ทำเลสิก ขับรถกลางคืนอันตรายไหม


หลังทำเลสิก-ขับรถกลางคืน-แสงจ้า

HDmall สรุปให้

ขยาย

ปิด

 • ผลข้างเคียงด้านการการมองเห็นหลังทำเลสิกมีหลายอย่าง เช่น มองเห็นแสงจ้า สว่างกว่าปกติ มองเห็นแสงวูบวาบ หรือแสงกระจายเป็นแฉกๆ ย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนี้อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน และมีระดับความรุนแรงไม่เท่ากัน
 • ดังนั้นจักษุแพทย์จึงไม่แนะนำให้ขับรถหลังทำเลสิก ยิ่งหากเป็นการขับรถในเวลากลางคืน ยิ่งไม่แนะนำ เพราะอาจทำให้การมองเห็นผิดเพี้ยนไปจากเดิม ทำให้เกิดอันตรายในการขับรถได้
 • ผลข้างเคียงในการมองเห็นแสงแบบต่างๆ ที่กล่าวมานั้น ส่วนมากจะคงอยู่ราว 1-2 สัปดาห์ แล้วจะค่อยๆ ดีขึ้นเองภายใน 1 เดือนหลังทำเลสิก ขึ้นอยู่กับสภาพดวงตาและร่างกายของแต่ละคน
 • มีความเป็นไปได้ว่า หากทำรีเล็กซ์ สไมล์ (ReLEx SMILE) ซึ่งเป็นเลสิกที่ใช้เทคนิคการทำที่รบกวนผิวกระจกตาน้อย ไม่มีการเปิดฝากระจกตา
  จะสามารถช่วยลดการเกิดภาวะแสงกระจาย แสงจ้า แสงสว่างผิดปกติ และภาวะตาแห้งหลังทำเลสิกลงได้
 • เปรียบเทียบราคาและแพ็กเกจทำเลสิก หรือแอดไลน์ @hdcoth

“หลังทำเลสิกแล้วขับรถกลางคืนอันตรายไหม” เป็นหนึ่งในคำถามที่ผู้กำลังตัดสินใจจะทำเลสิกคงเคยได้ยินมาบ้าง แต่คำถามนี้ยังดูสวนทางกับคนที่บอกว่า หลังทำเลสิกเสร็จก็สามารถขับรถได้เลย ไม่มีผลต่อการขับขี่ใดๆ ของตนไม่ว่าจะกลางวัน หรือกลางคืน

ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรกันแน่ HDmall.co.th จะพาไปหาคำตอบที่ผู้ขับขี่หลายคนเป็นกังวล ได้คลายความสงสัยให้หมดสิ้นลง

ทำเลสิก ขับรถกลางคืนอันตรายไหม?

โดยทั่วไปแนะนำว่า 24 ชั่วโมงหลังทำเลสิก ผู้เข้ารับการรักษาทุกคนต้องดูแลตนเองตามคำแนะนำของจักษุแพทย์อย่างเคร่งครัดเพราะเป็นช่วงที่แผลยังปิดไม่สนิท ควรพักสายตามากที่สุดเท่าที่จะทำได้

คำแนะนำที่สำคัญได้แก่

 • ไม่ควรขับรถกลับเอง หรือพยายามทดสอบการมองเห็นด้วยการขับรถ เนื่องจากแสงแดด ฝุ่นละอองเป็นอันตรายต่อดวงตา
 • ไม่ควรเล่นโทรศัพท์ หรืออ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตา
 • ระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าต 7 วัน

ส่วนผลข้างเคียงด้านการการมองเห็นหลังทำเลสิกมีหลายอย่าง ได้แก่

 • มองเห็นแสงจ้า สว่างกว่าปกติ
 • มองเห็นแสงวูบวาบ หรือแสงกระจายเป็นแฉกๆ
 • มองเห็นรัศมี หรือฮาโลรอบวัตถุที่มอง เหมือนมีควัน หรือหมอกปกคลุม
 • มองเห็นภาพซ้อน

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนี้อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน และมีระดับความรุนแรงไม่เท่ากัน 

ดังนั้นจักษุแพทย์จึงไม่แนะนำให้ขับรถหลังทำเลสิก ยิ่งหากเป็นการขับรถในเวลากลางคืน ยิ่งไม่แนะนำเพราะการมองเห็นอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิม อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น เช่น จากแสงไฟหน้ารถ 1 คัน ซึ่งปกติมี 2 ดวงซ้ายและขวา อาจจะมองเป็นแสงไฟ 4 ดวง ก็ได้

เลสิค แก้ปัญหาสายตา ราคา

ใช้เวลานานไหมกว่าจะหายเป็นปกติ?

ผลข้างเคียงในการมองเห็นแสงแบบต่างๆ ที่กล่าวมานั้น ส่วนมากจะคงอยู่ราว 1-2 สัปดาห์ แล้วจะค่อยๆ ดีขึ้นเองภายใน 1 เดือนหลังทำเลสิก ขึ้นอยู่กับสภาพดวงตาและร่างกายของแต่ละคน แต่ไม่ควรขับรถตอนกลางคืนจนกว่าจักษุแพทย์จะอนุญาต

หลังทำเลสิก หากจำเป็นต้องขับรถกลางคืน มีวิธีแก้ไขอย่างไร?

หากจำเป็นต้องขับรถกลางคืนหลังทำเลสิกจริงๆ แนะนำให้เตรียมรถให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ดังนี้

 • เช็ดทำความสะอาดกระจกทุกบานให้สะอาดเพื่อไม่ให้บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่
 • ปรับกระจกมองข้าง มองหลัง และความสู่งของเบาะรถยนต์ให้เหมาะสม
 • เช็คไฟให้สัญญาณต่างๆ ของรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
 • เช็คระดับไฟหน้าให้อยู่ในระดับที่มองเห็นท้องถนนได้ชัดเจน แต่ต้องไม่รบกวนผู้ใช้รถคนอื่นๆ
 • ขับรถโดยใช้ความเร็วที่เหมาะสม เว้นระยะห่างจากคันหน้า และไม่ประมาท
 • แต่หากอยู่ในช่วงฤดูฝน หรือสภาพอากาศมีหมอกจัด ไม่แนะนำให้ขับรถกลางคืนหลังทำเลสิกเลย

ทำเลสิกวิธีไหน มีผลต่อการขับรถกลางคืนน้อยที่สุด?

การทำเลสิกมีหลายเทคนิคด้วยกัน นับตั้งแต่การทำเลสิก (Standard LASIK) การทำพีอาร์เค (PRK) การทำ รีเล็กซ์ สไมล์ (ReLEx SMILE) การทำเฟมโตเลสิก (FemtoLASIK) และการทำเอสบีเค (SBK)

การทำเลสิกแต่ละแบบก็มีข้อดี ข้อเสีย ข้อบ่งใช้ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการผ่าตัดที่แตกต่างกัน โดยมีทั้งแบบที่มีการไม่เปิดฝากระจกตาแต่เป็นการลอกผิวกระจกตาออกก่อนผ่าตัด การไม่เปิดฝากระจกตา การเปิดฝากระจกตาด้วยใบมีด และการเปิดฝากระจกตาด้วยเลเซอร์

ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่า หากทำรีเล็กซ์ สไมล์ (ReLEx SMILE) ซึ่งเป็นเลสิกที่ใช้เทคนิคการทำที่รบกวนผิวกระจกตาน้อย เพราะเลเซอร์จะแยกเนื้อกระจกตาตามค่าสายตาของผู้เข้ารับการผ่าตัด โดยไม่มีการเปิดฝากระจกตา

ดังนั้นแผลที่เกิดขึ้นจึงมีขนาดเล็กกว่าเทคนิคอื่นๆ ซึ่งจะสามารถช่วยลดการเกิดภาวะแสงกระจาย แสงจ้า แสงสว่างผิดปกติ และภาวะตาแห้งหลังทำเลสิกลงได้ อย่างไรก็ตาม การทำเลสิก ReLEx SMILE นี้ก็มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเทคนิคอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เฉลี่ยประมาณ 86,000 บาทขึ้นไปต่อการทำเลสิก 2 ข้าง

แต่ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า เงื่อนไขดังกล่าวยังสอดคล้องกับลักษณะกายภาพดวงตาของผู้ที่เข้ารับการทำเลสิกด้วย เช่น หากรูม่านตามีขนาดใหญ่อยู่แล้วและมองเห็นแสงจ้าอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะทำเลสิกด้วยเทคนิคใดก็ตาม การมองเห็นแสงจ้าที่มีอยู่เดิมก็จะยังคงอยู่

ก่อนการทำเลสิกทุกเทคนิคจึงควรศึกษาทำความเข้าใจ รายละเอียด ขั้นตอน และผลข้างเคียงที่จะตามมาก่อนตัดสินใจ หรือปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนเพื่อตรวจสายตา และรับคำแนะนำเทคนิคการรักษาที่เหมาะสม

ส่วนผู้ที่เข้ารับการทำเลสิกแล้ว ควรไปพบจักษุแพทย์ตามนัดทุกครั้ง และหลังจากนั้นควรไปตรวจวัดค่าสายตาทุกๆ 2 ปี

หากสนใจเข้ารับการทำเลสิก สามารถเปรียบเทียบราคาล่าสุดและแพ็กเกจทำเลสิกที่ตรงใจ คุ้มค่ากับงบประมาณได้ที่นี่เลย หรือที่ไลน์ @hdcoth โดยมีจิ๊บใจดี เสียงใสคอยให้บริการข้อมูล สั่งซื้อแพ็กเกจ และจองคิวนัดหมายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึงตีหนึ่ง! แอดเลยไม่ต้องรอ

เลสิค แก้ปัญหาสายตา ราคา

ที่มาของข้อมูล

 • Harvard Health Publishing, LASIK What Is It? (https://www.health.harvard.edu/medical-tests-and-procedures/lasik-a-to-z), 12 March 2021.
 • Lasik PLUS, Safety Tips for Driving at Night (https://www.lasikplus.com/lasik-resources/eye-care/tips-driving-at-night/), 17 March 2021.
 • Ophthalmology Physicians & Surgeons, PC, Driving after LASIK (https://www.eyeops.com/blog/driving-after-lasik), 17 March 2021.
 • Troy Bedinghaus, OD, Night Vision After Lasik (https://www.verywellhealth.com/night-vision-after-lasik-3421969), 17 March 2021.
@‌hdcoth line chat