำให้สะอาดขึ้น โดยการใช้เครื่องไตเทียม เป็นการกำจัดของเสีย ปรับระดับเกลือแร่ในเลือด และปรับสมดุลของน้ำในร่างกายของผู้ป่วยไตวายให้เป็นปกติ โดยการฟอกเลือดผ่านเครื่องนี้จะใส่สายฟอกเลือดชั่วคราว เจาะเข้าหลอดเลือดดำเพื่อให้หลอดเลือดดำมีเลือดไหลเวียนได้มากขึ้น และเมื่อทำการฟอกเลือด ขจัดของเสีย จนสะอาดแล้ว จะเป็นการนำเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายเหมือนเดิม
 2. การฟอกไตทางช่องท้อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: CAPD) เป็นวิธีที่ผู้ป่วยสามารถทำเองที่บ้านหรือที่ทำงานได้ทุกวัน โดยการใช้น้ำยาเฉพาะเพื่อช่วยกรองของเสีย และสารพิษที่อาจปะปนเข้าไปในร่างกายผ่านทางช่องท้อง ซึ่งแพทย์จะฝังอุปกรณ์ท่อล้างไว้ในช่องท้องของผู้ป่วย เวลาฟอกไตผู้ป่วยจะใส่น้ำยาเข้าไปในท่อล้าง ทิ้งไว้ประมาณ 4-6 ชั่วโมง น้ำยาจะพักอยู่ในท้องทำการกรองของเสียและน้ำส่วนเกิน เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้ป่วยจะปล่อยน้ำยาที่ดูดซึมของเสียและน้ำส่วนเกินออกมาทางช่องท้อง
การฟอกไตทางช่องท้องและเครื่องไตเทียม

นอกเหนือจากวิธีการรักษาด้วยการฟอกไตแล้ว ยังมีวิธีวิธีหนึ่ง คือ การปลูกถ่ายไต เป็นการใช้ไตที่ได้รับจากผู้บริจาคหนี่งข้าง ให้มาทำหน้าที่ทดแทนไตเก่าของผู้ป่วย ซึ่งต้องรอให้มีผู้บริจาคและได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสามารถเข้ากับผู้ป่วยได้เท่านั้น

ข้อดีการฟอกไตแต่ละวิธี

ผู้ป่วยโรคไตจำเป็นต้องได้รับการฟอกไตเพื่อช่วยให้ร่างกายมีการกำจัดของเสีย สารพิษ ไม่ให้คั่งค้างในร่างกาย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้แนะนำวิธีที่เหมาะสมให้ โดยข้อดีของการฟอกไตทั้ง 2 ประเภท ได้แก่

ข้อดีของการฟอกไตทางหลอดเลือด หรือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 • ขจัดของเสียโมเลกุลขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ดี
 • ลดภาวะของเสียคั่งค้างได้ดี
 • ความเสี่ยงติดเชื้อต่ำ เพราะรับบริการ ในโรงพยาบาล และอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ปกติ เช่น อาบน้ำ ว่ายน้ำ เป็นต้น
 • สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตและหัวใจ จะทำให้การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดมีความคงที่ขึ้น

ข้อดีของการฟอกไตทางช่องท้อง หรือ CAPD

 • ผู้ป่วยสามารถทำเองที่บ้านหรือที่ทำงานได้ทุกวัน
 • สะดวกในการล้าง เพียงใส่น้ำยาล้างไตเข้าไว้ในช่องท้อง โดยไม่ต้องใช้เครื่องหรืออุปกรณ์เสริมในการล้าง แล้วแช่ทิ้งไว้ตามเวลาที่กำหนด เมื่อปล่อยน้ำยาออก ก็จะมีของเสียและน้ำส่วนเกินออกมา
 • มีการปล่อยของเสียออกวันละ 3-4 ครั้ง ซึ่งดีต่อร่างกายในการขับของเสียไม่ให้คั่งค้าง
 • ผู้ป่วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆ

ข้อเสียการฟอกไตแต่ละวิธี

ข้อเสียของการฟอกไตทางหลอดเลือด หรือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 • ผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาลบ่อยๆ ตามที่แพทย์นัด
 • ผู้ป่วยไม่สามารถกำจัดของเสียได้ตลอดเวลาเหมือนการฟอกไตทางช่องท้อง
 • ต้องจำกัดน้ำและอาหารมากกว่าการฟอกไตทางช่องท้อง
 • เส้นเลือดที่ใช้ในการฟอกเลือดอาจมีลักษณะโป่งพองออกมาจนเห็นได้ชัด

ข้อเสียของการฟอกไตทางช่องท้อง  

 • อาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยบ้าง เนื่องจากต้องทำทุกวัน วันละ 4-6 ชั่วโมง
 • อาจมีโอกาสติดเชื้อในช่องท้องได้ง่าย หากผู้ป่วยไม่ดูแลใส่ใจแต่ละขั้นตอนการล้างให้ดี
 • จำเป็นจะต้องได้รับการติดตามผลจากแพทย์ทุก 1-2 สัปดาห์ 
เช็กราคาฟอกไต

การฟอกไตเหมาะกับใคร?

 • การฟอกไตทางหลอดเลือด หรือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เหมาะสำหรับผู้ป่วยไตวายทั่วไป ทั้งไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและไตวายเฉียบพลัน
 • การฟอกไตทางช่องท้อง สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและไตวายเฉียบพลันเช่นกัน แต่จะเป็นบางกลุ่มผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันจากโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคไตวายที่มีโรคหัวใจรุนแรง ผู้ป่วยที่ไม่สามารถจัดการให้มีหลอดเลือดเทียมสำหรับการฟอกเลือดได้ ผู้ป่วยเอชไอวีที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง ผู้ป่วยที่มีการเผาผลาญอาหารและพลังงานสูง (Hypercatabolic State) ระดับอ่อนถึงปานกลาง และผู้ป่วยเด็ก

การฟอกไตไม่เหมาะกับใคร?

ผู้ที่ไม่สามารถฟอกไต หรือมีความยากลำบากในการฟอกไต มีดังนี้

ผู้ที่ไม่เหมาะกับการฟอกไตทางหลอดเลือด หรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 • ผู้ป่วยที่เส้นฟอกเลือดไม่พร้อม
 • ผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ไตเทียม

ผู้ที่ไม่เหมาะกับการฟอกไตทางช่องท้อง

 • ผู้ที่มีผนังช่องท้องอ่อนแอ หรือมีความผิดปกติที่ผนังช่องท้อง
 • ผู้ที่เคยผ่านการผ่าตัดช่องท้อง
 • ผู้ที่มีปัญหาระบบปอด
 • ผู้ที่มีปัญหาระบบลำไส้
 • ผู้มีปัญหาถุงน้ำในไต

การเตรียมตัวก่อนฟอกไต

หลังจากแพทย์แจ้งให้ทราบแล้วว่าต้องรักษาด้วยการฟอกไต และแพทย์ได้เลือกวิธีการฟอกไตที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแล้ว ผู้ป่วยจะต้องเตรียมความพร้อมของร่างกาย ดังนี้

การเตรียมตัวก่อนฟอกไตทางหลอดเลือด หรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 • ผู้ป่วยต้องตรวจร่างกายและอัลตราซาวด์เพื่อประเมินความพร้อมของเส้นเลือด
 • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ควรรับประทานยาเพื่อควบคุมโรคก่อน
 • ก่อนผ่าตัดเพื่อฟอกเลือด ควรหลีกเลี่ยงการเจาะเลือด หรือฉีดยาแขนข้างที่จะทำเส้นฟอกไต เพราะอาจทำให้เส้นเลือดดำเสียหาย
 • บริหารเส้นเลือดข้างที่จะทำเส้นฟอกเลือดด้วยการบีบและคลายลูกบอลสลับไปมาครั้งละ 10–15 นาที เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเส้นเลือด

การเตรียมตัวสำหรับการฟอกไตทางช่องท้อง

 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารอ่อนๆ
 • ชำระร่างกายและฟอกสบู่ที่หน้าท้องให้สะอาด
 • ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะให้เรียบร้อย
 • หยุดยาต้านเกล็ดเลือดหรือยายับยั้งการแข็งตัวของเกล็ดเลือด เช่น แอสไพริน เป็นต้น
 • สวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย
 • ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกวิธีฟอกไตอย่างถูกวิธีจากแพทย์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการฟอกไต

ขั้นตอนการฟอกไตทางหลอดเลือด หรือ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 1. เจ้าหน้าที่จะแทงเข็มเข้าสู่เส้นเลือดที่ต้องเตรียมไว้ ส่วนใหญ่นิยมใช้เส้นเลือดที่บริเวณแขน
 2. เลือดจะส่งผ่านสายฟอกไตเพื่อนำไปยังตัวกรอง ซึ่งมีลักษณะทรงกระบอกและมีเส้นใยเล็กๆ อยู่ภายใน ที่บริเวณตัวกรองนี้ เลือดจะมีการแลกเปลี่ยนสารกับยาชนิดพิเศษ ทำให้ของเสียต่างๆ เคลื่อนที่ไปยังน้ำยา และเกิดการแลกเปลี่ยนของเกลือแร่ต่างๆ จนเข้าสู่ภาวะสมดุล โดยไม่สูญเสียเม็ดเลือดและโปรตีนออกจากร่างกาย
 3. หลังจากเลือดผ่านการทำให้สะอาดและทำให้แร่ธาตุต่างๆ สมดุลแล้ว เครื่องไตเทียมจะนำเลือดที่ดีกลับเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลให้ของเสียต่างๆ ในเลือดของผู้ป่วยลดความเข้มข้นลง

ขั้นตอนการฟอกไตทางช่องท้อง

 1. แพทย์ฝังท่อสำหรับล้างไตให้กับผู้ป่วย
 2. หลังจากที่แพทย์ฝังท่อสำหรับล้างไตแล้ว ผู้ป่วยสามารถฟอกไตได้เองที่บ้าน โดยเริ่มจากนำน้ำยาฟอกไตใส่เข้าไปทางท่อด้านหนึ่ง โดยใช้น้ำยาครั้งละประมาณ 2 ลิตร
 3. ปล่อยไว้ประมาณ 4-6 ชั่วโมง เพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดค่อยๆ ผลักของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายมาอยู่บริเวณหน้าท้อง
 4. เมื่อครบตามเวลาแล้วจึงปล่อยน้ำยาที่ใช้แล้วออกมาทางปลายของท่อที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้เข้าไปในถุงที่ต่อออกจากบริเวณหน้าท้อง
 5. การฟอกไตวิธีนี้จะต้องทำซ้ำวันละ 3-4 ครั้ง โดยใช้เวลาครั้งละ 4-6 ชั่วโมง และสามารถทำก่อนนอนเพื่อให้กระบวนการฟอกไตทางหน้าท้อง ในขณะนอนหลับได้ด้วย

การดูแลตัวเองหลังฟอกไต

การดูแลตัวเองหลังฟอกไตทางหลอดเลือด หรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • รักษาสุขอนามัยของร่างกายเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • ลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ และหลีกเลี่ยงการรับประทานผักและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น ทุเรียน กล้วย ลำไย ขนุน ผลไม้อบแห้ง น้ำผลไม้ ผักใบเขียว แครอท เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หรือมีผงชูรสเป็นส่วนประกอบ เช่น น้ำพริก น้ำจิ้ม ซอสปรุงรส และอาหารหมักดอง
 • ลดปริมาณเครื่องดื่ม และงดเครื่องดื่มที่มีฟอสเฟตสูง เช่น ชา กาแฟ โกโก้ เป็นต้น
 • เมื่อทำเส้นฟอกไต แขนข้างที่ทำเส้นฟอกไตสามารถใช้งานได้ปกติ แต่ควรนอนยกแขนสูงกว่าหัวใจเพื่อลดอาการบวมด้วย
 • สังเกตเสียงชีพจรบริเวณข้อมือข้างที่ทำเส้นฟอกไต เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเส้นฟอกไตว่ายังทำงานได้ดีหรือไม่ เมื่อใดที่คลำชีพจรไม่ได้ควรติดต่อแพทย์ทันที
 • หากมีอาการผิดปกติ เช่น เลือดไหลซึมจากแผลมากผิดปกติ แขนที่ทำเส้นฟอกไตมีอาการบวมแดง ปวด ชา มือซีดและเย็นลง ปลายนิ้วสีเข้ม มีไข้ ควรรีบพบแพทย์ทันที
แพคเกจฟอกไต

การดูแลตัวเองหลังการฟอกไตทางช่องท้อง

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • รักษาสุขอนามัยของร่างกายเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • ดูแลช่องทางออกของท่อล้างให้สะอาดอยู่เสมอ
 • ลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ และหลีกเลี่ยงการรับประทานผักและผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น ทุเรียน กล้วย ลำไย ขนุน ผลไม้อบแห้ง น้ำผลไม้ ผักใบเขียว แครอท เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด หรือมีผงชูรสเป็นส่วนประกอบ เช่น น้ำพริก น้ำจิ้ม ซอสปรุงรส และอาหารหมักดองต่างๆ
 • ลดปริมาณเครื่องดื่ม และงดเครื่องดื่มที่มีฟอสเฟตสูง เช่น ชา กาแฟ โกโก้ เป็นต้น
 • การฟอกไตวิธีนี้จะมีน้ำในท้อง และกล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนแรง จึงไม่ควรยกของหนักเพราะจะทำให้ปวดหลังได้ง่ายกว่าปกติ หรือหากจำเป็นต้องยกของ ควรยกของให้ใกล้ตัวมากที่สุด โดยให้กางขาออก ก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งไปข้างหน้า และให้ย่อเข่าแทนการก้ม
 • อย่ายกของและบิดเอวไปพร้อมกัน

ผลข้างเคียงจากการฟอกไต

ผลข้างเคียงของการฟอกไตในแต่ละคน อาจมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยผลข้างเคียงที่อาจพบได้ มีดังนี้

 • อาการบวมตามตัว เกิดจากน้ำส่วนเกินขังตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณเท้า เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการฟอกเลือด น้ำส่วนเกินจะถูกดึงทิ้งไป และอาการบวมก็จะยุบลงเอง ยกเว้นอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อ
 • ระบบขับถ่ายไม่ปกติ เกิดจากของเสียไปสะสมบริเวณระบบทางเดินอาหาร จนอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก หรือท้องเสียได้ แต่หากได้รับการฟอกเลือดอย่างเพียงพอ อาการท้องเสียจะหายไปเอง
 • ท้องเสียจากการติดเชื้อ เนื่องจากผู้ป่วยไตวายสามารถติดเชื้อได้ง่าย
 • นอนไม่หลับ หากมีภาวะของเสียในเลือดและร่างกายเพิ่มมากขึ้น จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายตัว ส่งผลให้นอนไม่หลับ จึงควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือปรึกษาการใช้ยานอนหลับจากแพทย์เจ้าของไข้
 • ปวดกระดูก กระดูกพรุน กระดูกเปราะ เนื่องจากผู้ป่วยไตวายจะมีระดับของแคลเซียมในเลือดต่ำ มีระดับฟอสฟอรัสในเลือดสูง จึงมักทำให้มีอาการกระดูกได้ง่าย
 • อาการคันตามตัว เกิดจากปริมาณสารฟอสฟอรัสสะสมในร่างกายมาก และไปรวมตัวกับแคลเซียม ซึมอยู่ใต้ผิวหนัง จึงรู้สึกคันตามตัว
 • เป็นตะคริวบ่อย จากความไม่สมดุลของน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกาย แต่หากได้รับการฟอกเลือดอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ อาการก็จะหายไป
 • อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เกิดได้กับผู้ป่วยมีอาการโลหิตจางร่วมด้วย หากผู้ป่วยได้รับการแก้ไขภาวะโลหิตจางได้ อาการเหล่านี้จะหายไปเอง และยังเกิดได้กับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจผิดปกติได้อีกด้วย
 • ชาตามแขนขา ไม่มีแรง เกิดจากมีการคั่งของสารโปแตสเซียมภายในร่างกายสูง บางคนมีอาการมากจนถึงขั้นหัวใจหยุดทำงาน ซึ่งหากเริ่มมีอาการชา ไม่มีแรงตามแขนขา ควรรีบติดต่อแพทย์ทันที
 • น้ำท่วมปอด เกิดจากมีน้ำส่วนเกินคั่งอยู่ในปอด จะมีอาการเหนื่อยหอบโดยเฉพาะเมื่อนอนราบ และมักมีอาการไอด้วย ผู้ป่วยที่มีอาการมาก ๆ จะไอจนมีเสมหะเป็นฟองสีชมพู และเหนื่อยหอบมากจนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หากเกิดอาการเช่นนี้ ควรติดต่อโรงพยาบาลโดยด่วน

ไม่ฟอกไตได้ได้ไหม?

การฟอกไต มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคไต เพราะระบบขับของเสียของผู้ป่วยระยะไตวายเฉียบพลัน และไตวายเรื้อรัง จะไม่สามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้ ทำให้ของเสียและสารพิษต่างๆ สะสมอยู่ในร่างกายอย่างต่อเนื่อง หากไม่รักษา จะส่งผลให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้

การรักษาโดยการฟอกไตจะช่วยให้การทำงานของระบบขับของเสียในร่างกายของผู้ป่วย ให้สามารถทำงานใกล้เคียงกับภาวะปกติได้มากที่สุด ดังนั้น การฟอกไต จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยโรคไต

การฟอกไตต้องทำตลอดชีวิตไหม?

ผู้ที่มีอาการไตวายเฉียบพลันไม่จำเป็นต้องฟอกไตตลอดชีวิต สามารถหยุดฟอกไตได้เมื่อไตกลับมาทำงานตามปกติ ซึ่งจะใช้เวลาเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของไตของผู้ป่วยแต่ละราย เช่น บางรายอาจใช้เวลาแค่ 1-2 สัปดาห์ แต่บางรายอาจนานถึง 6 เดือน เป็นต้น

แต่ผู้ป่วยที่มีอาการไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย มีความจำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะได้รับการปลูกถ่ายไต

ต้องฟอกไตบ่อยแค่ไหน?

 • การฟอกไตทางหลอดเลือด หรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระยะเวลาในการฟอกไตจะขึ้นอยู่กับปริมาณของเสียในเลือด โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณครั้งละ 3-5 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
 • การฟอกไตทางช่องท้อง จะต้องทำทุกวัน วันละ 3-4 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งจะใช้เวลา 4-6 ชั่วโมง ซึ่งผู้ป่วยสามารถทำก่อนนอนเพื่อให้กระบวนการฟอกไตทำงานในขณะนอนหลับได้
แพ็กเกจฟอกไต

ทั้งนี้ ระยะเวลาและความถี่อาจมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคน ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาและให้คำแนะนำอีกครั้ง

นอกจากข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้ว การเลือกโรงพยาบาล และแพ็กเกจฟอกไตก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์และได้รับความพึงพอใจคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายมากที่สุด

โดยคุณสามารถเลือกหาแพ็กเกจฟอกไตจากโรงพยาบาลต่างๆ ได้ที่ HDmall.co.th พร้อมบริการเช็กคิวทำนัดให้ฟรี โดยแอดมินของ HDmall.co.th


บทความที่เกี่ยวข้อง


ที่มาของข้อมูล

ขยาย

ปิด

 • อ.นพ.ณัฐพล เลาหเจริญยศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคไต, โรคไตเรื้อรัง, (https://sriphat.med.cmu.ac.th/th/knowledge-97), 22 กันยายน 2557
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, คู่มือการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องในชุมชน, (http://110.164.147.155/kmhealth_new/Documment/kidney/knowlage/manual3.pdf), สิงหาคม 2552
 • ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย, มารู้จักโรคไตกันเถอะ, (https://www.organdonate.in.th/knowledge/1)
 • ไทยรัฐ, CAPD ล้างไตช่องท้อง(ไม่)น่ากลัวอย่างที่คิด, (https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1063487), 9 กันยายน 2560
 • สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, คู่มือการรักษาด้วยการฟอกเลือดและการกรองพลาสมาสำหรับผู้ป่วยโรคไต พ.ศ. 2561, (https://www.nephrothai.org/wp-content/uploads/2021/10/คู่มือการรักษาด้วยการฟอกเลือดและการกรองพลาสมาสำหรับผู้ป่วยโรคไต-2561.pdf)
 • Thailandplus, สธ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย รณรงค์วันไตโลก ปี 2565 เสริมสร้างภูมิความรู้ ควบคู่การดูแลไต, (https://www.thailandplus.tv/archives/495071), 10 มีนาคม 2565
@‌hdcoth line chat